Lucija Skoko

Rođena je 1.6.1995. godine u Virovitici. Nakon završene jezične gimnazije Petra Preradovića u Virovitici 2016. godine upisala je preddiplomski stručni studij Poduzetništvo usluga na Veleučilištu u Virovitici. U rujnu  2019. godine završava studij obranom završnog rada na temu Financiranje malih i srednjih poduzeća pod mentorstvom dr. sc. Damira Ribića, prof. v. š. Iste godine upisuje specijalistički diplomski stručni studij Menadžmenta, smjer Menadžment malih i srednjih poduzeća, koji završava u rujnu 2021. godine obranom diplomskog rada na temu Donošenje odluka o financiranju u malim i srednjim poduzećima pod mentorstvom dr. sc. Damira Ribića, prof. v. š. Na svečanoj promociji specijalista održanoj 8. travnja 2022. dodijeljena joj je Dekanova nagrada za akademsku godinu 2021./2022. za postignute iznimne rezultate tijekom studiranja na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Menadžmenta, smjer Menadžment malih i srednjih poduzeća.

Matej Demšić

Rođen je 10.5.1999. godine u Virovitici. Nakon završene opće gimnazije Petra Preradovića u Virovitici 2018. godine upisao je preddiplomski stručni studij Poduzetništvo na Veleučilištu u Virovitici. U rujnu  2021. godine završava studij obranom završnog rada na temu Poduzetničke alternative  pod mentorstvom dr. sc. Damira Ribića, prof. v. š. Iste godine nastavlja obrazovanje na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Menadžmenta, smjer Menadžment malih i srednjih poduzeća. Na svečanoj promociji prvostupnika održanoj 8. travnja 2022. dodijeljena mu je Dekanova nagrada za akademsku godinu 2021./2022. za postignute iznimne rezultate tijekom studiranja na preddiplomskom stručnom studiju Poduzetništva, smjer Poduzetništvo.

Mateja Matijašić

Rođena je 08. kolovoza 1994. godine u Koprivnici. Osnovnu školu Antuna Nemčića Gostovinskog završila je 2009. godine. Nakon toga upisuje Srednju školu u Koprivnici, smjer ekonomist te je završava 2013. godine. Iste godine odlučuje upisati redovni preddiplomski stručni studij na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, smjer Informatički menadžment. Za vrijeme preddiplomskog studija aktivna je članica športske udruge te u roku završava preddiplosmki studij obranom završnog rada na temu „Upravljanje bazama podataka kao ključni alat CRM-a“ pod mentorstvom dr.sc. Zrinke Blažević Bognar. Nakon toga, svoje obrazovanje nastavlja na VŠMTI-u te 2016. godine upisuje redovni diplomski stručni studij Menadžmenta, smjer Menadžment malih i srednjih poduzeća. Na završnoj godini imenovana je predsjednicom studentskog doma te u travnju odlazi na natjecanje International Business Week u České Budějovice zajedno s kolegom i profesorom Damirom Ribićem, gdje sa svojim timom osvaja 1. mjesto u obje kategorije, odnosno u kategoriji turističke i informatičke industrije. Diplomski studij završava u rujnu ove godine obranom diplomskog rada pod nazivom „Uloga business intelligence-a u procesu donošenja poslovnih odluka“ pod mentorstvom mr.sc. Damira Ribića i prosjekom ocjena 5,00. Trenutno je zaposlena u konzultantskom poduzeću, a cilj joj je stjecati nova znanja i iskustva te napredovati u poslovnoj karijeri.

Tena Ciraki

Rođena je 18. rujna 1996. godine u Virovitici. Osnovnu školu Vladimira Nazora završila je s odličnim uspjehom 2011. godine. Nakon završene osnovne škole upisuje Strukovnu školu u Virovitici, smjer ekonomist koju 2015. godine završava s odličnim uspjehom te biva proglašena „najučenicom“ u svojoj generaciji za četverogodišnji strukovni program. Za vrijeme osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja sudjelovala na brojnim školskim natjecanjima (kemija, matematika, knjigovodstvo, hrvatski i njemački jezik). Iste godine po završenoj srednjoj školi odlučuje se za daljnje obrazovanje na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici te upisuje preddiplomski stručni studij Menadžmenta, smjer Informatički menadžment. Preddiplomski stručni studij Menadžmenta završava u rujnu 2018. godine obranom završnog rada na temu „Zapošljavanje ljudskih potencijala“ pod mentorstvom dr.sc. Anite Prelas Kovačević s prosjekom ocjena 4,719. Svoje daljnje obrazovanje nastavlja također na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici upisivanjem specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžmenta, smjer Menadžment malih i srednjih poduzeća.

