ODJEL ZA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE
PROČELNIK ODJELA
ime i prezime zvanje e-mail telefon kabinet
Ivan Heđi, dipl.ing. viši predavač ivan.hedi@vuv.hr 033/492-266 2-24
ČLANOVI VIJEĆA ODJELA
ime i prezime zvanje e-mail telefon kabinet
Ivan Heđi, dipl.ing. viši predavač ivan.hedi@vuv.hr 033/492-266 2-24
Enes Ciriković, dipl.ing. viši predavač enes.cirikovic@vuv.hr 033/492-270 1-16
Marijana Špoljarić, mag. educ. math. et inf., pred. viši predavač marijana.spoljaric@vuv.hr 033/492-259 1-17
Marko Hajba, mag.math. predavač marko.hajba@vuv.hr 033/492-259 1-17
Mario Pecimotika, mag.educ.phys.et inf. asistent mario.pecimotika@vuv.hr 033/492-257 2-20
Danijel Koprivanac, dipl.ing. asistent danijel.koprivanac@vuv.hr 033/492-264 2-23
Ivan Benke, mag.ing.comp. asistent ivan.benke@vuv.hr 033/492-264 2-23
Maja Kolaković student maja.kolakovic@vuv.hr
Filip Gros student filip.gros@vuv.hr