Sloboda i odgovornost

Najveća promjena u odnosu na srednjoškolsko obrazovanje je ta da svaki student tijekom studiranja sam vodi računa o sebi. To znači da primjerice u slučaju nedolaska na predavanja, studenta nitko neće nazivati doma niti specijalno pozivati da ipak dođe na predavanja. Student ima potpunu slobodu birati na koji način želi izvršavati svoje studentske obveze, ali sukladno tome, ima i određenu odgovornost.

Informacije o studentima

Kako su studenti punoljetne osobe, prema važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske Veleučilištu u Virovitici nije dozvoljeno davati informacije o tijeku studija roditeljima ili starateljima. Molimo studente da to uvaže, te da to prenesu svojim roditeljima ili starateljima. Međutim, neovisno o ovoj zakonskoj odredbi, prije svega molimo studente da vode računa o tome da njihovi roditelji i staratelji budu informirani o tijeku njihova studiranja, jer u velikom postotku slučajeva roditelj ili staratelj je onaj koji gotovo u potpunosti financira studiranje.

Dokumenti

Pozivamo studente da prouče sve relevantne dokumente koji se tiču studija na Veleučilištu u Virovitici. Dokumenti su dostupni na web stranici Veleučilišta (meni »O Veleučilištu«->«Dokumenti«). Posebnu pozornost skrećemo na:

 • Statut Veleučilišta u Virovitici
 • Pravilnik o studiranju
 • Pravilnik o načinu ocjenjivanja i vrednovanja rada studenata Veleučilišta u Virovitici
 • Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata
 • Etički kodeks akademskog ponašanja studenata Veleučilišta u Virovitici

Prostor i inventar Veleučilišta u Virovitici

Molimo sve studente da se prema prostoru i inventaru Veleučilišta u Virovitici odnose kao prema svom vlastitom prostoru. Dakle, nije dozvoljeno šaranje po inventaru, zidovima, platnima, ljepljenje žvakaćih guma po namještaju, uništavanje inventara i namještaja i sl.

Korištenje lokalne računalne mreže

Pristup Internetu putem bežične mreže Veleučilišta omogućen je posredstvom Eduroam usluge. Više o samoj usluzi nalaze se na portalu: https://installer.eduroam.hr/

Određene aktivnosti pri korištenju računalne mreže Veleučilišta mogu uzrokovati probleme u radu Veleučilišta ili narušiti njezin ugled u cyber prostoru. Primjerice, korištenje p2p protokola zauzima izuzetno veliki postotak kapaciteta glavne veze prema Internetu, te se time otežava rad nastavnicima i djelatnicima Veleučilišta. Osim toga, samo preuzimanje i postavljanje materijala sa Interneta podliježe zaštiti autorskih prava. Virusi na računalima spojenim na bežičnu mrežu također mogu uzrokovati štetu. Treba uzeti u obzir i činjenicu da je cijela mreža Veleučilišta »prema van« predstavljena kao jedna javna IP adresa, dakle Veleučilište snosi odgovornost za cijeli promet s te IP adrese. Do sada je bilo nekoliko slučajeva da je IP adresa Veleučilišta bila stavljana na black-liste na poslužiteljima elektroničke pošte, što je narušavalo ugled Veleučilišta, ali ujedno i onemogućavalo rad studentima, nastavnicima i djelatnicima Veleučilišta u Virovitici.

Kako do kršenja autorskih prava neovlaštenim preuzimanjem materijala koji podliježu zaštiti autorskih prava najčešće dolazi korištenjem aplikacija čiji se rad zasniva na nekom od p2p protokola, u nastavku je dan popis najčešćih p2p protokola i programa čije je korištenje zabranjeno na Veleučilištu u Virovitici:

 • Ares (Ares Galaxy, Warez P2P)
 • Bittorrent (ABC [Yet Another BitTorrent Client], Azureus, BitComet, BitSpirit, BitTornado, BitTorrent.Net, G3 Torrent, mlMac, MLdonkey, QTorrent, Shareaza, µTorrent, itd.)
 • Direct Connect (BCDC++, DC++, NeoModus Direct Connect, etc.)
 • Fasttrack (Grokster, iMesh, Kazaa, Morpheus, itd.)
 • eDonkey (eMule, Overnet, itd.)
 • Gnutella (BearShare, iMesh, Gnotella, Gnucleus, GTK-gnutella, LimeWire, Mactella, Shareaza, itd.)
 • MANOLITO/MP2PN (Blubster, Piolet, RocketItNet)
 • OpenNAP (Napigator, WinMX)
 • Ostali p2p protokoli

Smjernice o prihvatljivom korištenju CARNet mreže

Korištenje lokalne računalne mreže Veleučilišta u Virovitici podliježe Odluci o prihvatljivom korištenju CARNet mreže koja se nalazi na lokaciji https://www.carnet.hr/wp-content/uploads/2019/11/CDA0035.pdf

Vrste predavanja

Načini održavanja nastave na Veleučilištu u Virovitici su:

 • Predavanja
 • Vježbe (auditorne, laboratorijske i konstrukcijske)
 • Seminari

Prilikom objavljivanja rasporeda naznačeno je o kojoj se vrsti nastave radi, slovima P, V i S, odnosno LV, ukoliko je riječ o laboratorijskim vježbama te KV ukoliko je riječ o konstrukcijskim vježbama. Na predmetima gdje postoje auditorne i laboratorijske i/ili kontrukcijske vježbe, oznaka V ili AV se odnosi na auditorne, oznaka LV na laboratorijske vježbe, oznaka KV na konstrukcijske.

Raspored nastave

Raspored se objavljuje početkom semestra na oglasnoj ploči i na web stranicama Veleučilišta u Virovitici (www.vuv.hr).

U slučaju da dođe do bilo kakve promjene ona će biti objavljena na isti način, bez obzira da li se radi o stalnoj promjeni, ili samo o jednokratnoj.

Organizacija nastave za studente u izvanrednom statusu

Izvanrednim studentima omogućeno je pohađanje nastave u terminu nastave za redovite studente, odnosno putem konzultacija s nositeljima kolegija i suradnicima na kolegiju.  Student u izvanrednom statusu studira u sklopu prilagođene satnice te može izostati sa nastave maksimalno 70% od ukupno propisane satnice. U slučaju da izostane s nastave više od dozvoljenog, nositelj kolegija dužan je student zadati dodatne nastavne aktivnosti.

Podjela studenata po grupama

Na vježbama iz pojedinih predmeta, u slučaju većeg broja upisanih studenata, studenti su podijeljeni u grupe. Grupe se objavljuju na Loomen platformi.

Promjene  grupa su u načelu moguće samo ukoliko student nađe zamjenu u drugoj grupi. U dogovoru s predmetnim nastavnicima i asistentima, u rasporedu se grupe mogu »rotirati«, tako da se teret dugog ostanka na nastavi pravedno rasporedi na svaku grupu.

Dvorane za predavanja

Dvorane su označene brojčanim oznakama 1-X odnosno 2-X. Prva znamenka odnosi se na kat, a druga na dvoranu. Popis dvorana nalazi se na orijentacijskim pločama neposredno pored ulaza ili kod stepenica na drugom katu.

Nastavni materijali

Nastavni materijali objavljuju se u pravilu na Loomen platformi (vidi LOOMEN quickstart) o čemu će studente obavijestiti predmetni nastavnik.

Osim toga, potrebna literatura je dostupna i u knjižnici Veleučilišta u Virovitici.

Informacije o pojedinom predmetu

Sve informacije treba tražiti na Loomen platformi ili od predmetnog nastavnika. To su jedine relevantne informacije o pojedinim predmetima.

Obavijesti o nastavi

Obavijesti se stavljaju u pravilu na web stranicu, a ponekad i na oglasne ploče Veleučilišta u Virovitici. Također, nastavnici obavijesti vezane uz nastavni proces na svojem predmetu stavljaju na Loomen platformu.

Pitanja vezana za nastavu

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja koja se tiču nastave općenito (dakle, ne specifična za pojedini predmet), bilo kakvih prijedloga, primjedbi na odnos nastavnika prema vama i sl., osoba kojoj se trebate obratiti je prodekanica za nastavu Irena Bosnić (irena.bosnic@vuv.hr).