Josip Hetrih

Rođen 10. prosinca 1992. godine u Virovitici. Osnovnu školu Josipa Kozarca završio u Slatini 2007. godine. Nakon osnovne škole upisuje srednju Tehničku školu u Virovitici, smjer računalni tehničar za strojarstvo, koju završava 2011. godine. Nakon završetka srednje škole, 2011. godine upisuje se na redovni stručni studij Informatičkog menadžmenta na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, koju završava 2014. godine te je dobitnik Zahvalnice za izniman doprinos u radu Športske udruge VŠMTI. Obrazovanje nastavlja 2015. godine kao izvanredni student diplomskog stručnog studija Menadžment malih i srednjih poduzeća na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici. Diplomski stručni studij završava 2017. godine s prosjekom ocjena 5,00 obranom završnog rada na temu „Privlačenje investicija u poduzetničke zone malih gradova stvaranjem preduvjeta za razvoj malih i srednjih poduzeća“ pod mentorstvom Željke Kadlec, univ. spec. oec., pred. Poslovnu karijeru započeo je 2015. godine u Gradu Slatini na mjestu stručnog suradnika za gospodarstvo i razvoj. U međuvremenu završava tri programa osposobljavanja u području pripreme i provedbe EU projekata, a 2016. godine polaže državni stručni ispit u Ministarstvu uprave. Karijeru nastavlja u Gradskoj razvojnoj agenciji Slatine na mjestu stručnog suradnika za pripremu i provedbu projekata sve do rujna 2017. godine kada počinje raditi u PP Orahovici kao asistent voditelja za nacionalne i EU fondove.


Nikolina Jezerčić

Rođena 12. veljače 1996. godine u Puli. Udana i živi u Virovitici. Osnovnu školu Vladimira Nazora završila s odličnim uspjehom 2010. godine. Nakon završetka osnovne škole upisuje Strukovnu školu u Virovitici, smjer Ekonomist koju 2014. godine također završava s odličnim uspjehom. Nakon srednje škole, iste godine, odlučuje se za daljnje obrazovanje na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici gdje upisuje preddiplomski stručni studij smjer Poduzetništvo usluga. Tijekom studiranja sudjeluje u projektu pod nazivom „Postani poduzetnik bududnosti – budi E-poduzetnik“. Preddiplomski stručni studij završava rujnu 2017. godine obranom završnog rada na temu „Ostvarivanje održive konkurentske prednosti strategijom diferencijacije“ pod mentorstvom mr.sc. Nevena Garače s prosjekom ocjena 4,641.


Ivica Matić

Rođen je 5. listopada 1987. godine u Jajcu, u Bosni i Hercegovini. Osnovnu školu Ivane Brlić-Mažuranić završio je u Virovitici 2002. godine. Nakon osnovne škole upisuje srednju tehničku školu u Virovitici, smjer računalni tehničar za strojarstvo, koju završava 2006. godine. S obzirom da ne uspijeva pronaći posao u struci radi na raznim poslovima većinom u poljoprivredi i građevinarstvu. Obrazovanje nastavlja 2013. godine, upisujući redovni stručni studij poduzetništvo usluga na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici. Završetkom prve godine studija odlučuje spojiti teoriju i praksu te osniva obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo kako bi dodatno razvijao poduzetnička znanja i vještine. Stručni studij završava u rujnu 2016. godine s prosjekom ocjena 4,72 obranom završnog rada na temu „Izvori financiranja mikro, malih i srednjih poduzeća“ pod mentorstvom Mladene Bedeković, univ. spec. oec., pred. U listopadu 2016. upisuje sveučilišni diplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, smjer financijski menadžment.

Dominik Suk

Dobitnik Dekanove nagrade za akademsku godinu 2014./2015.

