Odluka o imenovanju službenice za zaštitu podataka

Odluka o imenovanju službenice za zaštitu podataka

Dragica Kiralj, mag.oec., v.pred., mail: dragica.kiralj@vuv.hr, telefon: 033/492-255