Poštovane kolegice i kolege,

Udruga diplomiranih studenata Veleučilišta u Virovitici „ALUMNI VUV“ pravni je sljednik Udruge diplomiranih studenata Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici „ALUMNI VŠMTI“ koja je osnovana s ciljem povezivanja i udruživanja studenata koji su diplomirali na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici i Veleučilištu u Virovitici sa željom za učvršćivanjem specifičnog osjećaja povezanosti uspostavljenoga na samom početku studiranja na Veleučilištu.

Neke od osnovnih zadaća Udruge ALUMNI VUV su:

  • razvijanje suradnje između Veleučilišta u Virovitici i tvrtki ili organizacija u kojima rade diplomirani studenti Visoke škole i Veleučilišta
  • unapređivanje djelatnosti Veleučilišta i promocija boljitka Veleučilišta kao institucije
  • poticanje i unaprjeđivanje stručnih, znanstvenih i praktičnih aktivnosti svoga članstva
  • djelovanje u međunarodnoj znanstvenoj i stručnoj razmjeni te uspostavljanje kontakata s udrugama diplomiranih studenata u zemlji i inozemstvu
  • organiziranje okruglih stolova o značajnim gospodarskim problemima, poticanje organiziranja skupova i predavanja za članove Udruge s pravom pristupa javnosti
  • znanstvena i stručna suradnja s Veleučilištem
  • organiziranje susreta apsolvenata Veleučilišta s menadžerima
  • suradnja sa Studentskim zborom i ostalim organizacijama studenata Veleučilišta u Virovitici

Podupirući raznovrsne aktivnosti, osobito one koje su usmjerene prema senzibiliziranju javnosti za teme povezane s praćenjem zapošljavanja i profesionalnog razvoja bivših studenata Visoke škole i Veleučilišta, Udruga ALUMNI VUV predstavlja akademsku jezgru okupljanja visokoobrazovanih stručnjaka koji će svojim znanjima, kompetencijama, vještinama i poduzetničkim duhom stvarati nove vrijednosti.

U nadi da ćemo s nadolazećim generacijama diplomiranih studenata Veleučilišta u Virovitici unaprijediti dosadašnje aktivnosti Udruge ALUMNI VUV pozivam vas da nam se pridružite i tako postanete dijelom naše akademske Udruge koja samo tako može rasti i napredovati u svom društvenom djelovanju. Sa svojim interesom za članstvom, upitima, prijedlozima i idejama javite nam se na mail: alumni@vuv.hr/ ema.sesvecan@vuv.hr.

Predsjednica Udruge ALUMNI VUV

Ema Sesvečan, mag.oec.

Statut udruge Alumni 

Poziv i kontakt podaci za ALUMNI Veleučilišta u Virovitici

Pristupnica za ALUMNI Veleučilišta u Virovitici

Podaci za uplatu članarine

Poštovani kolegice i kolege

Nakon uspješno provedenog postupka inicijalne akreditacije koju je provodila Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Visoka škola Virovitica dobila je dopusnicu ministra znanosti  obrazovanja i sporta za izvođenje specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžmenta, smjerovi: Destinacijski menadžment i Menadžment malih i srednjih poduzeća. Dobivanjem dopusnice za izvođenje ovog studija svim bivšim studentima Visoke škole Virovitica koji su završili bilo koji od smjerova na prijediplomskim stručnim studijima i stekli zvanje stručnog prvostupnika ekonomije omogućili smo nastavak studiranja na diplomskoj razini, odnosno na 4. i 5. godini studija u statusu redovitog ili izvanrednog studenta. Specijalistički diplomski stručni studij Menadžmenta traje dvije godine, a njegovim se završetkom stječe 120 ECTS bodova.

Poštovani članovi udruge „ALUMNI VŠMTI“ i svi diplomirani studenti Visoke škole Virovitica, pozivamo Vas da razmislite o nastavku studiranja na 4. i 5. godini (u statusu redovitog ili izvanrednog studenta) i da nam se od jeseni pridružite.

Sve informacije vezane za programske sadržaje studija, natječaj, razredbeni postupak, upis i početak nastave na specijalističkom diplomskom studiju biti će dostupne  na web stranici Visoke škole na linku: https://www.vuv.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=3669

S radošću Vas očekujemo!

Karijere diplomiranih studenata VŠMTI

JOSIP HETRIH, struč.spec.oec. – održao gostujuće predavanje s temom „Investicijski menadžment u praksi – procjena prinosa, novčanih tokova i efikasnosti projekta“

ANA KRAJC

Ana Krajc rođena je 22. siječnja 1993. godine u Virovitici. Živi u Špišić Bukovici gdje je pohađala Osnovnu školu Augusta Cesarca, nakon čega je daljnji tijek školovanja nastavlja u Strukovnoj školi Virovitica, smjer ekonomist.  2011. godine upisala prijediplomski stručni studij Menadžmenta, smjer Informatički menadžment na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici. Tijekom školovanja osjećala je veliko zadovoljstvo pohađanja nastave na Visokoj školi i smatra da je Visoka škola Virovitica jedna od najbolje opremljenih visokih učilišta u Hrvatskoj. Ističe da Visoka škola Virovitica funkcionira kao jedna velika obitelj u kojoj profesori i studenti  zajedno rade na raznim projektima i međusobno podupiru kvalitetnu dvosmjernu komunikaciju. Vrijeme od tri godine brzo je proletjelo te 2014. godine uspješno završava svoje školovanje obranom završnog rada „Specifičnosti upravljanja odnosima s kupcem u izravnom marketingu“ pod vodstvom mentorice Zrinke Blažević, mag.oec.univ.spec.oec., stekavši time zvanje stručne prvostupnice ekonomije. Tijekom školovanja stekla je potrebna znanja i vještine za koje smatra da će joj biti od velike koristi na budećem radnom mjestu. Ubrzo nakon završetka studija primljena je na stručno osposobljavanje  u Virovitičko-podravsku županiju, gdje nadograđuje postojeća i stječe nova znanja i vještine. Želja joj je nastavi daljnje školovanje na diplomskoj razini, s nadom da će to uskoro biti moguće i na Visokoj školi u Virovitici. Posebno ističe da u znanje treba ulagati jer znanje je moć koju nam nitko ne može oduzeti. 