Rođen je 24. listopada 1992. godine u Našicama. Osnovnu školu Dore Pejačević u Našicama završio je s odličnim uspjehom 2007. godine. Nakon završetka osnovne škole upisuje Srednju elektrotehničku školu Isidora Kršnjavoga u Našicama, smjer Tehničar za elektroniku koju završava 2011. godine s odličnim uspjehom. Obrazovanje nastavlja na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, gdje 2012. godine upisuje preddiplomski stručni studij Menadžmenta, smjer Informatički menadžment. Preddiplomski studij završava u rujnu 2015. godine s prosjekom ocjena 4,97 obranom završnog rada s temom „Usporedba Bitcoina kao glavnog predstavnika kriptografskih valuta sa drugim novčanim sustavima“ pod mentorstvom Mladene Bedeković, univ. spec. oec., pred. U listopadu 2015. godine na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici upisao je specijalistički diplomski stručni studij Menadžmenta, smjer Menadžment malih i srednjih poduzeća.


Igor Tomušić

Dobitnik Dekanove nagrade za ak.god. 2013./2014.
Rođen je 23.studenog 1989. godine u Dubrovniku. Osnovnu školu završio je u Petrinji. Nakon završetka osnovne škole upisuje Srednju ekonomsku školu u Sisku koju završava 2011. godine. Daljnje obrazovanje nastavlja u Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, gdje 2011. godine upisuje stručni studij Poduzetništva, smjer Poduzetništvo usluga.Sve tri godine studija daje u roku i s visokim prosjekom ocjena, a studij Poduzetništva usluga završio je u rujnu 2014. godine, među prvima u svojoj generaciji, obranom završnog rada s temom „Gerila marketing“ pod mentorstvom Zrinke Blažević, mag.oec.univ.spec.oec. Tijekom studija aktivno je sudjelovao u radu Studentskog zbora, najprije kao član, a zatim i kao predsjednik Studentskog zbora u akademskoj godini 2013./2014. Među brojnim aktivnostima Studentskog zbora u svom predsjedničkom mandatu ističe organizaciju studentske brucošijade, organizaciju apsolventskog putovanja, uređenje spomensobe hrvatskim braniteljima u kapelici Visoke škole, nekoliko akcija dobrovoljnog darivanja krvi studenata, kao i sudjelovanje u brojnim promidžbenim aktivnostima Visoke škole, poput Foruma struke i Sajma poslova.Profesori, asistenti, osoblje i studenti Visoke škole pamte ga kao vrijednog, marljivog, odgovornog i društveno angažiranog studenta.


Dragana Mlikota

Dobitnica Dekanove nagrade za akademsku godinu 2012./2013.

Rođena je 5. srpnja 1985. godine u Inđiji, Vojvodina. Osnovnu školu završila je 2000. godine u Suhopolju, a srednju ekonomsku školu 2004. godine u Virovitici. Osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje završila je s prosjekom ocjena 5,00, proglašavana je najboljom učenicom te je sudjelovala na brojnim školskim natjecanjima (matematika, povijest, ekonomija, njemački jezik, Europska Unija…). Nakon završetka srednje škole odlazi u Njemačku gdje radi razne, uglavnom fizičke poslove te, osim rješavanja egzistencijalnih pitanja, usavršava znanje iz njemačkog jezika u govoru i pismu. 2010. godine na Visokoj školi  za menadžment u turizmu i informatici upisala je stručni studij Menadžmenta, smjer Informatički menadžment. Tijekom studiranja završila je program osposobljavanja za koordinatora ureda u okviru projekta “Office manager”. Stručni studij Informatičkog menadžmenta završila je u rujnu 2013. godine s prosjekom ocjena 5,00 obranom završnog rada s temom „Odljev mozgova u Republici Hrvatskoj“ pod mentorstvom pred. Anite Prelas Kovačević, dipl. oec. U listopadu 2013. godine upisuje sveučilišni diplomski studij Organizacija poslovnih sustava na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu. Tvrdi da znanje usvojeno na Visokoj školi u Virovitici čini dobru, korisnu i primjenjivu podlogu za studij na bilo kojem studiju diplomske razine, jednako tako i  na zahtjevnom FOI-u.

