Poštovane/poštovani,

Veleučilište u Virovitici državna je institucija osnovana Uredbom Vlade Republike Hrvatske 7. rujna 2007. godine. Na temelju ishođenih dopusnica za izvođenje studijskih programa na Veleučilištu se izvode stručni prijediplomski studiji:

  • Elektrotehnika (smjer Telekomunikacije i informatika)
  • Računarstvo (smjer Programsko inženjerstvo)
  • Menadžment (smjerovi Informatički menadžment i Menadžment ruralnog turizma)
  • Poduzetništvo (smjer Poduzetništvo usluga)

Osim prijediplomskih, izvodimo i stručni diplomski studij Menadžmenta sa smjerovima Menadžment malih i srednjih poduzeća i Destinacijski menadžment. Time našim studentima omogućavamo potpunu vertikalnu prohodnost visokog obrazovanja.

Veleučilište djeluje u prostoru bivše vojarne, koji je 2011. potpuno obnovljen. Studentska menza s kafićem izgrađena je 2014. godine, dok je Studentski dom izgrađen 2017. godine. Iste godine primio je i svoje prve stanare, a danas je svih 108 ležajeva popunjeno. Posebno smo ponosni što je gotovo cijela investicija financirana sredstvima iz EU fondova.

Trudimo se razviti komunikaciju s našim studentima u kojoj student nije samo matični broj, već osoba. Manje grupe omogućavaju nam osobni pristup studentu, čime se lakše ostvaruju potencijali koji bi „grupnim“ pristupom možda ostali neostvareni.

Vizija

Veleučilište u Virovitici, kao ambiciozna i poduzetnički orijentirana javna ustanova, postat će vodeće regionalno učilište u području stručnog i primijenjenog visokog obrazovanja, temeljenog na konceptu cjeloživotnog učenja i odgovornosti za znanje kao javnog dobra i time bitno doprinositi razvoju regije i Republike Hrvatske.

Misija

Misija Veleučilišta u Virovitici je obrazovanje stručnjaka izraženog poduzetničkog duha spremnih za samostalnu primjenu stečenih znanja i kompetencija, koja će im omogućit konkurentnost na tržištu rada, stručnu, akademsku i socijalnu mobilnost. Studenti, nastavnici, asistenti i osoblje glavna su snaga Veleučilišta u Virovitici jer ljudi su najvažniji razvojni potencijal svakog društva… Nastavni proces temeljimo na akademskim slobodama, promicanju kvalitete i suvremenih spoznaja u disciplinarnim područjima koja su kompatibilna studijskim programima, te podupiremo transfer znanja kao osnovnu pretpostavku povezivanja, razvoja i suradnje s gospodarstvom i lokalnom zajednicom.

Naše temeljne vrijednosti su odgovornost, ambicioznost, otvorenost, kreativnost, akademska autonomija i izvrsnost.

Odluka o studiranju i odabir studija jedna je od važnijih odluka u životu mladog čovjeka. Svaki maturant koji za svoje daljnje školovanje odabere naše Veleučilište predstavlja nam izuzetnu čast, ali i obvezu. Nadamo se da ćete nam omogućiti da Vaše ukazano povjerenje opravdamo.

Dobro došli!

doc.dr.sc. Dejan Tubić, prof.v.š.