IGOR TOMUŠIĆ

Igor Tomušić je rođen je 23. studenoga 1989. godine u Dubrovniku. U dobi od dvije godine preselio se u Viro-viticu gdje je krenuo u Osnovnu školu Ivane Brlić Mažuranić. Tijekom drugog razreda osnovne škole s obitelji se preselio u Petrinju gdje završava osnovnoškolsko obrazovanje u Osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića (II osnovna škola Petrinja). Nakon osnovne škole upisuje srednju Ekonomsku školu u Sisku koju završava 2008. godine. Nakon srednje škole upisuje stručni Upravni studij na Veleučilištu u Požegi, kao izvanredni student. Nezainteresiranost za odabrani studij, ali i činjenica da je kao izvanredni student putovao samo na ispite u Požegu (s obzirom na to da izvanredni studenti nisu morali biti prisutni na predavanjima), rezultirali su odustajanjem od studija i prelaskom na studij Informatičkog menadžmenta na Visokoj školi Virovitica. Manje grupe, timski rad, prisutnost na nastavi , a ponajviše izvrsna komunikacija između profesora i studenata, rezultirali su jako dobrim rezultatima koje je Igor postizao na kolokvijima i ispitima. Stjecajem okolnosti postao je članom Studentskog zbora Visoke škole tijekom prve godine studija, a za predsjednika Studentskog zbora izab-ran je na izborima za studentski zbor u ožujku 2013. godine. 17. rujna 2014. godine obranio je završni rad s te-mom „Gerila marketing“ pod mentorstvom Zrinke Blažević, univ. spec. oec. s ocjenom izvrstan te stekao naziv stručnog prvostupnika ekonomije., smjer Poduzetništvo usluga. Ubrzo nakon završetka studija počeo je stažirati u IT tvrtci Plava tvornica d.o.o. kao Sales manager, gdje mu je primarna funkcija komunikacija s klijentima iz cijelog svijeta. Ističe da mu je studij na Visokoj školi Virovitica uvelike pomogao prilikom zapošljavanja i trenutnog rada u Plavoj tvornici, ponajviše zbog stečenih komunikacij-skih vještina, širenjem obzora i radom u Studentskom zboru. Studiranje na Visokoj školi Virovitica  smatra jednim od  svojih najboljih životnih odluka. Premda je zaposlen, razmišlja o nastavku studija i daljnjem usavršavanju na specijalističkom diplomskom studiju na Visokoj školi Virovitica.


MARIJA GRGIĆ

Rođena je 17.srpnja 1981. godine u Virovitici. Osnovnu školu pohađala je u Gradini, nakon čega upisuje srednju Ekonomsku školu u Virovitici. Iako je kroz cijelo dotadašnje obrazovanje ostvarivala izvrsne rezultate, spletom okolnosti nije nastavila školovanje. Nakon nekoliko godina se udaje, a od 2007. godine ostvaruje svoj još „dječji“ san zaposlivši se u Zagrebačkoj banci d.d. u Virovitici gdje i danas radi. Marljivim radom ubrzo postaje obiteljski bankar. U sklopu posla pohađala je brojne seminare i edukacije, od poslovnog pregovaranja, prodajnih vještina do stručnih tematika vezanih za posao te joj se pružila prilika i položila je licencu za zastupništvo u osiguranju. S obzirom da se ambicija i želja za nastavkom obrazovanja nakon srednje škole nije ugasila, školovanje na VSMTI postala joj je prilika da to i ostvari. Iako potpuno samouvjerena u svoje sposobnosti, bila je svjesna da uz obitelj i posao neće biti nimalo lako, ali uz božju pomoć prihvatila je izazov. Školovanje je jednostavno zahtijevalo brojna odricanja, žrtvovanja nje i njene obitelji, kroničnu neispavanost i sve ostale „čari“. Kaže da mora istaknuti da je imala veliku podršku svoje obitelji i svojih nadređenih na radnom mjestu – što joj i sada mnogo znači. Napominje kako danas školovanje na Visokoj školi doživljava kao prekrasno iskustvo koje je jednostavno nedostajalo u njenom životu. Obogatilo ju svakako po pitanju znanja, odlučnosti i novim prijateljstvima, a isto tako otvorilo vrata ka napredovanju i mogućnosti daljnjeg osobnog usavršavanja – jer samo upornim radom i usavršavanjem postajemo uspješni. Diplomirala je 17.9.2014. godine s temom završnog rada „Društveno odgovorno poslovanje na primjeru Zagrebačke banke d.d.“ pod mentorstvom doc.dr.sc. Vesne Bedeković koja joj je bila velika podrška u pisanju završnog rada. Za kraj, može samo reći da ulaganjem u obrazovanje, ulažemo u sebe, u osobno znanje, osobnost, karakter – širimo horizont i dajemo si priliku da budemo uspješniji. Uz božju pomoć sve se može i sve je ostvarivo, ako imamo i podršku obitelji postaje savršeno.


