Sukladno čl. 7. st. 1. Statuta izdavačka djelatnost predstavlja jednu od temeljnih djelatnosti Veleučilišta u Virovitici, slijedom čega veliku pozornost pridajemo izdanjima u vlastitoj nakladi, poglavito udžbenicima koji sadržajno pokrivaju nastavni program kolegija koji se u okviru nastavnog plana i programa izvode u Veleučilištu.

Sva izdanja Veleučilišta izrijekom moraju biti odobrena od strane Povjerenstva za izdavačku djelatnost, koje posebnom odlukom daje odobrenje za otisak i uporabu loga i imena na udžbenicima, skriptama, praktikumima, priručnicima i ostalim tiskovinama.

Izdanja Veleučilišta:

Udžbenik se bavi osnovnim elementima zajedničkim svim pregovaračkim situacijama s naglaskom na „ljudsku“ stranu komunikacije koja uključuje holistički pristup te na situacije u kojima se svatko može lako prepoznati. Udžbenik obiluje brojnim primjerima, praktičnim vježbama i testovima koji teoriju pretvaraju u praktične situacije. Pisana je ležernim stilom i namijenjena je  čitateljima koji žele razumjeti i naučiti kako iz pregovora izvući najbolje.
Cijena s PDV-om: 15,00 eur / 113,02 kn; Cijena s 15% popusta: 12,75 eur / 96,06 kn
Udžbenik ”Financijski menadžment – u teoriji i praksi -” sadržajem pokriva nastavni program kolegija Poslovne financije, Financijski menadžment, Globalne financije, Upravljanje financijama i Menadžersko računovodstvo.
Tvrdi uvez, 153 stranice.
Cijena s PDV-om: 30,00 eur / 226,04 kn; Cijena s 15% popusta: 25,50 eur / 192,13 kn

Udžbenik sadržajem pokriva u cijelosti nastavni program kolegija Upravljanje krizom i rizicima.Tvrdi uvez, 168 stranica.

Cijena s PDV-om:  33,50 eur / 252,41 kn; Cijena s 15% popusta: 28,47 eur / 214,51 kn

Elektronička publikacija “Digitalizacija i e-prikaz dokumenata – priručnik za laboratorijske vježbe” sadržajem pokriva nastavni program laboratorijskih vježbi koji se izvodi na kolegiju „Digitalizacija i e-prikaz dokumenata“
Priručnik je dostupan za slobodno preuzimanje sa sljedeće lokacije: ovdje.
Elektronička publikacija “Integrirana marketinška komunikacija” sadržajem pokriva nastavni program koji se izvodi na kolegiju „Integrirana marketinška komunikacija“
Priručnik je dostupan za slobodno preuzimanje sa sljedeće lokacije: ovdje.
Elektronička publikacija “Ekonomija doživljaja i turizam – autorizirana predavanja i primjeri vježbi” sadržajem pokriva nastavni program koji se izvodi na kolegiju Ekonomija doživljaja i turizam.
Priručnik je dostupan za slobodno preuzimanje sa sljedeće lokacije: ovdje.

Knjiga sadržajem u cijelosti pokriva nastavni program kolegija Specifični oblici turizma, Poslovni odnosi u ruralnom turizmu, Specifični oblici ruralnog turizma i Agroturizam.

Tvrdi  uvez, 337 stranica
Cijena s PDV-om:  30,00 eur / 226,04 kn

Priručnik sadržajem pokriva nastavni program vezan uz kolegije Poslovno komuniciranjePoslovna komunikacija i poslovni hrvatski jezik,  Komunikacijske i prezentacijske vještine i Komunikacija i multidisciplinarni pristup gostu.
Priručnik je dostupan za slobodno preuzimanje sa sljedeće lokacije: ovdje.

Priručnik sadržajem pokriva nastavni program vezan uz kolegij Porezni sustav.
Priručnik je dostupan za slobodno preuzimanje sa sljedeće lokacije: ovdje.

Poduzetništvo u malim i srednjim poduzećima
Udžbenik sadržajem pokriva nastavni program vezan uz kolegij Pokretanje i upravljanje poduzetničkim pothvatom.
Meki uvez, 138 str. Nije za prodaju.

Udžbenik sadržajem pokriva nastavni program vezan uz kolegij Poduzetništvo.
Meki uvez, 105 str. Nije za prodaju.

Priručnik sadržajem pokriva nastavni program vezan uz kolegij Marketing usluga.
Priručnik je dostupan za slobodno preuzimanje sa sljedeće lokacije: ovdje.

Priručnik sadržajem pokriva nastavni program laboratorijskih vježbi vezan uz kolegij Baze podataka.
Priručnik je dostupan za slobodno preuzimanje sa sljedeće lokacije: ovdje.

Udžbenik sadržajem pokriva nastavni program vezan uz kolegij Ekoturizam.
Udžbenik je dostupan za slobodno preuzimanje sa sljedeće lokacije: ovdje.

Udžbenik sadržajem pokriva nastavni program vezan uz Poslovni engleski jezik, bazirajući se na nomotehnici potrebnoj studentima iz područja prava i administracije.
Meki uvez, 145 stranica

Recenzirana skripta sadržajem u cijelosti pokriva nastavni program kolegija Menadžment
Meki uvez
Cijena s PDV-om: 17,00 eur / 128,09 kn; Cijena s 15% popusta: 14,45 eur / 108,87 kn

Udžbenik sadržajem u cijelosti pokriva nastavni program kolegija Radno pravo.
Meki uvez

Udžbenik sadržajem u cijelosti pokriva nastavni program kolegija Računalne mreže.
Meki uvez, 217 stranica
Cijena s PDV-om: 17,00 eur / 128,09 kn; Cijena s 15% popusta: 14,45 eur / 108,87 kn

Udžbenik sadržajem u cijelosti pokriva nastavni program kolegija Ekonomika poduzetništva i Ekonomika trgovačkih društava
Udžbenik je dostupan za slobodno preuzimanje sa sljedeće lokacije: ovdje.

Udžbenik sadržajem u cijelosti pokriva nastavni program kolegija Računalne mreže
Udžbenik je dostupan za slobodno preuzimanje sa sljedeće lokacije: ovdje.

Udžbenik sadržajem u cijelosti pokriva nastavni program kolegija Osnove metodologije stručnog i znanstvenog rada
Meki uvez, 180 stranica

Udžbenik sadržajem u cijelosti pokriva nastavni program kolegija Interkulturalni aspekti menadžmenta
Meki uvez, 190 stranica
Cijena s PDV-om:  17,00 eur / 128,09 kn; Cijena s 15% popusta: 14,45 eur / 108,87 kn

Udžbenik sadržajem u cijelosti pokriva nastavni program kolegija Radno pravo
Meki uvez, 265 stranica

Udžbenik sadržajem u cijelosti pokriva nastavni program kolegija Uvod u građu računala
Meki uvez, 185 stranica
Cijena s PDV-om: 11,00 eur / 82,89 kn; Cijena s 15% popusta: 9,35 eur / 70,45 kn

Skripta sadržajem u cijelosti pokriva nastavni program kolegija Financijska matematika
Cijena s PDV-om:  7,00 eur / 52,74 kn; ; Cijena s 15% popusta:  5,95 eur / 44,83 kn

Udžbenik sadržajem u cijelosti pokriva gradivo iz kolegija Matematika.
Cijena s PDV-om: 17,00 eur / 128,09 kn; Cijena s 15% popusta: 14,45 eur / 108,87 kn