Za sva pitanja koja se tiču pojedinih predmeta obratite se vašim predmetnim nastavnicima bez ikakvog ustručavanja.

Za pitanja koja se tiču prijave ispita i rada sa studomatom, obratite se u studentsku referadu, a ne predmetnim nastavnicima, s obzirom da oni u pravilu ne mogu riješiti problem koji je vezan uz korištenje studomata.

Knjižnica Veleučilišta

Većinu potrebne literature (obaveznu i dodatnu), studenti mogu posuditi u knjižnici Veleučilišta. Učlanjenje u knjižnicu je besplatno. Odjednom je moguće posuditi 2 knjige na rok od 14 dana. Knjižnica se nalazi u prizemlju, soba 1-14. Za sve dodatne upite obratiti se na e-mail: ivana.vidak@vuv.hr ili putem društvenih mreža, Facebook Knjižnica Veleučilišta u Virovitici i Instagram knjiznica_vuv

Radno vrijeme knjižnice Veleučilišta u Virovitici sa studentima je sljedeće:

 • Ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak od 11.00h do 13.00 h.
 • Po potrebi (ako je izvan radnog vremena s korisnicima) najaviti se na e-mail: ivana.vidak@vuv.hr ili 033/492-256

Prijava i odjava ispita

Za prijavu i odjavu ispita studenti koriste studomat. Svaki student je prilikom upisa dobio lozinku za korištenje studomata.

U prostorijama Veleučilišta u Virovitici postoje tri studomata, ali je studomatskoj aplikaciji moguće pristupati putem Interneta sa bilo kojeg računala (dovoljan je samo web preglednik, a link se nalazi na naslovnoj web stranici Veleučilišta u Virovitici).

U slučaju bilo kakve pogreške (nemogućnost prijave ispita, nepojavljivanje oglašenih ispitnih rokova i sl.) javiti se mailom na referada@vuv.hr.

U slučaju nemogućnosti prijave ispita potrebno se je javiti u referadu prije isteka službenog roka za prijavu, jer u suprotnom primjedba neće biti procesirana (u pravilu pogreške nastaju zbog nepoštivanja rokova).

U slučaju naknadne prijave nakon isteka roka, student se treba javiti u studentsku referadu, a naknada za prijavu ispita po proteku roka iznosi 300,00 kn, sukladno Odluci o posebnim naknadama na Veleučilišta u Virovitici. Sugerira se ipak poštivanje rokova kao jeftinija varijanta.

Maksimalan broj prijavljivanja ispita

Student može ispit prijavljivati i pokušati ga položiti bez ograničenja broja pokušaja. Međutim, predmetni nastavnik može studentu koji ispit prijavi, a ne izađe na ispit zabraniti izlazak na taj ispit sljedećem ispitnom roku. Stoga, ukoliko ne stignete ispit odjaviti, a znate da nećete izaći na ispit, korektno je to barem javiti nastavniku ili asistentu.

Korisni savjeti za rad sa studomatom

 1. Čim se oglase ispitni rokovi, provjerite da li je s vašim prikazom na studomatu sve u redu, tj. da li vidite sve ispite koje biste trebali moći prijaviti, odnosno da li vidite »višak« ispita, one koje ste već položili.
 2. U slučaju reklamacija obratite se na mail referada@vuv.hr. Isto vrijedi i za reklamacije kod prijave ispita. Kontakt sa predmetnim nastavnikom vezan za prijavu ispita neće pomoći.
 3. Kod svakog ispita koji imate pravo prijaviti stoji jasno naznačen krajnji datum prijave odnosno odjave ispita:
 4. Vodite računa o datumima. »Pet dana do ispita« kod prijave znači da između kraja dana u kojem ste prijavili ispit (23:59) do početka dana u kojem se održava ispit (00:00) mora proteći punih 5 dana (120 sati)! Ako je ispit 10. veljače (vidi gore), krajnji dan prijave je 4. veljače do kraja dana (23:59), a odjave 8. veljače do kraja dana (ne tumačiti to »24 sata prije ispita«!).
 5. Ukoliko niste sigurni prijaviti ispit ili ne, prijavite ga da vam ne prođe rok prijave, a onda imate još 4 dana za odjavu ako se na to odlučite.
 6. Ne čekajte zadnju minutu zadnjeg dana za prijavu. Naime, bilo kakve reklamacije vezane uz prijavu je gotovo nemoguće rješavati ako je već prošao rok prijave ispita. Dakle, ako ranije prijavljujete, imate više mogućnosti rješavati eventualne probleme.
 7. Vodite računa o radu sa studomatom. Tipične pogreške kod prijave ispita su da student odabire krivi predmet ili ispitni rok, ali ostaje uvjeren da je prijavio ono što je u stvari htio. Stoga je dobra praksa nakon prijave ispita se odlogirati i ponovo logirati, te provjeriti da li je sve točno onako kako ste željeli napraviti.

