Željka Kadlec, univ.spec.oec., v.pred., vršitelj dužnosti

Kontakt:

 • kabinet: 1-03
 • tel: 033/492-269
 • e-mail: zeljka.kadlec@vuv.hr

Rad sa studentima (konzultacije):

 • ponedjeljkom: 13.00 – 14.00 h
 • kabinet 1-03

Životopis:

 • Rođena je 26.12.1982. godine u Virovitici. Živi u Podgorju, udana je i ima dvoje djece. Osnovnu školu Vladimir Nazor u Virovitici završila je s odličnim uspjehom 1997. godine. Srednju ekonomsku školu završila je također s odličnim uspjehom u Virovitici 2001. godine. Nakon srednje škole završila je tečaj za računalnog operatera i stekla radno iskustvo prodavača. 2007. godine na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici upisala je stručni studij Menadžmenta smjer Informatički menadžment koji je završila s prosjekom ocjena 4,55 stekavši zvanje stručne prvostupnice ekonomije za informatički menadžment pod mentorstvom mr.sc. Nevena Garače s radom „Komunikacija u procesu menadžmenta“. Kao najboljoj studentici u generaciji dodijeljena joj je Dekanova nagrada za akademsku godinu 2010/2011. Nakon završenog stručnog studija Menadžmenta upisala je specijalistički diplomski stručni studij Menadžmenta na Veleučilištu u Šibeniku koji je završila s prosjekom ocjena 4,69 te spada među 10 najboljih diplomiranih studenata na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju Menadžmenta pod mentorstvom dr.sc. Ane Udovičić s radom „Analiza rizika upravljanja poduzećem u RH“. Krajem 2012. godine zapošljava se kao polaznica stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici. Također suradnju s Visokom školom Virovitica imala je i kao vanjski suradnik – asistent na raznim kolegijima u razdoblju 2012.-2013. U razdoblju od 2013. do 2019. godine vršila je dužnost predsjednice ALUMNI udruge. Od prosinca 2013. godine zaposlena je kao asistentica na ekonomskoj grupi predmeta i na istoj školi je bila tehnička urednica časopisa Visoke škole Virovitica „Praktični menadžment“ u razdoblju od 2014. – 2017. godine a 2017. godine je obnašala dužnost izvršne urednice časopisa Praktični menadžment. U studenom 2013. godine upisuje Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja na Ekonomskom fakultetu u Osijeku te ga i završava u lipnju 2015. godine obranom rada „Mogućnosti marketinga visokih učilišta (visokih škola i veleučilišta)“ pod mentorstvom prof.dr.sc Drage Ružića. U ožujku 2015. godine sudjelovala je na Erasmus+ program mobilnosti u Sloveniji, Visokoškolsko središće Novo Mesto, na Visokoj šola za upravljanje in poslovanje Novo Mesto, (održana 4 predavanja na navedenoj visokoškolskoj ustanovi). U listopadu 2016. godine radi na Visokoj školi Virovitica kao predavač ekonomske grupe predmeta.  U prosincu 2015. godine upisuje poslijediplomski doktorski studij Management na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Autorica je nekoliko radova u raznim kategorijama, objavljeni u zbornicima, časopisima i/ili izlagana na konferencijama, te je sudjelovala u raznim projektima financiranim iz različitih fondova. U srpnju 2020. godine s radom pod nazivom „University social responsibility: Croatian perspective“ na međunarodnom kongresu u Španjolskoj „XIX International Congress on Public and Nonprofit Marketing“ dobitnica je nagrade za najbolji rad.

