ODJEL ZA EKONOMIJU
PROČELNICA ODJELA
ime i prezime zvanje e-mail telefon kabinet
dr.sc. Mladena Bedeković profesor visoke škole mladena.bedekovic@vuv.hr 033/492-265 2-14
ČLANOVI VIJEĆA ODJELA
ime i prezime zvanje e-mail telefon kabinet
mr.sc. Neven Garača viši predavač neven.garaca@vuv.hr 033/492-258 2-15
dr.sc. Zrinka Blažević Bognar prof.v.š. zrinka.blazevic@vuv.hr 033/492-268 1-09
dr.sc. Damir Ribić prof.v.š. damir.ribic@vuv.hr 033/492-273 2-07
dr.sc. Anita Prelas Kovačević profesor stručnog studija u trajnom zvanju anita.prelas.kovacevic@vuv.hr 033/492-276 1-19
dr.sc. Mladena Bedeković profesor visoke škole mladena.bedekovic@vuv.hr 033/492-265 2-14
dr.sc. Željka Kadlec viši predavač zeljka.kadlec@vuv.hr 033/492-269 1-03
Danijela Vakanjac, mag.oec. viši predavač danijela.vakanjac@vuv.hr 033/492-251 2-13
Nikolina Pleša Puljić, mag.oec. predavač nikolina.plesa.puljic@vuv.hr 033/492-250 1-07
Martina Jukić, univ.mag.oec. asistent martina.jukic@vuv.hr 033/492-269 1-03
Ema Sesvečan, mag.oec. predavač ema.sesvecan@vuv.hr 033/492-250 1-07
Jasmina Mihatović student jasmina.mihatovic@vuv.hr
Melani Posavčević student melani.posavcevic@vuv.hr
Ana Blažev student ana.blazev@vuv.hr