MILICA ŠOKEC

Milica Šokec je rođena 18. lipnja 1973. godine u Pitomači gdje završava osnovnu školu. Nakon osnovne upisuje Gimnaziju u Virovitici, jezični smjer koju  završava 1992. godine. Te iste godine putuje u London na dodatno usavršavanje engleskog jezika u trajanju od jednog semestra na Kingston Institute for teaching English, London. Povratkom u Hrvatsku počinje raditi u Osnovnoj školi Kloštar Podravski na radnom mjestu nastavnika engleskog jezika.  Početkom 2000. godine je diplomirala predškolski odgoj na Učiteljskoj akademiji u Zagrebu te i dalje radi na radnim mjestima predavača engleskog jezika.  U rujnu 2013. godine diplomira sa izvrsnim uspjehom na Visokoj školi za menadžment u informatici i turizmu, smjer Menadžment ruralnog turizma, pod mentorstvom Rikarda Bakana, mag.oec. na temu: „ Divlja i domaćena svojta kao turistička atrakcijska osnova“. Od 2014. godine stječe svoja prva radna iskustva na osposobljavanju na Visokoj školi za menadžment u informatici i turizmu u Virovitici. Aktivno se služi engleskim, pasivno talijanskim i njemačkim i slobodno vrijeme koristi za umjetničko fotografiranje.


TANJA BUNETA

Rođena je 26.02.1990. u Pakracu gdje je završila osnovnu školu, nakon koje upisuje Srednju ekonomsku školu u Daruvaru 2004. godine.

Spletom slučajnih okolnosti nakon završetka srednje ekonomske škole 2008. odlučuje upisati Visoku školu za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, smjer Informatički menadžment. Na studiranje na VSMTI ju vežu samo lijepe uspomene. Radeći osvrt na svoje studentske dane na VSMTI kaže da zauzimaju posebno i jedinstveno mjesto, te o Visokoj školi može reći samo lijepe stvari. Nakon završenog Informatičkog menadžmenta 2011. upisuje Veleučilište u Rijeci, smjer Poduzetništvo. Upravo zbog iskustva na VSMTI, Rijeka kao ‘veliki studentski grad’ je se nikad nije dojmila, osvrt na taj period studiranja ne radi često, ali ako ga mora napraviti bio bi kratak i zvučao bi više manje kao: ‘bura na svim poljima’. Diplomirala je 13.6.2013. na Veleučilištu u Rijeci te stekla zvanje stručne specijalistice poduzetništva.
Tokom studiranja na Veleučilištu u Rijeci postala je član studentske udruge AIESEC, radi se o studentskoj udruzi za internacionalna iskustva. Članom te udruge postala je zbog svoje želje za internacionalnim iskustvom. Tokom studiranja imala je ambiciju posjetiti neku od zemalja sjeverne Europe i tamo steći radno iskustvo. Splet slučajnih okolnosti je opet napravio svoje i kad je već odustala od cijele AIESEC priče, nakon diplomiranja, kontaktirao ju je odjel za ljudske resurse iz grčke tvrtke ‘Teleperformance Hellas’ iz odjela Microsofta koji su našli njen životopis u AIESEC bazi, te su je pitali da li je zainteresirana za ulazak u selekcijski proces za rad na njihovom projektu u kojem sudjeluje većina europskih zemalja. Napominje, kako je naravno njen odgovor bio potvrdan nakon 2 sekunde razmišljanja jer se radilo o Microsoftu i jer je pomisao da će u životopisu moći imati stavku koja se zove ‘Microsoft’ bila nestvarna.
Selekcijski proces imao je 4 kruga i trajao je 3 i pol mjeseca. Bili su tu testovi inteligencije, matematike, engleskog jezika, općeg poznavanja MS alata, sve se odvijalo ‘online’ u zadanom vremenskom roku uz nadzor.
Splet slučajnih okolnosti je opet napravio svoje te se u listopadu 2013. našla u avionu za Atenu. Kulturološki šok i emocije koje su joj se događale prvih nekoliko tjedana nakon slijetenja u Atenu bile su nepredvidive, neplanirane, ogromne, životne, teške i stvarne, kako kaže. „Možda iz razloga što preseljenju u drugu zemlju nisam pridodavala veliko značenje, možda zato što i nisam bila spremna na sve to, možda zato što sam se na poslijetku ipak dočekala na ‘sve četiri’, možda zato što se nisam vratila kući nakon prvog dana (a to sam tada željela više od ičega), volim reći da mi je grčko iskustvo nadogradilo i očvrsnulo karakter.
Prvih tri tjedna u Ateni trajala je obuka za rad na projektu, bilo je stresno i bilo je stvarno. Ni jedan ispit ili kolokvij ne mogu usporediti s time. Radilo se 9, 10 sati dnevno, obuka je bila podjeljena na module, nakon svakog modula pisali smo testove, prolaznost testova bila je ni više ni manje nego 90%, svaki test se mogao ponoviti jedan put. Na kraju svakog tjedna iz tima su odlazili ljudi s najlošijim rezultatom. Ja sam ostala, neskromno, ali na to sam ponosna. Položila sam obuku za Microsoft Sales odjel u kojem sam i radila prvih mjesec dana, nakon čega sam dobila mail od Microsoftove glavne menadžerice koja me pozvala na razgovor zbog promaknuća. Promaknuta sam iz Microsoft Sales odjela u Microsof Up&Running odjel (odjel za aktivacije i instalacije). Promaknuće sam dobila na temelju obrazovanja, ne bilo kojeg obrazovanja, nego svog VSMTI obrazovanja, bila sam sretna i zbog sebe, ali i zbog svoje VSMTI, zbog informatičkog menadžmenta koji mi je dao priliku za promaknuće. Iako se radilo o promaknuću, morao se ispuniti uvijet polaganja obuke, te sam na poslijetku položila i obuku za ‘Up&Running’ odjel. U Grčkoj sam naučila puno stvari, najvažnija od njih je timski rad. Radilo se puno, bilo je stresno, učili smo na dnevnoj bazi, pomagali smo si, slavili smo svaki dobro riješen zadatak, zajedno smo se ljutili kad god smo pogriješili, bili smo si i prijatelji i obitelj, proslavili smo dva Božića, oba radno. Svi smo se zatekli u istoj situaciji, i funkcionirali smo kao pravi tim. Krajem siječnja 2014. rad mog tima na projektu se bližio kraju te sam se početkom veljače vratila u Hrvatsku.
Činjenica je da je rad u Microsoftu bio sjajan, da je posao bio zanimljiv, da sam učila puno, da sam učila svakodnevno, da sam radila s mladim i talentiranim ljudima iz cijele Europe, da sam stekla prijatelje iz cijelog svijeta, da je to bilo jedno jedinstveno i neponovljivo iskustvo, činjenica je i da je posao bio stresan, da su jezične barijere predstavljale veliki problem, da je bilo trenutaka kad se činilo da ne postoji izlaz iz određenih situacija. Činjenica je i da sam svoje prvo promaknuće dobila u Microsoftu i to zbog jedne ‘male virovitičke’ VSMTI, zbog čega ja smatram da to nije samo moj uspjeh, to je uspjeh za svakog VSMTI profesora ponaosob, to je znak da je smjer u kojem VSMTI ide i više nego dobar.“
Od povratka iz Atene aktivno je nastavila tražiti posao u Hrvatskoj. Smatra da Hrvatska nije idealna zemlja za mlade, međutim odlučila joj je dati priliku. U travnju ove godine tvrtka ‘eKupi’ iz Zagreba zaposlila ju je na stručnom osposobljavanju za rad na mjestu suradnik u komercijali. Splet slučajnih okolnosti je opet napravio svoje te u ‘eKupi’ radi s kolegicom iz virovitičkih studentskih dana, Ivom Cvrtilom.
„Za kraj bi voljela reći da želim većini studenata VSMTI da im se nakon završetka studiranja ‘poklopi’ splet slučajnih okolnosti, da svi uspiju u onome što žele i, najvažnije, da uživaju na VSMTI. A svim profesorima i cijeloj VSMTI postavi bi se željela zahvaliti na potpori, savjetima i prijateljstvu koji su za mene značili puno u razdoblju rada u Ateni.“


