Pružanje usluga od strane Ministarstva znanosti i sporta subvencionirane prehrane studenata Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici uz korištenje identifikacijskih kartica studenta (IKS), popularno zvanih  “iksica” odvija se u restoranu “Škola” od listopada 2014. Pravila dodjele subvencija određena su Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Studentska identifikacijska kartica je neprenosiva i može je koristiti isključivo osoba na čije ime glasi. Kršenje pravila o korištenju studentske identifikacijske kartice smatra se njezinom zlouporabom. Više o “iksici” možete saznati na adresi https://www.srce.unizg.hr/isak

Nadležnost nad podacima o pravima studenata ima ustanova visoke naobrazbe, koja je zadužena za brigu i ažuriranje podataka o pravima svojih studenata. Moguće reklamacije zbog uskraćenih prava te svih ostalih problema vezanih uz studentsku identifikacijsku karticu studenti rješavaju isključivo u matičnoj studentskoj službi (studentskoj referadi).

Sve ostale informacije o sustavu studentske prehrane, kao i informacije o stanju na iksici dostupne su na adresi https://www.cap.srce.hr

Lokalno povjerenstvo za kontrolu prehrane studenata Veleučilišta u Virovitici

Informacije o restoranu: 

  • Restoran “Škola”, Matije Gupca 78, Virovitica