Interesi:   menadžment,  društveno odgovorno poslovanje, rizici, kriza, komunikacija, investicije

Nastava:

Preddiplomski studij

 • Uvod u metodologiju stručnog i znanstvenog rada
 • Interkulturalni aspekti menadžmenta
 • Interkulturalni aspekti poduzetništva
 • Interkulturalne sastavnice turizma
 • Upravljanje rizikom
 • Upravljanje financijama i investicijsko planiranje

Diplomski studij

 • Investicijski menadžment / u turizmu
 • Krizni menadžment
 • Održivi razvoj i društvena odgovornost
 • Upravljanje financijama
 • Metodologija izrade diplomskog rada
 • Interkulturalna komunikacija
 • Interkulturalna komunikacija / u turizmu

Mentor:

 • na završnim i diplomskim radovima

Objavljeni radovi i izlaganja na konferencijama:

 1. Kadlec, Ž., Leko-Šimić, M. (2020): University social responisibility: Croatian perspective, XIX International Congress on Public and Nonprofit Marketing “Sustainability: New Challenges for Marketing and Socioeconomic Development”, 02 July – 04 July, 2020., Španjolska
 2. Lovreković, M., Vakanjac, D., Kadlec, Ž. (2020): The impact of econimic growth on the happiness of the population with a review on happy planet index, IMR 2020 Međunarodna znanstvena konferencija Interdisciplinary Management Research XVI, ISSN:1847-0408, Opatija, 07.-09.05.2020., str. 1559-1581
 3. Kadlec, Ž., Hetrih, J. (2019): Importance of an investments attraction plan and communicatio strategy for the entrepreneurial zones of small cities, Međunarodna znanstvena konferencija Interdisciplinary Management Research XV, ISSN:1847-0408, Opatija, 16.-18.05.2019., str. 1539-1561
 4. Vakanjac, D., Bedeković, M., Kadlec, Ž. (2019): The Importance of Creativity in Business, // VIII. međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj, ISSN:1848-9559, Osijek, 30.05.2019.-31.05.2019.
 5. Kadlec, Ž., Vučemilović, V. (2018): Društveno odgovorno poslovanje kao dio strateškog upravljanja, Zbornik radova 10. konferencije o društveno odgovornom poslovanju – DOP, ISSN 1849-8833, Zagreb, str. 337-355
 6. Kadlec, Ž., Živko, M., Bedeković, M. (2018): Utjecaj upravljanja rizicima na uspješnost poduzeća kroz implementaciju sustava upravljanja rizicima, Zbornik radova Međimurskog veleučilišta u Čakovcu, ISSN:1849-1138, Čakovec, str. 36-40
 7. Kadlec, Ž., Hetrih, J., Bedeković, M. (2018): Attracting Investments in the entrepreneurial zones of small towns by creating preconditions for the development of small and medium Entreprises, Međunarodna znanstvena konferencija Interdisciplinary Management Research XIV, ISSN:1847-0408, Opatija, 18.-20.05.2018., str. 44-64
 8. Kadlec, Ž., Bedeković, M., Ribić, D. (2017): The Influence of Managing Risks on Strategic Management of Entreprises in Virovitica County, // VI. međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj, ISSN:1848-9559, Osijek, 25.05.2017.-27.05.2017.
 9. Bedeković, M., Kadlec, Ž., Ribić, D. (2017): Financial Literacy of the Student Population in Professional Studies of the College of Tourism and IT Management in Virovitica, // VI. međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj, ISSN:1848-9559, Osijek, 25.05.2017.-27.05.2017.
 10. Ribić, D., Bedeković, M., Kadlec, Ž. (2017): Efficiency of Business Incubators as Generators for Development of Entrepreneurship, // Međunarodna znanstvena konferencija Interdisciplinary Management Research XIII, ISSN:1847-0408, Opatija, 19.-21.05.2017.