HRVOJE JAVOROVIĆ

Rođen je 30.11.1990. i stanuje u Virovitici. Završio je 2009. godine Gimnaziju Petra Preradovića smjer matematička gimnazija a potom upisuje Visoku školu za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici te 2012. godine završava smjer informatički menadžment. Navodi kako mu je bilo iznimno zadovoljstvo te da ja stekao mnoga znanja na Visokoj školi. Od radnog iskustva ističe rad u svojoj tvrtci Javorović d.o.o. koja je u vlasništvu njegava oca i to kao voditelj marketinga i poslovni menadžer. O tvrtci Javorović d.o.o. govori kako je osnovana 2001. godine. Sjedište poduzeća je u ulici Jana Vlašimskog 44 u Virovitici. Osnivač i direktor poduzeća je Vlado Javorović (otac Hrvoja Javorovića). Poslovanje je prije trinaest godina započeto u garaži stambene kuće, dok se danas proizvodnja odvija u Poduzetničkoj zoni II u Virovitici na ukupno 1564 m2. Posebno značajno je da. poduzeće ima vlastiti prodajni salon namještaja na 2.056 m2  koji je smješten u samom centru Virovitice.Poduzeće se bavi proizvodnjom namještaja i to proizvodnjom pločastog namještaja iz oplemenjene iverice. Ime „Javorović“, koji ima svoju vlastitu web stranicu www.javorovic.hr,  postalo je sinonim za namještaj po narudžbi i to za sobni, kupaonski, hotelski i uredski namještaj. Posebno su se izbrendirali u proizvodnji kuhinja prepoznatljive kvalitete, modernog i funkcionalnog dizajna. Na početku poslovanja poduzeće je zapošljavalo četiri stalno zaposlena djelatnika, a danas zapošljava 47 stalno zaposlenih djelatnika.

Utječe li kriza na poslovanje vašeg poduzeća?
Proizvodnja je bazirana na stvarnim narudžbama kupaca, odnosno ne naručuje se i ne proizvodi za zalihe, nego samo ono što je izloženo u salonu, a to se u ovim vremenima nelikvidnosti odrazilo kao pozitivan stav poduzeća za kojeg se ne može reći da je pogođen trenutnom kriznom situacijom na tržištu.

Može li razvoj Hrvatske drvne industrije pridonijeti izlasku iz krize?
Kada govorimo o izlasku iz krize, razvoj hrvatske drvne industrije može pridonijeti izlasku iz krize, naravno, samo ako je drvna industrija razvijena u pozitivnom smjeru i da na nju utječu unutarnji faktori same države – bez miješanja susjednih zemalja sa svojom drvnom industrijom.

