Voditelj Centra: Božidar Jaković, mag.oec., pred.

Vijeće centra:

 • dr.sc. Irena Bosnić, prof.v.š., prodekanica za nastavu, predsjednica
 • Marijana Špoljarić, prof., v.pred., predstavnica nastavnog osoblja, članica
 • Edita Tolušić, tajnica veleučilišta, predatavnica zaposlenih u službama, članica
 • Josip Hetrih, struč.spec.oec., predstavnik vanjskih dionika, član
 • Ivana Pavičić, predstavnica studenata, članica

Zadaće centra za upravljanje kvalitetom:

 • unaprjeđivanje kvalitete usluga Veleučilišta vezanih uz djelatnost,
 • kontinuirano praćenje, mjerenje, analiziranje i podizanje razine zadovoljstva korisnika usluga Veleučilišta,
 • prikupljanje i analiziranje podataka vezanih uz realizaciju definiranih procesa te njihovo unaprjeđivanje,
 • usklađivanje sustava upravljanja s promjenama primjenjive zakonske regulative i ostalim zahtjevima,
 • implementacija svih dostupnih inovacija i poboljšanja vezanih uz sustave upravljanja implementirane na Veleučilište,
 • nadziranje i provođenje korektivnih i preventivnih aktivnosti,
 • nadziranje i provođenje upravljanja dokumentacijom i zapisima,
 • iniciranje i provođenje internih audita i unutarnjih samoprocjena,
 • nadzor nad performansama sustava upravljanja kvalitetom i ostalim sustavima upravljanja implementiranim na Veleučilište te praćenje potreba za poboljšanjima,
 • suradnja s vanjskim organizacijama i fizičkim osobama, a vezana uz sustave upravljanja implementirane na Veleučilište,
 • periodična edukacija i podizanje svijesti svih zaposlenika i po potrebi korisnika usluga Veleučilišta u svrhu ostvarivanja misije, vizije kao i politike kvalitete,
 • omogućavanje dodatnog osposobljavanja i educiranja osoba zaduženih za upravljanje i realizaciju aktivnosti Centra,
 • kontinuirao usklađivanje sustava upravljanja kvalitete Veleučilišta s Kriterijima za ocjenu kvalitete veleučilišta i visokih škola koje je propisala Agencija za znanost i visoko obrazovanje, te sa standardima i smjernicama za osiguranje kvalitetena europskom prostoru visokog obrazovanja,
 • kontinuiran rad na podizanju sigurnosti svih djelatnika i korisnika usluga Veleučilišta,
 • kontinuiran rad na povećanju energetske učinkovitosti na Veleučilištu kroz edukaciju i podizanje svijesti zaposlenika, suradnika i korisnika usluga i prostorija Veleučilišta,
 • ostali poslovi u svezi upravljanja kvalitetom.