 11. Garača, N., Kadlec, Ž. (2017): Prvostupnici Visoke škole Virovitica na tržištu rada, International Scientific Enviroment of the EU – Izzivi Globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje EU, Slovenija, Novo Mesto, 11.05.2017.
 12. Bedeković, M., Kadlec, Ž., Tolušić, E. (2016): Iskustva prilikom provedbe anketiranja poslodavaca u sklopu projekta „Usvajanje principa HKO-a u stručnim studijskim programima poduzetništva“, Specijalno izdanje Praktični menadžment, Vol. VII, br. 1 / 2016
 13. Kadlec, Ž., Bedeković, M. (2016): Application of Marketing on institutions of higher education, // V. međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj, Osijek, ISSN:1848-9559
 14. Bedeković, M., Kadlec, Ž., Suk, D. (2016): Acceptance Bitcoin as digital currency in Croatia, // V. međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj, Osijek, ISSN:1848-9559
 15. Kadlec, Ž., Bedeković, M. (2016): Project management with reference to the simplified costs calculating methods of project activities, // Međunarodna znanstvena konferencija Interdisciplinary Management Research XII, ISSN:1847-0408, Opatija
 16. Kadlec, Ž. (2015): Mogućnost razvoja ruralnog turizma Virovitičko-podravske županije i upravljanje ljudskim potencijalima, // 16. međunarodna znanstvena i stručna konferencija „Računovodstvo i menadžment“ RIM 2015, Primošten, 11.-12. lipnja 2015.
 17. Kadlec, Ž., Bedeković, M. (2015): Poticanje kreativnosti u visokoškolskom obrazovanju, // Globalisation challenges and social-economic Enviroment of the EU, International Scientific Conference, Novo Mesto, Slovenija, 16.-17. travnja 2015.
 18. Bedeković, M., Kadlec, Ž., Kiralj, D. (2015): Motivacija nastavnika putem financijskog nagrađivanja u Hrvatskoj, // Globalisation challenges and social-economic Enviroment of the EU, International Scientific Conference, Novo Mesto, Slovenija, 16.-17. travnja 2015.
 19. Kadlec, Ž. (2014): Mogućnosti i upravljanje buzz marketingom sukladno marketinškim strategijama, // 15. međunarodna znanstvena i stručna konferencija „Računovodstvo i menadžment“ RIM 2014, Rovinj, 5.-7. lipnja 2014.
 20. Kadlec, Ž., Udovičić, A. (2013): Analiza rizika upravljanja poduzećem// Praktični menadžment, Vol. IV, br. 1 2013., Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici // Virovitica: Visoka škola za menadžment u turizmu informatici u Virovitici, 2013.
 21. Kadlec, Ž., Bedeković, M. (2013): Komunikacija i upravljanje krizom u turizmu// 1. Znanstvenostručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem „Izazovi današnjice“ // Šibenik: Veleučilište u Šibeniku, 19. -20. 9. 2013.
 22. Kadlec, Ž. (2013): Strateški menadžment vs. strateško planiranje// Zbornik radova Međimurskog veleučilišta u Čakovcu, god. 4, broj 1, 2013. // Čakovec: Međimursko veleučilište u Čakovcu,  lipanj 2013.
 23. Garača, N., Kadlec, Ž., Cvrtila, I. (2011): Razumijevanje interkulturalne komunikacije, potreba modernog menadžera// 18. Međunarodni znanstveni skup „Društvo i tehnologija“/ Lovran, 28-30.lipnja 2011.
 24. Kadlec, Ž., Garača, N. (2011): Komunikacija u procesu menadžmenta// Praktični menadžment, Vol. II, br. 3,  2011., Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici // Virovitica: Visoka škola za menadžment u turizmu informatici u Virovitici, 2011.