Koliko je jaka konkurencija na tržištu i možete li im konkurirati?
Konkurencija je jaka, ali smo joj uspješno konkurirali. Stvorili smo konkurentsku prednost koju je teško kopirati – ona se temelji na zahtjevima i potrebama kupaca kojima smo se uspješno prilagodili te smo spojili vanjske i unutarnje resurse i stvorili svoj vlastiti brend namještaja (kuhinja, kupaonskog namještaja, spavaćih soba…).

Koliki je utjecaj novih konkurenata s tržišta EU i predstavlja li to potencijalni problem za Vas?
Svako poduzeće koje se bavi proizvodnjom i prodajom namještaja, za nas je konkurent. Nara vno, nastojimo biti bolji od njih.

U kojem smjeru planirate razvoj?
Proširili smo svoju proizvodnju te otvorili vlastitu lakirnicu koja nam je otvorila mnoge prilike za razvoj. Jedan od naših ciljeva je proširiti veleprodaju diljem EU.

Koje su po Vama prednosti poduzetništva u RH?
RH nudi poduzetnicima u razvoju brojne poticaje te im tako olakšava samo uzdizanje na tržištu.

Postaju li kupci sve zahtjevniji i uspijevate li odgovoriti na njihove zahtjeve?
Kupci su uvijek bili zahtjevni, ali smo im se mi svaki put prilagodili. Moto našeg poduzeća je da „uvijek nađemo rješenje“ i zasad ga uspješno implementiramo u poduzeću.

Koristite li  bespovratna financijska sredstava iz fondova EU za realizaciju svojih projekata?
Zasad ne, ali se nadamo da hoćemo u bliskoj budućnosti.


SLAVKO MIRIĆ

Rođen je 24.02.1985 u Virovitici u kojoj je zvaršio  srednju matematičku gimnaziju. Nakon toga upisuje Visoku školu za menadžment u turizmu i informatici  te završava smjer Informatički menadžment. Uz stečeno znanje posjeduje višegodišnje iskustvo u poslovima vođenja komercijale u obiteljskoj tvrtci DMS. Trenutno je zaposlen kaopredstavnik i voditelj projekta obnovljivih izvora energije u BRANA d.o.o. i DMS d.o.o. osnovana je 1992 kao mala obiteljska tvrtka koja se bavi obradom i preradom metala. Konstantnim razvojem i ulaganjem danas ima oko 2000m² radione, preko 60 strojeva i deset zaposlenih. Osnovni oblik razvoja baziran je uvijek na gotovom proizvodu. Na sjevernom djelu HR imamo najširu i najveću paletu proizvoda od metala, među kojima je i OKRETNI FOTONAPONSKI SUSTAV (OFS-10). Dvo-osni sustav za praćenje sunca i proizvodnju el energije jačine 10kW.

Primjećuje li se utjecaj krize na poslovanje poduzeća unutar vašeg sektora?
Primjećuje, ali samo u obliku nelikvidnosti od strane tržišta. Što se tiče posla, upravo zbog širine palete proizvoda, nikada ga ne manjka.

Kolika je važnost obnovljivih izvora energije za razvoj gospodarstva u RH?
Kao i za sve ostale zemlje što Europe što ostatka svijeta obnovljivi izvori su siguran put prema razvoju i poboljšanju svake zemlje, a samim time i njenog gospodarstva.

Koliko je jaka konkurencija na tržištu i možete li im konkurirati?
Na našem „domaćem“ tržištu ovo je jedini proizvod ovoga tipa i namjene. Što se tiče tržišta EU, prošlotjednom posjetom specijaliziranog sajma INTERSOLAR EUROPE, najveće i najjače izložbe solara u Europi utvrđujemo da je naš proizvod jednako konkurentan i na ino tržištu. Što cijenom koja je manja od ostalih, što kvalitetom izvedbe, što snagom i količinom proizvedene struje koja je za 25% veća od ostalih ponuđača i proizvođača, kojih osim nas na području EU ima još četiri (Njemačka, Poljska, Češka, Portugal) i naravno Kina koja ima samo jedan proizvod ovog tipa, 3 puta manje snage i nešto malo veće cijene po w proizveden struje.

Koliki utjecaj ima na Vas ulazak Hrvatske u EU i otvaranje novih tržišta?
Sudeći po našim spoznajama i kalkulacijama ulaskom u EU samo se povećava tržište i potreba za našim proizvodom, ali znajući naše proizvodne kapacitete i trenutne zahtjeve naših kupaca naredne 3-4 god imamo popunjenu proizvodnju i plasman na domaćem tržištu.

Kakva su Vaša predviđanja o razvoju obnovljivih izvora energije u budućnosti kod nas i u svijetu?

Prateći svjetske trendove i potrebe mogu samo reći kako je u području OIE, a najviše solara u svijetu došlo do velikih pomaka u naprijed, a ti pomaci
napreduju svakim danom, pa tako ne sumnjam da će i kod nas razvoj toga pratiti potrebe.

Koliko zakonska regulativa utječe na razvoj i širenje Vašeg poslovanja?
Puno, ali samo u vidu dugotrajnosti procesa ishodovanja svih potrebnih dozvola, odobrenja i suglasnosti koji su potrebni za instaliranje elektrana i puštanje u rad.

