ODJEL ZA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE
PROČELNIK ODJELA
ime i prezime zvanje e-mail telefon kabinet
Ivan Heđi, dipl.ing. viši predavač ivan.hedi@vuv.hr 033/492-266 2-24
ČLANOVI VIJEĆA ODJELA
ime i prezime zvanje e-mail telefon kabinet
Ivan Heđi, dipl.ing. viši predavač ivan.hedi@vuv.hr 033/492-266 2-24
Enes Ciriković, dipl.ing. viši predavač enes.cirikovic@vuv.hr 033/492-270 2-23
Marijana Špoljarić, mag. educ. math. et inf., pred. viši predavač marijana.spoljaric@vuv.hr 033/492-259 2-20
Marko Hajba, mag.math. predavač marko.hajba@vuv.hr 033/492-259 2-20
Danijel Koprivanac, dipl.ing. predavač danijel.koprivanac@vuv.hr 033/492-264 2-23
Ivan Benke, mag.ing.comp. predavač ivan.benke@vuv.hr 033/492-264 2-23
Siniša Kovačević, mag. ing. tech. inf. asistent sinisa.kovacevic@vuv.hr 033/492-257 1-19
Alen Lančić, mag.math. asistent alen.lancic@vuv.hr 033/492-257 1-19
Maja Kolaković student maja.kolakovic@vuv.hr
Filip Gros student filip.gros@vuv.hr