dr.sc. Irena Bosnić, prof.v.š.

Kontakt:

Rad sa studentima (konzultacije):

 • utorkom od 16h do 17h (Zoom ID:585-999-4146)
 • prema dogovoru: javiti se na e-mail: irena.bosnic@vuv.hr

Životopis:

Irena Bosnić rođena je u Virovitici. Diplomirala je 2008. godine na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu među 10% najboljih studenata. Usavršavala se je kroz doktorski znanstveni studij na Ekonomskom fakultetu u Osijeku gdje 2015. godine, obranom doktorske disertacije na temu „Marketing riječnog turizma“, stječe akademsku titulu doktora znanosti. Također, završila je niz stručnih edukacija, Tečaj za turističkog vodiča za područje sjeverozapadne Hrvatske, program obrazovanja za Voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova, Tečaj I. razine za sommeliera, Pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku izobrazbu, Program osposobljavanja za nositelje i organizatore turističkih sadržaja u prirodi te program edukacije za Turističkog pratitelja – vodiča – interpretatora po zaštićenim područjima prirode u Virovitičko-podravskoj županiji. Zaposlena je na Veleučilištu u Virovitici od 2009. godine. U siječnju 2017. imenovana je prodekanicom za nastavu Veleučilišta u Virovitici. Kao članica Turističkog vijeća Općine Pitomača, Centra za kulturu „Drago Britvić“ i Skupštine turističke zajednice Virovitičko – podravske županije sudjelovala u osmišljavanju, izradi i provedbi niza turističkih projekata. U svome nastavnom i znanstvenom radu nastoji se oslanjati na najnovija postignuća struke te potaknuti studente da razmišljaju kreativno i budu sposobni primijeniti stečena teorijska znanja na praktičnim projektima.

Znanstveni interes:

• Riječni turizam
• Industrija krstarenja
• Marketing u turizmu
• Posebni oblici turizma

Nastavna aktivnost:

Profesor visoke škole u nastavnom zvanju na Veleučilištu u Virovitici, nositelj sljedećih predmeta:

  • Riječni turizam
  • Marketing u turizmu
  • Poslovanje turističkih agencija
  • Ruralni turizam i kulturna baština
  • Promocija u ruralnom turizmu
  • Marketing turističke destinacije
  • Brendiranje turisitčke destinacije

Poglavlja u udžbeniku:

 1. Blažević, Z., Bosnić, I., Kiralj, D., Ribić, D., Bedeković, M. (2016.): Poslovni plan, str. 49-71. u Obreman Peterka, S, Perić, J., Delić, A. (ur.) (2016): Poduzetništvo u malim i srednjim poduzećima, Virovitica: Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

Objavljeni nastavni materijal (recenzirana skripta):

 1. Prelas Kovačević, A., Bosnić, I., Britvić, J. (2013): Uvod u ekonomiku poslovanja. Virovitica: Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici (elektroničko izdanje)

Objavljeni radovi:

