Pravilnik o radu knjižnice možete preuzeti ovdje.

Članovi Knjižničnog odbora:
  1. Ivana Vidak, dipl.bibl. i prof., v.pred.
  2. doc.dr.sc. Dejan Tubić, v.pred.
  3. Mladena Bedeković, univ.spec.oec., v.pred.
  4. Mario Pecimotika, mag.educ.phys.et inf.
  5. Dragica Kiralj, dipl.oec.