ODJEL ZA EKONOMIJU
PROČELNICA ODJELA
ime i prezime zvanje e-mail telefon kabinet
Mladena Bedeković, univ.spec.oec. viši predavač mladena.bedekovic@vuv.hr 033/492-265 2-13
ČLANOVI VIJEĆA ODJELA
ime i prezime zvanje e-mail telefon kabinet
mr.sc. Neven Garača viši predavač neven.garaca@vuv.hr 033/492-258 2-15
dr.sc. Zrinka Blažević Bognar prof.v.š. zrinka.blazevic@vuv.hr 033/492-268 1-04
dr.sc. Damir Ribić viši predavač damir.ribic@vuv.hr 033/492-273 1-09
dr.sc. Anita Prelas Kovačević prof.v.š. anita.prelas.kovacevic@vuv.hr 033/492-276 1-19
Mladena Bedeković, univ.spec.oec. viši predavač mladena.bedekovic@vuv.hr 033/492-265 2-13
Željka Kadlec, univ.spec.oec. viši predavač zeljka.kadlec@vuv.hr 033/492-269 1-03
Danijela Vakanjac, mag.oec. predavač danijela.vakanjac@vuv.hr 033/492-269 1-03
Nikolina Pleša Puljić, mag.oec. asistent nikolina.plesa.puljic@vuv.hr 033/492-250 1-07
Samantha Barać student samantha.barac@vuv.hr
Mirna Lovreković student mirna.lovrekovic@vuv.hr