 1. Bosnić, I., Tubić, D., Tolušić, E. (2022): Cultural tourism in the rural area: A new approach to product development. In: Tubić, D., Bakan, R., Pleša Puljić, N. (eds.) 5th International Rural Tourism Congress (ISBN 978-953-8028-17-5) (pp. 585-595) Virovitica: Veleučilište u Virovitici
 2. Bosnić, I., Vidak, I., Kovačević, M. (2021): The application of multimedia and web 2.0 technologies in communicating and interpreting a cultural tourism product. U: Zavrl, I., Vukovic, D. & Cerovic, L. (ur.)Economic and Social Development 72nd International Scientific Conference on Economic and Social Development Development – “Digital Transformation and Business”.
 3. Baturina, M., Bosnić (2019): Prijedlog razvoja turizma područja Sopje. ET²eR – EKONOMIJA, TURIZAM,TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARSTVO ( ISSN 2670-8930), Vol. I., No. 2., pp. 14-18. (rad sa studentom)
 4. Halužan Bistrović, I., Bosnić, I. (2019): Tourism Product of Križnica: Analysis and Future Development Guidelines. U: Nadrljanski, M., Grzinic, J., Kinga Kowalczyk, K. (eds.), Economic and Social Development: 44th International Scientific Conference on Economic and Social Development (ISSN 1849-7535) (pp.108-115), Split: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, University College of Inspection and Personnel Management in Split, The University of Applied Sciences Baltazar, University North, Koprivnica, Faculty of Management University of Warsaw, Faculty of Law, Economics (rad sa studentom)
 5. Bosnić, I., Gašić, I. (2019): River Cruise Industry: Trends and Challenges. U: Ribeiro, H., Costa, M., Cerovic, Lj. (eds.), Economic and Social Development: 43rd International Scientific Conference on Economic and Social Development – “Rethinking Management in the Digital Era: Challenges from Industry 4.0 to Retail Management” (ISSN 1849-7535) (pp. 32-41), Aveiro, Portugal: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, University of Aveiro, University North, Faculty of Management University of Warsaw, Faculty of Law, Economics and Social Sciences Sale – Mohammed V University in Rabat. (rad sa studentom)
 6. Bosnić, I., Tubić, D., Kovačević, M. (2018): E-marketing as a function of rural tourism development: case stady of Slavonia, Baranja and Srijem. In: Smolčić Jurdana, D., Milohnić, I. (eds.), 4th International Rural Tourism Congress “NEW ERA – THE ERA OF RURAL TOURISM” (ISBN: 978-953-7842-42-0) (pp. 329-337), Opatija: Sveučilište u Rijeci Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj “Klub članova selo” (rad sa studentom)
 7. Bosnić, I., Tubić, D., Randelj, J. (2018): Analysis of adventure forms of river-based tourism on Croatian rivers. In: Milohnić, I., Smolčić Jurdana, D. (eds.) 24th Biennial International Congress Tourism & Hospitality Industry 2018 – Trends and Challenges (ISSN 1848-4581) (pp. 35-44), Opatija: Faculty of Tourism and Hospitality Management.
 8. Ružić, D., Bosnić, I., Kelić, I. (2018): Marketing communication in the river cruise industry. International journal of multidisciplinarity in business and science ( ISSN 1849-0581), Vol. 4., No. 5., pp. 67-73.
 9. Ružić, D., Bosnić, I., Zdunić Borota, M. (2017): Application of marketing strategy for creation of competitive offer for river cruise. International journal of multidisciplinarity in business and science ( ISSN 1849-0581), Vol. 3., No. 4., pp. 10-17
 10. Vidak, I., Bosnić, I. (2018): Literary tourism in Croatia, U: Omazic, M.A., Roska, V., Grobelna, A.(eds.), Economic and Social Development, (ISSN 1849-7535) (pp. 277-282), Paris: Varazdin Development and Enterpreneurship Agency: University North: Faculty of Management University of Poland
 11. Bosnić, I. (2017): River cruising: The role and marketing mix of destination ports of call. U: Maček Tonković, A. (ed.), 6th International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia – Vision and Growth. (ISSN 1848-9559) (pp. 770-778.), Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek.
 12. Vidak, I., Bosnić, I. (2017): Multimedia as a communication tool, U: Jautz, U., Cini, V. (eds.), Interdisciplinary management research XIII, (ISSN 1847-0408) (pp. 1116-1129.), Opatija: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek
 13. Ružić, I., Bosnić, I., Kelić, I. (2016): River cruise as tourism product: marketing approach, U: Jautz, U., Cini, V. (eds.), Interdisciplinary management research XII, (ISSN 1847-0408) (pp. 339-349.), Opatija: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek.

Popis svih radova dostupan je u bazi Hrvatske znanstvene bibliografije

Izlaganja na kongresima, znanstvenim skupovima i konferencijama:

