Book of abstracts

International Conference on Renewable Economics

Impressum

Nakladnik/Publisher:
Veleučilište u Virovitici/
Virovitica University of Applied Sciences

Adresa nakladnika/Address of the
Publisher
Veleučilište u Virovitici
Matije Gupca 78, 33000 Virovitica
Tel: +385 33 721 099
Fax: +385 33 721 037
E-mail: urednik@vuv.hr

Glavni urednik/Editor in chief:
doc.dr.sc. Dejan Tubić, prof.struč.stud., glavni urednik

Grafičko oblikovanje/Graphic Design:
Veleučilište u Virovitici/
Virovitica University of Applied Sciences

Izlazi od/Since:
2021. godine/Year 2021

Učestalost izlaženja časopisa/
Publishing frequency:

Jednom godišnje/annually

ISSN 2991-8081

Izdanja