Časopis „ET²eR – ekonomija, turizam, telekomunikacije i računarstvo” obuhvaća teme iz područja ekonomije, s posebnim naglaskom na poduzetništvo i menadžment, turizma, kao i teme iz domene informacijskih i komunikacijskih tehnologija te računalnog programiranja. Časopis se bavi i onim temama koje su povezane s problematikom interdisciplinarnog pristupa gore navedenih područja. Tematska područja časopisa obuhvaćaju, ali nisu ograničena na:

 • Opća ekonomija, makroekonomija i mikroekonomija
 • Ekonomski razvoj
 • Suvremeni menadžerski procesi
 • Poduzetništvo, inovativnost i kreativnost
 • Marketing i poslovna komunikacija
 • Računovodstvo, financije i porezi
 • Međunarodna ekonomija i međunarodne integracije
 • Pravni aspekti menadžmenta i poduzetništva
 • Primjena matematike i statistike u ekonomiji
 • Suvremeni trendovi u turizmu
 • Turistički razvoj i institucionalna podrška razvoju turizmu
 • Turizam posebnih interesa
 • Ruralni oblici turizma
 • Ekonomija doživljaja
 • Interesna udruživanja u turizmu
 • Marketing u turizmu
 • Destinacijski menadžment
 • Interpretacija kulturne i prirodne baštine
 • Zaštita okoliša i održivi razvoj
 • Upravljanje ljudskim potencijalima u turizmu
 • Informacijsko-komunikacijske tehnologije
 • Arhitektura informacijskih sustava
 • Programsko inženjerstvo, programski jezici i tehnologije
 • Nove paradigme u razvoju softvera
 • Odabrana programska rješenja
 • Internet stvari (IoT)
 • Nove telekomunikacijske tehnologije i mreže novih generacija
 • Upravljanje telekomunikacijskom mrežom
 • Performanse mreže i kvaliteta usluge
 • Računarstvo u „oblaku“
 • E-sustavi i rješenja u javnoj upravi
 • Operacijski sustavi

Časopis „ET²eR“ namijenjen je svima koji žele dati doprinos poticanju i razvijanju primijenjene stručne djelatnosti. Svrha časopisa je upoznavanje šire javnosti s novostima iz navedenih područja i popularizacija struke. Stoga ohrabrujem sve potencijalne autore da prijave svoje radove za objavljivanje.

Službeni jezici časopisa su hrvatski i engleski. Časopis se objavljuje u digitalnom obliku na web stranici Veleučilišta u Virovitici.

GLAVNI UREDNIK

doc.dr.sc. Dejan Tubić, prof.v.š.