Kvaliteta i sustavi upravljanja na Veleučilištu u Virovitici:

Veleučilište u Virovitici usmjereno je na potpuno zadovoljavanje standarda i smjernica za osiguranje kvalitete europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) i Agencije za visoko obrazovanje (AZVO).

Tijelo sustava za osiguranje kvalitete na Velečilištu je:

Ured za kvalitetu brine o održavanju sustava, kojim operativno upravlja Voditelj.

Vijeća Ureda donosi strateške dokumenate i utvrđuje smjernice razvoja sustava unutarnjeg osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete Veleučilišta te koordinira svim aktivnostima vezanim za upravljanje, unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete Veleučilišta.

Veleučilište u Virovitici usmjereno je ka trajnom poboljšanju svih procesa te na konstantno podizanje kvalitete razine svojih usluga i procesa.