Kakva je reakcija tržišta na obnovljive izvore energije?
Kao i svugdje u svijetu, vrlo pozitivna.  Puno ljudi vidi prednost i shvaća važnost vezano za OIE, pa tako prateći dešavanja vani i sami se odlučuju za investicije u tom smjeru. A najveća prednost je brzina povrata uloženog kapitala i dodatni profit. Međutim neosporno je nepovjerenje domicilnog kapitala prema domaćem tržištu, što dovodi do vjerojatnog smanjenja broja ukupnih investicija.

Koristite li  bespovratna financijska sredstava iz fondova EU za realizaciju svojih projekata?
Nismo koristili i zasad ne koristimo bespovratna financijska sredstva iz fondova EU.


MILAN BUHA

Milan Buha rođen je 20. rujna 1981 .godine u Virovitici. Završio je Prirodoslovno-matematičku Gimnaziju Petar Preradović u Virovitici. Stručni studij informatičkog menadžment na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici upisao je kao redoviti student zbog tri glavna razloga. Ponajprije radi toga jer mu se predstavljeni studijski program informatičkog menadžmenta učinio atraktivnim i zanimljivim, zatim aradi toga što je smatrao da će sa znanjima i kompetencijama stečenima na studiju lakše pronaći posao i osigurati vlastitu egzistenciju u budućnosti, a na poslijetku radi toga što je Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici otvorena u Virovitici, što donosi brojne prednosti u financijskom i svakom drugom pogledu te olakšava studiranje. O studiranju na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici i iskustvima na radnom mjestu ubrzo nakon završetka studija ističe: „Samo studiranje ostalo mi je u vrlo lijepom sjećanju. Bili smo prva generacija, sve je bilo novo, kako za nas tako i za naše predavače, ali i za stručne službe u Visokoj školi. Vrlo brzo osigurani su svi potrebni uvjeti za kvalitetno izvođenje nastave, a glavna prednost bio je entuzijazam naših predavača koji su se trudili svoja znanja da na što bolji način prenijeti na nas. Tijekom studija sudjelovao sam i u radu skupine studenata koja je predstavljala Visoku školu na raznim događanjima, od kojih ističem Viroexpo, Agroarcu. Sudjelovanjem u timu Visoke škole koji su zajednički činili profesori i studenti osjetio sam pravi značaj koji ova škola ima za naš kraj, kao i želju vodstva Visoke škole za postizanjem respektabilnosti institucije iz koje će izlaziti kvalitetan kadar spreman za suočavanje sa tržišnim izazovima koji će biti nositelj gospodarskog napretka ovoga kraja, a i šire. Studij sam završio obranom završnog rada iz kolegija Menadžment, pod mentorstvom mr.se. Nevena Garače, v.pred. na temu „Uloga funkcije planiranja u procesu menadžmenta. Nakon završetka studiranja, koje se nažalost poklopilo sa krizom u gospodarstvu, počeo sam s aktivnim traženjem posla, a životopis sam poslao na više adresa, između ostaloga i na adresu Tvornice šećera Viro d.d. Virovitica, koja je glavni pokretač gospodarstva našega grada i županije te jedan od značajnih sponzora Visoke škole. Pozvan sam na dva razgovora na kojima sam dobio priliku predstaviti svoja znanja i kompetencije, nakon čega mi je Uprava tvornice na čelu s gospodinom Željkom Zadrom odlučila ponuditi pripravnički ugovor za radno mjesto programer-analitičar u IT odjelu. Kao i svaka druga industrija u današnje vrijeme, tako niti Šećerana ne bi mogla funkcionirati, niti opstati na tržištu bez dobro ustrojenog informatičkog sustava. Komunikacija, razni programi potrebni za rad (od Officea do SQL baza podataka i AutoCad programa te brojnih drugih ), ERP sustav, razni uređaji za nadgledanja, ispitivanja, ispise i unose podataka, sve je to pod nadležnošću IT odjela. Posao je vrlo dinamičan i zahtjevan, ali uz energiju i znanja koja posjeduju moj mentor i kolege iz ureda sve se obavlja na vrlo kvalitetan način i zadovoljstvo cijele tvornice. U obavljanju svakodnevnih zadataka koje zahtijeva moje pripravničko radno mjesto u pomažu mi znanja stečena na Visokoj školi, kao i iskustva starijih kolega na poslu, kako bih mogao postati punopravni član IT odjela Tvornice šećera Viro d.d. Virovitica.”