 1. Bosnić, I., Tubić, D., Tolušić, E. (2022): Cultural Tourism In The Rural Area:A New Approach To Product Development. 5th International Rural Tourism Congress, Cavtat, April 27 – 30, 2022
 2. Bosnić, I. (2017): River cruising: The role and marketing mix of destination ports of call. 6th International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia – Vision and Growth, Osijek, 25.-27.5,2017.
 3. Ružić, I., Bosnić, I., Kelić, I. (2016): River cruise as tourism product: marketing approach, Interdisciplinary management research XII, Opatija, May 20 – 22, 2016.
 4. Bedeković, V., Bosnić, I., Jaković, B. (2014): An intercultural personnel competence in cultural tourism. 22nd Biennial International Congress: Tourism & Hospitality, Industry 2014 – Trends in Tourism and Hospitality Management, Opatija, May 08 – 09, 2014.
 5. Bosnić, I., Tubić, D. (2013): The use of information and communication technology in agro-tourism of Slavonia and Baranja, Society and Technology- Dr. Juraj Plenković 2013. Opatija, 28-30. lipnja 2013.
 6. Tubić, D., Bosnić, I. (2013): EU funds importance for tourism of Virovitica-podravina county, Interdisciplinary management research IX, Opatija, 10-12. svibnja 2013.
 7. Bosnić, I., Tubić, D., Bedeković, V. (2013): Ključni aspekti poslovanja agroturističkih gospodarstava u vrijeme krize, “The Challenges of today: Tourism today – for tomorrow”, Šibenik, 19 – 20 rujna 2013.
 8. Bosnić, I., Bakan, R. (2012): Prospects for development of ecotuorism in regional park Mura Drava. 6 th International Conference “An Enterprise Odyssey: Corporate governance and public policy – path to sustainable future”, Šibenik, 13-16. lipnja 2012.
 9. Bosnić, I. (2012): River tourism in Eastern Croatia:Perspectives for development. 1. Međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske- jučer, danas, sutra, Osijek, 17-18. svibanja 2012.
 10. Bosnić, I. , Tubić, D. (2012): Globalization and agrotourism development: the case of Slavonia and Barania, Interdisciplinary management research VIII , Opatija, 11-13. svibnja 2012.
 11. Garača, N., Blažević, Z., Bosnić, I. (2010): Uloga i zastupljenost komunikacijskih vještina u srednješkolskom obrazovanju kadrova u turizmu.  17. Međunarodni znanstveni skup “Društvo i tehnologija 2010.”, Zadar, 28.-30. 6. 2010.
 12. Prelas Kovačević, A., Bosnić, I. (2010): Upravljanje ljudskim potencijalima u funkciji unapređenja kvalitete putničkih agencija na području Republike Hrvatske. International conference on tourism and environment  ICTE 2010., Sarajevo: 4.-5. 3. 2010.
 13. Bosnić,I., Tubić, D., Kovačević, M. (2018): E-marketing u funkciji razvoja ruralnog turizma: slučaj Slavonije, Baranje i Srijema. 4th International Rural Tourism Congress, Supetar, 9.-13. svibanja 2018.

Javna predavanja:

 1. Javno predavanje u svojstvu gosta predavača na temu „Nautički turizam na rijekama“ na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, svibnja 2018. godine.
 2. Javno predavanje na temu “Riječni turizam: potencijali i mogućnosti razvoja” na “Okruglom stolu gospodarskog foruma u okruženju luka unutarnjih voda Dunavskog sliva” u organizaciji Hrvatske gospodarske komore, 30. svibnja 2019.godine u Osijeku
 3. Javno predavanje na temu „Uloga Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u profesionalnom usmjeravanju“ na Okruglom stolu u organizaciji Zavoda za zapošljavanje Područne službe Virovitica u sklopu Sajma poslova (13.3.2009.)
 4. Javno predavanje na temu „Dodaj znanje iskustvu“ na Okruglom stolu u organizaciji Zavoda za zapošljavanje Područne službe Virovitica (30.9.2009.)

Projekti sa gospodarstvom i lokalnom zajednicom:

 • Strateški plan razvoja turizma na području Općine Suhopolje (suradnik)
 • „HR 3.1.15 0052 Usvajanje principa Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u stručnim studijskim programima poduzetništva“ (sudjelovanje u provedbi projekta).
 • Izrada Akcijskog plana za razvoj ciklo-turizma prekograničnog područja VPŽ i grada Barcsa (suradnik)
 • Edukacija za male poduzetnike u ruralnom turizmu (predavač)
 • Izrada Glavnog plana razvoja turizma Općine Kreševo za razdoblje 2014. – 2020. (koautor)
 • Implementacija destinacijskog menadžmenta na području VPŽ – Glavni plan razvoja turizma na području Općine Pitomača do 2020. (koautor)
 • Usvajanje principa HKO-a u visokom obrazovanju za sektor turizam (voditelj projektnog tima partnerske institucije)