Pravilnikom o načinu ocjenjivanja i vrednovanja rada studenata Veleučilišta u Virovitici uređen je način i pravila ocjenjivanja i vrednovanja rada studenata tijekom nastave te na ispitima na Veleučilištu u Virovitici, a koja se temelje na Pravilniku o studiranju Veleučilišta. Ocjenjivanje i vrednovanje studenata temelji se na usvojenosti pojedinih ishoda učenja predmeta, a koji su usklađeni s ishodima učenja studijskih programa. Ocjenjivanje studenataprovodi se primjenom Europskog sustava prijenosa bodova (ECTS-) i brojčanog sustava, sukladno studijskom programu i na način utvrđen Pravilnikom o načinu ocjenivanja i vrednovanja rada studenata Veleučilišta u Virovitici.

Prava i obaveze studenata

Studenti imaju pravo i dužnost sudjelovati u svim oblicima nastavnog rada, redovito pohađati predavanja, seminare i vježbe te izvršavati nastavne obaveze prema studijskom programu i izvedbenom planu te polagati ispite u propisanim rokovima.

Studenti imaju pravo na:

 • kvalitetan studij i obrazovni proces kako je predviđeno studijskim programom,
 • sudjelovanje u stručnom i znanstvenom radu,
 • konzultacije i mentorski rad,
 • slobodu mišljenja i iskazivanje stavova tijekom nastave i drugih aktivnosti na visokim učilištima,
 • završetak studija u kraćem roku,
 • slobodno korištenje knjižnica i ostalih izvora informacija,
 • izjašnjavanje o kvaliteti (ocjenjivanje) nastave i nastavnika,
 • sudjelovanje u odlučivanju prema Statutu Veleučilišta u Virovitici i drugim općim aktima Veleučilišta,
 • pritužbu za slučaj povrede nekog od njegovih prava,
 • sudjelovanje u kulturnim, sportskim i drugim djelatnostima na Veleučilištu u Virovitici te pravo udruživanja u studentske udruge i organizacije
 • mirovanje obaveza studenta
 • druga prava predviđena zakonima, Statutom i drugim općim aktima Veleučilišta u Virovitici.

Studenti imaju obavezu poštovati ustroj i način izvođenja studija na Veleučilištu u Virovitici, dužni su ispunjavati svoje obaveze i pridržavati se odredbi Statuta, Pravilnika o studiranju i drugih općih akata Veleučilišta, dolično se ponašati prema nastavnicima Veleučilišta, tehničkom osoblju i kolegama studentima, čuvati i promicati ugled Veleučilišta te se obzirno i pažljivo odnositi prema imovini Veleučilišta.

U slučaju neispunjavanja propisanih obaveza, student može stegovno odgovarati za počinjenje lakših i težih stegovnih djela. Postupak i mjere o stegovnoj odgovornosti studenata pobliže je uređen Pravilnikom o stegovnoj odgovornosti studenta.

Student ima pravo na mirovanje obveza u sljedećim slučajevima:

– služenja vojnog roka,

– trudnoće, korištenja rodiljnog, roditeljskog dopusta,

– vrijeme dulje bolesti (više od 6 tjedana),

– u drugim opravdanim slučajevima.

Odluku o mirovanju studentskih obveza donosi Stručno vijeće na razdoblje od 10 mjeseci do godine dana ovisno o kalendaru nastave i dinamici izvođenja nastave.

