Kvaliteta i sustavi upravljanja na Veleučilištu u Virovitici:

Veleučilište u Virovitici usmjereno je na potpuno zadovoljavanje standarda i smjernica za osiguranje kvalitete europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) i Agencije za visoko obrazovanje (AZVO).

Tijelo sustava za osiguranje kvalitete na Velečilištu je:

Centar za upravljanje kvalitetom brine o održavanju sustava, kojim operativno upravlja Voditelj.

Vijeće centra za upravljanje kvalitetom, u čijem su sastavu i predstavnici studenata, nadzire rad centra, donosi strateške dokumente, kao i smjernice razvoja sustava te koordinira svim aktivnostima vezanim uz upravljanje, unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete Veleučilišta.

Veleučilište u Virovitici usmjereno je ka trajnom poboljšanju svih procesa te na konstantno podizanje kvalitete razine svojih usluga i procesa.