ELVIRA GRABIĆ

Elvira Grabić rođena je 16.kolovoza 1969. godine u Virovitici, gdje i danas živi sa suprugom i dvoje djece. Osnovnu školu završila je u Suhopolju, a prvo zvanje matematičar-informatičar stekla je završetkom srednje škole u tadašnjem Centru za odgoj i usmjereno obrazovanje Virovitici 1988. godine. Odmah nakon završene srednje škole upisuje se na Pedagoški fakultet na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku, smjer matematika i fizika. Stjecajem okolnosti ubrzo napušta obrazovanje, ali zato objeručke prihvaća priliku za ponovno studiranje koja se ukazala otvaranjem Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, te se upisuje u prvoj generaciji kao izvanredni student Stručnog studija informatičkog menadžmenta. Zaposlena je u tvrtki Brazda, vlasnika Adama Švrake, koja se bavi specijaliziranom trgovinom, te zapošljava 20 radnika. Brazda je poduzeće s jakim menadžmentom, stalnim ulaganjem u intelektualni kapital tvrtke i svakodnevnim educiranjima zaposlenika. O iskustvima studiranja uz rad na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici i značaju koji je završeni Stručni studij informatičkog menadžmenta imao, ističe: “Oduvijek sam bila znatiželjna osoba koja učenje doživljava kao osobni dobitak, dakle upis na VŠMTI je bio prirodan slijed. Živimo u doba velikih i rapidnih promjena, kada se tehnologije i načini komuniciranja mijenjaju iz dana u dan. U takvim okolnostima samo cjeloživotnim obrazovanjem i stalnim učenjem možemo bar pokušati ostati u tijeku. Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici studijskim programom Stručnog studija informatičkog menadžmenta pruža kompetencije koje se temelje na cjelovitom poslovnom i ekonomskom obrazovanju, te posebne kompetencije koje se temelje na osposobljenosti za područje menadžmenta u informatici i upravo je to za studente Visoke škole dobitna kombinacija jer se svatko može pronaći u području koje mu više leži.” Elvira Grabić je završni rad obranila u području mreža i telekomunikacija pod vodstvom mentora dr.sc. Olivera Jukića, s još uvijek futurističkom temom „Cloud compiting – paradigma budućnosti”. Kao najljepše uspomene na tri godine studiranja na Visokoj školi Elvira Grabić na prvo mjesto stavlja ljude koje je upoznala: „Ljudi su ono najvrednije što ću pamtiti. Dobila sam mnogo pravih prijatelja na koje se uvijek mogu osloniti. Druženje kroz te tri godine obilježeno je napornim radom, ali i mnogim šalama, smijehom i anegdotama kojih se uvijek rado sjetimo i ponovno prepričavamo kada se nađemo na zajedničkim kavama.” Prva generacija prvostupnika Visoke škole osnovala je Udrugu diplomiranih studenata Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici – ALUMNI VŠMTI. Elvira Grabić kao predsjednica udruge ALUMNI VŠMTI obnašanje dužnosti predsjednice udruge komentira: „Prihvatila sam to s veseljem jer želim da svi diplomirani studenti, naravno oni koji to žele, ostanu povezani na još jednoj razini, a to je kroz alumni filozofiju i matičnoj Visokoj školi pomognu u postizanju prepoznatljive kvalitete koja će biti na obostrano zadovoljstvo.„


IVA CVRTILA

Sadašnja dopredsjednica Udruge ALUMNI VSMTI-a, bivša studentica Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici Iva Cvrtila, struč.spec.oec., rođena  je 17.09.1988. u Koprivnici. Osnovnu školu završila je u Glogovcu, gdje i danas živi. 2002. godine upisuje Opću gimnaziju „Fran Galović“ u Koprivnici koju je završila sa odličnim uspjehom. Nakon toga upisuje studij Informatički menadžment na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u prvoj  generaciji studenata. Nakon završenog studija upisuje diplomski studij Menadžmenta na Veleučilištu u Šibeniku. 2012. godine diplomirala je s temom “Rizik upravljanja projektima” i stekla zvanje stručne specijalistice  ekonomije za menadžment. Tijekom studentskih dana provedenih u Virovitici bila je aktivna na svim poljima izvanfakultetskih aktivnosti. Tako je i 2010. godine imala čast primiti Zahvalnicu za iznimne rezultate iz područja društvenog i javnog života postignute tijekom studiranja na Visokoj školi za menadžmenta u turizmu i informatici u Virovitici. Pitate li Ivu da usporedi studiranje i studentski život u Virovitici i Šibeniku, odgovoriti će vam da se to ne može usporediti, te da su tri godine provedene u Virovitici njezino najbolje životno iskustvo. Iva ističe da je Virovitica mali studentski gradić sa dušom koji ostavlja neobrisivi trag u životu svakog studenta. Nakon studiranja odlazi na stručno osposobljavanje u Zagreb, u poduzeće “eKupi”. eKupi je najveća regionalna Internet trgovina koja na jednom mjestu omogućuje jednostavnu kupnju širokog asortimana proizvoda iz udobnosti svog doma štedeći tako vrijeme i novac. Iva je dobila priliku da pokaže svoje znanje i iskustvo u novom segmentu Ekupi-a, a to je marketplace (eKupi tržnica). Putem usluge marketplace svi trgovci mogu bez inicijalnih troškova prodavati svoje proizvode na eKupi. Ono što najviše potiče na rad je svakodnevno napredovanje i učenje, koje je naravno nadogradnja na ono već postojeće, stečeno u Virovitici i Šibeniku. I da, za kraj, posjetite www.ekupi.hr


IVANA MARJANOVIĆ

Rođena je 27.12.1988. u Travniku, Bosna i Hercegovina. 2007. godine u Virovitici završava srednju školu smjer ekonomist, te iste godine upisuje stručni studij Menadžmenta, smjer Informatički menadžment na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici. 16.09.2012.završava studij obranom završnog rada na temu ” Uloga poslovnih anđela u poduzetništvu” pod vodstvom mentora mr.sc.Nevena Garače. Nakon završenog studija pohađala je još dva tečaja, tečaj engleskog jezika, te ECDL tečaj u sklopu programa za mlade “Take your chance” čime je stekla i ECDL diplomu. Od svibnja 2013. godine radi u računovodstvu  Informativnog centra Virovitica. Zahvaljujući studiranju na VSMTI i profesorima koji su uvijek bili dostupni za pomoć, ističe da je stekla brojna znanja koja sada može iskoristiti u svome poslu. Želja joj je upisati još dvije godine studija. Nada se da će joj se uskoro na VSMTI-u pružiti i ta prilika.


