Zbog produženja trajanja projekta u okviru Erasmus+ programa mobilnosti Veleučilište u Virovitici je u okviru postojećeg natječaja za dodjelu financijskih potpora izmijenilo važeće razdoblje za realizaciju Erasmus+ mobilnosti. Rok za prijavu na natječaj je do isteka financijskih sredstava. Kompletirana dokumentacija dostavlja se osobno u kabinet Erasmus koordinatora broj 2-13 ili na e-mail adresu erasmus@vuv.hr.

Tekst natječaja, kao i popratna dokumentacija, dostupni su ovdje.

Više informacija o samom Erasmus+ programu mobilnosti možete pronaći na web stranicama veleučilišta (https://vuv.hr/erasmus/) te kod Erasmus+ koordinatora (Danijela Vakanjac, mag.oec., v.pred., kabinet 2-13, erasmus@vuv.hr, 033/492-251).

Danijela Vakanjac, Erasmus koordinator