Voditeljica centra: dr.sc. Zrinka Blažević Bognar

Centar za cjeloživotno obrazovanje Veleučilišta u Virovitici zadužen je za:

 • razvijanje programa cjeloživotnog obrazovanja
 • kontinuirano usklađivanje cjeloživotnog obrazovanja s potrebama poslodavaca i tržišta rada
 • provođenje i vrednovanje programa
 • evaluaciju provedenih programa
 • poticanje komunikacije s javnim i privatnim sektorom s ciljem aktivne suradnje
 • informiranje potencijalnih kandidata o programima
 • informiranje potencijalnih partnera o mogućnostima suradnje
 • ostale poslove u vezi s cjeloživotnim obrazovanjem.

Cjeloživotno obrazovanje (lifelong education) označava koncepciju koja obrazovanje promatra kao cjeloživotni proces, a počinje obveznim školovanjem i (formalnim) obrazovanjem te traje cijeli život. Pojam se često zamjenjuje pojmom cjeloživotno učenje, no ta dva pojma nisu istoznačna. Cjeloživotno obrazovanje obuhvaća samo organizirano učenje, a cjeloživotno je učenje šira koncepcija koja uključuje i nenamjerno, neorganizirano i spontano stjecanje znanja.

Formalno obrazovanje (formal education) obrazovanje koje se provodi u različitim akreditiranim obrazovnim institucijama prema odobrenim programima sa ciljem unapređenja znanja, vještina i kompetencija za osobne, društvene i profesionalne potrebe i putem kojega se stječu priznate diplome i kvalifikacije. Najčešće se provodi kao strukturalno, kronološki određeno redovno obrazovanje za mlađe osobe (u pravilu između 5 i 25 godine) u osnovnim i srednjim školama, na sveučilištima i u specijaliziranim programima redovnog strukovnog i visokog obrazovanja. Osim tog obrazovanja, obuhvaća i formalno obrazovanje odraslih.

Neformalno obrazovanje (non-formal education) svaki oblik obrazovanja koji ne dovodi do stjecanja novih kvalifikacija, odnosno novih diploma ili napredovanja na kvalifikacijskoj ljestvici. Označava organizirane procese učenja usmjerene na osposobljavanje odraslih osoba za rad, za različite socijalne aktivnosti te za osobni razvoj (vidi neformalno učenje).

Neformalno učenje (non-fomal learning) učenje uklopljeno u planirane opće ili strukovne aktivnosti koje nisu eksplicitno određene kao učenje (u smislu ciljeva učenja, vremena učenja ili podrške učenju). Obuhvaća i neformalno obrazovanje  i neformalno osposobljavanje. Neformalno učenje je intencionalno iz točke gledišta onog koji uči. U Hrvatskoj se koristi za označavanje organiziranih aktivnosti učenja sa ciljem unapređenja znanja, vještina i kompetencija, a za koje se ne izdaje javna isprava  (https://www.cjelozivotno-ucenje.hr/).

Programi cjeloživotnog obrazovanja dosad izvođeni u Veleučilištu u Virovitici (samostalno i u suradnji s partnerima):

 1. Program “Office Manager”
 2. Seminar za turističke vodiče
 3. Edukacija za male poduzetnike u ruralnom turizmu
 4. Jačanje ruralnog poduzetništva (RUPO)
 5. IN-KULTUR – kulturnom inovacijom za rast zajednice

Centar za cjeloživotno obrazovanje veleučilišta u Virovitici za svrhu ima motivirati osobe različitih starosnih skupina na cjeloživotno obrazovanje, koje im onda može pomoći pri ostvarenju kako poslovnog, tako i osobnog uspjeha.

Obilježen 16. tjedan cjeloživotnog učenja