ODJEL ZA EKONOMIJU
PROČELNICA ODJELA
ime i prezime zvanje e-mail telefon kabinet
dr.sc. Mladena Bedeković profesor visoke škole mladena.bedekovic@vuv.hr 033/492-265 2-14
ČLANOVI VIJEĆA ODJELA
ime i prezime zvanje e-mail telefon kabinet
mr.sc. Neven Garača viši predavač neven.garaca@vuv.hr 033/492-258 2-15
dr.sc. Zrinka Blažević Bognar prof.v.š. zrinka.blazevic@vuv.hr 033/492-268 1-04
dr.sc. Damir Ribić prof.v.š. damir.ribic@vuv.hr 033/492-273 1-09
dr.sc. Anita Prelas Kovačević prof.v.š. anita.prelas.kovacevic@vuv.hr 033/492-276 1-19
dr.sc. Mladena Bedeković profesor visoke škole mladena.bedekovic@vuv.hr 033/492-265 2-14
Željka Kadlec, univ.spec.oec. viši predavač zeljka.kadlec@vuv.hr 033/492-269 1-03
Danijela Vakanjac, mag.oec. viši predavač danijela.vakanjac@vuv.hr 033/492-251 2-13
Nikolina Pleša Puljić, mag.oec. predavač nikolina.plesa.puljic@vuv.hr 033/492-250 1-07
Martina Jukić, mag.oec. asistent martina.jukic@vuv.hr 033/492-269 1-03
Jasmina Mihatović student jasmina.mihatovic@vuv.hr
Karla Devčić student karla.devicic@vuv.hr