Zadaće studentske referade

Studentskoj referadi javit ćete se radi:

 • upisa studijske godine
 • izdavanja raznih potvrda
 • prijavljivanja pogrešaka u radu studomata
 • u slučaju bilo kakvih pitanja vezanih na rad studomata
 • predavanja raznih zamolbi koje idu prema Veleučilištu u Virovitici
 • prijave ispita nakon isteka propisanog roka
 • u slučaju bilo kakve nedoumice i pitanja vezanih za vaš studentski status
 • sve ostalo što se tiče vašeg studentskog statusa

Radno vrijeme studentske referade

 • od ponedjeljka do petka: 11:00 – 14:00
 • 1. i 3. srijeda u mjesecu: 15:00h – 16:30

Kontakt

Tel: 033 492-254

Fax: 033 721-037

E-mail: referada@vuv.hr

Studentski dom Virovitica izgrađen je u kolovozu 2017. godine i akademske godine 2017./2018. po prvi puta je primio svoje stanare. Nalazi se u neposrednoj blizini, odnosno u dvorišnom prostoru Veleučilišta u Virovitici. Studentski dom ima 108 smještajnih kapacitateta i 3 vrste soba: jednokrevetna, dvokrevetna s odvojenom kupaonicom i dvokrevetna s zajedničkom kupaonicom. Dom je pokriven s wifi signalom. Svaka soba ima kupaonicu, hladnjak, kuhalo, radni stol i ostale potrebne stvari za neometani rad. Za sigurnost u domu brinu se zaštitarske službe. Pranje  sušenje rublja također je dio usluga koje se nude u domu. Informatička učionica opremljena je sa 7 računala za svakodnevno korištenje studentima kao i dnevna soba.

Kontakt

Tel: 033 628-817

E-mail: studom@vuv.hr

www.studom.vuv.h

X-ice i studentska prehrana

Za izradu X-ica te njihovo preuzimanje obratiti se sistem-inženjeru Enesu Cirikoviću, dipl.inž. (kabinet 2-23)

Studentska prehrana je trenutno organizirana u Restoranu Škola (www.restoranskola.com/) nasuprot zgradi Veleučilišta (preko puta parkirališta).

Office365

Microsoft Office 365 je skup usluga koje se nalaze u oblaku i pružaju mnoštvo funkcionalnosti, omogućavaju zajednički rad te 1 TB prostora za pohranu dokumenata. Uslugama je svakom profesoru, studentu i djelatniku javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta omogućena i instalacija alata Office 365 ProPlus na pet računala i pet mobilnih uređaja (tableta, pametnih telefona).

Prilikom upisa na Veleučilište u Virovitici studentima se otvaraju Office365 korisnički računi koji ostaju aktivni do kraja studija. Studentima se korisničke oznake, koje uključuju jednokratnu privremenu lozinku te korisničko ime tipa ime.prezime@vuv.hr, dodjeljuju osobno.

NAPOMENA: Iako su korisničke oznake AAI@EduHr sustava i sustava Office365 iste, oblika ime.prezime@vuv.hr, radi se o dva odvojena sustava te se lozinke i načini pristupa uslugama međusobno razlikuju. Usluzi Loomen, Studomat te ostalim uslugama iz portfelja SRCA pristupa se posredstvom jedinstvenog AAI@Edu autentifikacijskog mehanizma, dok se uslugama iz skupine Office365 proizvoda (O365 Outlook i ostali) pristupa putem web portala na lokaciji https://office.com

U slučaju potrebe za ponovnim postavljanjem Office365 lozinke i druga povezana pitanja, potrebno se obratiti na mail enes.cirikovic@vuv.hr

Studentski zbor

Sve informacije vezane uz rad Studentskog zbora mogu se pronaći na web stranicama Veleučilišta u Virovitici:

https://vuv.hr/studenti/studentski-zbor/

Sportska udruga Veleučilišta u Virovitici

Sve informacije vezane uz rad Športske udruge Veleučilišta u Virovitici mogu se pronaći na web stranicama Veleučilišta:

https://vuv.hr/studenti/sportska-udruga-vsmti/