Voditeljica Centra: dr.sc. Zrinka Blažević Bognar, prof.v.š.

tel. 033/492-268
e-mail: zrinka.blazevic@vuv.hr

Vijeće Centra:

dr.sc. Zrinka Blažević Bognar, prof.v.š., predsjednica
dr.sc. Irena Bosnić, prof.v.š.., članica
Ivana Vidak, dipl.bibl. i prof., v.pred., članica

Zadaće Centra: 

  • razvijanje programa cjeloživotnog obrazovanja
  • kontinuirano usklađivanje cjeloživotnog obrazovanja s potrebama poslodavaca i tržišta rada
  • provođenje i vrednovanje programa
  • evaluacija provedenih programa
  • poticanje komunikacije s javnim i privatnim sektorom s ciljem aktivne suradnje
  • informiranje potencijalnih kandidata o programima
  • informiranje potencijalnih partnera o mogućnostima suradnje
  • ostali poslovi u vezi s cjeloživotnim obrazovanjem.