Poglavlja u udžbeniku:

 1. Bedeković, V., Prelas-Kovačević, A., Vidak, I., Kadlec Ž. (2016.): Poduzetnik kao nositelj poduzetničkog procesa, Uvod u poduzetništvo, Virovitica: Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Bedeković, V. (ur.), str. 47–80

Izlaganja i sudjelovanja na kongresima, znanstvenim skupovima i konferencijama:

 1. Kadlec, Ž., Leko-Šimić, M. (2020): University social responisibility: Croatian perspective, XIX International Congress on Public and Nonprofit Marketing “Sustainability: New Challenges for Marketing and Socioeconomic Development”, 02 July – 04 July, 2020., Španjolska
 2. Kadlec, Ž., Hetrih, J., Bedeković, M. (2018): Attracting Investments in the entrepreneurial zones of small towns by creating preconditions for the development of small and medium Entreprises, Međunarodna znanstvena konferencija Interdisciplinary Management Research XIV, ISSN:1847-0408, Opatija, 18.-20.05.2018., str. 44-64 (sudjelovanje)
 3. Kadlec, Ž., Bedeković, M., Ribić, D. (2017): The Influence of Managing Risks on Strategic Management of Entreprises in Virovitica County, // VI. međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj, ISSN:1848-9559, Osijek, 25.05.2017.-27.05.2017. (izlaganje)
 4. Bedeković, M., Kadlec, Ž., Ribić, D. (2017): Financial Literacy of the Student Population in Professional Studies of the College of Tourism and IT Management in Virovitica, // VI. međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj, ISSN:1848-9559, Osijek, 25.05.2017.-27.05.2017. (sudjelovanje)
 5. Ribić, D., Bedeković, M., Kadlec, Ž. (2017): Efficiency of Business Incubators as Generators for Development of Entrepreneurship, // Međunarodna znanstvena konferencija Interdisciplinary Management Research XIII, ISSN:1847-0408, Opatija, 19.-21.05.2017. (sudjelovanje)
 6. Garača, N., Kadlec, Ž. (2017): Prvostupnici Visoke škole Virovitica na tržištu rada, International Scientific Enviroment of the EU – Izzivi Globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje EU, Slovenija, Novo Mesto, 11.05.2017. (sudjelovanje)
 7. Kadlec, Ž., Bedeković, M. (2016): Application of Marketing on institutions of higher education, // V. međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj, Osijek (izlaganje)
 8. Bedeković, M., Kadlec, Ž., Suk, D. (2016): Acceptance Bitcoin as digital currency in Croatia, // V. međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj, Osijek (sudjelovanje)
 9. Kadlec, Ž., Bedeković, M. (2016): Project management with reference to the simplified costs calculating methods of project activities, // IX. Međunarodna znanstvena konferencija Interdisciplinary Management Research XII, Opatija (izlaganje)
 10. Kadlec, Ž. (2015): Mogućnost razvoja ruralnog turizma Virovitičko-podravske županije i upravljanje ljudskim potencijalima, // 16. međunarodna znanstvena i stručna konferencija „Računovodstvo i menadžment“ RIM 2015, Primošten, 11.-12. lipnja 2015. (izlaganje)
 11. Kadlec, Ž., Bedeković, M. (2015): Poticanje kreativnosti u visokoškolskom obrazovanju, // Globalisation challenges and social-economic Enviroment of the EU, International Scientific Conference, Novo Mesto, Slovenija, 16.-17. travnja 2015. (izlaganje)
 12. Bedeković, M., Kadlec, Ž., Kiralj, D. (2015): Motivacija nastavnika putem financijskog nagrađivanja u Hrvatskoj, // Globalisation challenges and social-economic Enviroment of the EU, International Scientific Conference, Novo Mesto, Slovenija, 16.-17. travnja 2015. (sudjelovanje)
 13. Kadlec, Ž. (2014): Mogućnosti i upravljanje buzz marketingom sukladno marketinškim strategijama, // 15. međunarodna znanstvena i stručna konferencija „Računovodstvo i menadžment“ RIM 2014, Rovinj, 5.-7. lipnja 2014. (izlaganje)
 1. Kadlec, Ž., Bedeković, M. (2013): Komunikacija i upravljanje krizom u turizmu // 1. Znanstvenostručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem „Izazovi današnjice“ // Šibenik: Veleučilište u Šibeniku, 19. -20. 9. 2013., (izlaganje)
 1. Garača, N., Kadlec, Ž., Cvrtila, I. (2011): Razumijevanje interkulturalne komunikacije, potreba modernog menadžera// 18. Međunarodni znanstveni skup „Društvo i tehnologija“/ Lovran, 28-30.lipnja 2011., str. 369-377 (izlaganje)
 2. Kadlec, Ž. (2016): The Digital Education Show UK 2015, Tuesday 30th June – Wednesday 01st July 2015, London Olympia, Kensington, United Kingdom (sudjelovanje)
 3. Kadlec, Ž. (2016): Edukativne radionice u sklopu projekta „Postani poduzetnik budućnosti – budi E poduzetnik“, nositelj Strukovna škola Virovitica, razdoblje od rujna 2015. do veljače 2016. godine (sudjelovanje)