Voditeljica Ureda: Marijana Špoljarić, mag. educ. math. et inf., v.pred.

Vijeće Ureda:

 • dr.sc. Irena Bosnić, prof. struč. stud., prodekanica za nastavu, predsjednica
 • dr.sc. Božidar Jaković, v.pred., predstavnik nastavnika i asistenata, član
 • Edita Tolušić, dipl.iur., tajnica veleučilišta, predstavnica zaposlenika u službama, članica
 • Ivan Špeh, mag. ing. el., predstavnik vanjskih dionika, član
 • Lora Pezić, predstavnica studenata

Zadaće Voditelja Ureda za kvalitetu:

 • razvija indikatore kvalitete
 •  predlaže standarde i kriterije kvalitetnog djelovanja te predlaže moguća poboljšanja sustava
 • predlaže nacrt pravilnika i priručnika o sustavu unutarnjeg osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete
 • priprema, organizira i provodi poslove u svezi anketiranja različitih dionika u skladu sa zahtjevima sustava unutarnjeg osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete
 • provodi edukacije unutarnjih i vanjskih dionika zaduženih za upravljanje i realizaciju aktivnosti Vijeća Ureda
 • provodi edukacije članova Povjerenstva za unutarnju prosudbu
 • odnosi plan rada Vijeću Ureda
 • koordinira i obavlja stručne i administrativne poslove u svezi postupaka akreditacije i reakreditacije u skladu s propisima iz područja kvalitete u visokom obrazovanju, te sastavlja potrebne dokumente

Zadaće Vijeća Ureda za kvalitetu:

 • donosi Priručnik za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete i svu popratnu dokumentaciju
 • definira standarde i kriterije kvalitetnog djelovanja Veleučilišta, na prijedlog Voditelja Ureda
 • daje preporuke i mišljenje o smjernicama i postupcima osiguranja i unaprjeđenja kvalitete u svim područjima djelatnosti Veleučilišta
 • predlaže dekanu i Vijeću Veleučilišta konkretne projekte i aktivnosti te potiče inovacije u svrhu osiguranja i unaprjeđenja kvalitete
 • nadzire izvršenje plana rada Voditelja Ureda
 • nadzire i provodi korektivne i preventivne aktivnosti poradi osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete
 • nadzire i upravlja dokumentacijom i zapisima sustava unutarnjeg osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete
 • inicira provođenje internih audita i unutarnjih samoprocjena
 • predlaže članove Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava unutarnjeg osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete
 • potiče redovite rasprave o kvaliteti i promiče kulturu kvalitete na Veleučilištu i u zajednici
 • podnosi godišnje izvješće Upravnom vijeću

Povjerenstvo za unutarnju prosudbu

Povjerenstvo za unutarnju prosudbu Ureda za kvalitetu provodi postupak unutarnje prosudbe sustava unutarnjeg osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjoj prosudbi Veleučilišta u Virovitici i podnosi izvješće o provedbi postupka Vijeću Ureda.