Melita Vanđija 

Dobitnica Dekanove nagrade za akademsku godinu 2011/2012 

Rođena je 16.veljače 1974. godine u Bjelovaru. Udana je i majka sina. Osnovnu školu završila je u Velikoj Pisanici, a srednju ekonomsku školu u Centru za odgoj i usmjereno obrazovanje Bjelovar. Nakon završetka srednje škole 1992. godine prvo radno iskustvo stječe u Azeliji d.o.o. Bjelovar obavljajući poslove carinskog deklaranta. Od srpnja 1994. godine zaposlena je u MDM d.o.o. Virovitica na poslovima referenta uvoza i izvoza. U istoj tvrtki, 2005. godine postaje voditeljica poslovnice za međunarodnu špediciju, što obavlja i danas. Pohađala je razne stručne seminare, vezane za uvoz, izvoz i provoz roba. 2006. godine polaže stručni ispit za ovlaštenog carinskog zastupnika, pri Ministarstvu financija, Carinskoj upravi Republike Hrvatske. 2009. godine upisuje stručni studij Menadžmenta, smjer Informatički menadžment kao izvanredni student, koji završava s prosjekom 4,69 stekavši zvanje stručne prvostupnice ekonomije za informatički menadžment. Stručni studij završila je u rujnu 2012. godine obranom završnog rada s temom „Ontologije i njihova primjena“ pod mentorstvom dr. sc. Olivera Jukića, v.pred.


Marija Rudec

Dobitnica Dekanove nagrade za akademsku godinu 2010./2011.

Rođena je 15.listopada 1983. godine u Virovitici. Osnovnu školu Ivane Brlić-Mažuranić pohađala je u Virovitici, završivši sve razrede s odličnim uspjehom. Tijekom pohađanja osnovne škole sudjelovala je na brojnim natjecanjima znanja, a po završetku osnovnoškoloskog obrazovanja bila je proglašena najučenicom škole. Opću gimnaziju završila je također u Virovitici s odličnim uspjehom, uz oslobođenje od polaganja mature. Nakon završene srednje škole obrazovanje nastavlja u Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, gdje 2008. godine upisuje stručni studij Menadžmenta,  Informatički menadžment. Sve tri godine studija završila je s visokim prosjekom, tijekom studija aktivno je sudjelovala u radu Studentskog zbora, osobito u razdoblju od 2009 do 2011. godine  kao predsjednica Studentskog zbora. Među brojnim aktivnostima Studentskog zbora ističe kreiranje prvog izdanja Studentskog vodiča, organizaciju 1.studentske brucošijade, akcije dobrovoljnog darivanja krvi studenata, kao i sudjelovanje u brojnim promidžbenim aktivnostima Visoke škole, poput Viroexpa, Agroarce i Sajma poslova. Stručni studij Informatičkog menadžmenta završila je u rujnu 2011. godine obranom završnog rada s temom „Odnosi s javnostima kao dio komunikacijskog miksa“ pod mentorstvom mr.sc.Nevena Garače. U listopadu 2011. godine upisala je sveučilišni diplomski studij Marketinga na Ekonomskom fakultetu u Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.


Željka Kadlec

Dobitnica Dekanove nagrade za akademsku godinu 2009./2010.

Rođena je 26.12.1982. godine u Virovitici. Živi u Podgorju, udana je i ima dvoje djece. Osnovnu školu Vladimir Nazor u Virovitici završila je s odličnim uspjehom 1997. godine. Srednju ekonomsku školu završila je također s odličnim uspjehom u Virovitici 2001. godine. Nakon srednje škole završila je tečaj za računalnog operatera i stekla radno iskustvo prodavača. 2007. godine na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici upisala je stručni studij Menadžmenta smjer Informatički menadžement koji je završila s prosjekom ocjena 4,55 stekavši zvanje stručne provostupnice ekonomije za informatički menadžment. Kao najboljoj studentici u generaciji dodijeljena joj je Dekanova nagrada za akademsku godinu 2010/2011. Nakon završenog stručnog studija Menadžmenta upisala je specijalistički diplomski stručni studij Menadžmenta na Veleučilištu u Šibeniku gdje trenutno priprema obranu diplomskog rada. Za vrijeme studiranja u Virovitici sudjelovala je u brojnim promidžbenim aktivnostima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici među kojima ističe sajmove gospodarstva Viroexpo i Agroarca te Sajam poslova. Također, za vrijeme studiranja sudjelovala je na  18. Međunarodnom znanstvenom skupu „Društvo i tehnologija“ u Lovranu u lipnju 2011. godine s radom pod nazivom „Razumijevanje interkulturalne komunikacije, potreba modernog menadžera“, te na Međunarodnom skupu „Turizam i sigurnost“ u Vodicama u mjesecu travnju 2011. godine. Rad pod nazivom „Komunikacija u procesu menadžmenta“ objavila je u časopisa „Praktični menadžment“ Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici  2011 godine.