MAJA TADIĆ

Rođena 24. travnja 1985. godine u Miskoj Glavi općina Prijedor (BiH). Udana, majka jednog djeteta. Prvi razred osnovne škole započinje u Bosni i Hercegovini a završava 2000. godine u Grubišnom Polju u OŠ Ivana Nepomuka Jemeršića. 2000. godine upisuje opću gimnaziju u Srednjoj školi Bartola Kašića u Grubišnom Polju koju 2004. završava odličnim uspjehom. Iste godine upisuje Ekonomski fakultet u Bjelovaru koji napušta 2007. kako bi otišla u Zagreb na Policijsku akademiju, gdje na Policijskoj školi završava prekvalifikaciju odraslih za zanimanje Policajac te u srpnju 2008. počinje raditi kao vježbenik za Policijskog službenika za sigurnost cestovnog prometa. 2009. upisuje stručni studij Menadžmenta, smjer Informatički menadžment na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici kao izvanredni student te ga završava 20. svibnja 2013. godine obranom završnog rada na temu “Obrazovanje i nagrađivanje kao posljedica praćenja radne uspješnosti“ pod vodstvom mentorice pred. Anite Prelas Kovačević, dipl. oec. stekavši zvanje stručne prvostupnice ekonomije. Zanima ju područje menadžmenta ljudskih potencijala unutar Ministarstva unutarnjih poslova gdje se i dalje nastoji usavršavati i stjecati nova znanja.


INES TURK

Bivša studentica Visoke škole za menadžment i sadašnja članica ALUMNI udruge Ines Turk, bacc.oec. rođena je 11. Svibnja 1989. godine. Završila je 2008. godine Jezičnu gimnaziju te iste godine upisuje stručni studij Menadžmenta smjer Informatički menadžment na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici. U prosincu 2012. godine  sudjelovala je na seminaru Obrtničke komore Virovitičko-podravske županije pod nazivom „Osnovna znanja o podučavanju naučnika“. Ističe kako su joj  protekle 3 godine studija bilo iznimno zadovoljstvo prilikom čega je stekla velik dio potrebnih  znanja te da su  profesori bili uvijek pristupačni i na raspolaganju, što je veoma bitno. Smatra kako su uvjeti studiranja  na visokom nivou i da se konstantno radi na poboljšavanju i unapređenju uvjeta studiranja. Sudjelovala je i na Prvenstvu visokih škola u odbojci i misli da je to jedno lijepo iskustvo kroz sport i druženje. Nakon diplome zaposlila se u Vip centru Virovitica, što je njen prvi posao koji je dobila zahvaljujući prijašnjem iskustvu u T-comu radeći preko Student servisa i stečenom znanju na Visokoj školi.


HANA ĐAKIĆ

Rođena je 26.10.1972 godine u Doboju, Bosna i Hercegovina. Od 1995. god. Živi u Virovitici. Udana je i majka dvojice sinova. 1990. god. je završila  srednju školu u Modriči, BiH, smjer kožarski tehničar te 2009. srednju školu u Pitomači smjer komercijalist. Stručni studij Menadžmenta, smjer Informatički menadžment na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici kao izvanredni student upisuje 2009. i završava 17.09.2012. godine obranom završnog rada s temom ” Uloga komunikacije na ostvarivanje ciljeva menadžmenta”, pod mentorstvom višeg predavača mr.sc. Nevena Garače. Studij upisuje zbog želje za daljnjim obrazovanjem i stjecanjem novih znanja i vještina potrebnih za prilagođavanje današnjem tržištu rada, a ponajprije zbog osobnog zadovoljstva. Zahvaljujući kolegama studentima i profesorima vrijeme od 3 godine je proteklo jako brzo i bez problema. Stekla je nova znanja i vještine koje sad može i već koristi u praksi, na radnom mjestu u Informativnom centru Virovitica gdje je zaposlena na poslovima marketinga. Naravno, zainteresirana je za daljnje obrazovanje pa iščekuje pozitivne vijesti o dobivanju dopusnice za diplomski studij na Visokoj školi u Virovitici koje namjerava upisati jer joj s obzirom na obaveze koje ima kao majka i supruga najbolje odgovaraju.  Posebno ju zanimaju komunikacije i menadžment.


MATEA ĐUZEL

Rođena je 08.04.1990. u Virovitici. Živi u Voćinu gdje je završila osnovnu školu. Gimnaziju je pohađala u SŠ Marka Marulića u Slatini. Nakon završetka srednje škole, htjela je upisati kriminalistiku, odnosno policijsku akademiju. To nije bilo uspješno, pa se upisala na Visoku školu u turizmu i informatici u Virovitici, samo da ne bude kod kuće. Iako je razlog upisa posve besciljan smatra da se sve se događa s razlogom, pa tako i to. Studirati na Visokoj školi Virovitica smatra nečim najboljim što joj se moglo dogoditi. Bilo je tamo svega: smijeha, suza, tuge, veselja, izlazaka, „problema“ , druženja, upoznavanja, putovanja na sportske igre studenata. Završni rad pisala je iz kolegija Menadžment ljudskih potencijala, kod predavačice Anite Prelas Kovačević na temu „Menadžment ljudskih potencijala u sportu“.  Njen  studentski život nastavlja se na Veleučilištu u Šibeniku. Tek nakon odlaska u Šibenik  zapravo je shvatila koliko joj je bilo lijepo u Virovitici i koliko su joj  svi nedostajali. U Šibeniku joj je također bilo lijepo i zanimljivo. Uključena u aktivnosti poput  zbora mladih u katedrali, rukometa, volontiranja i rada. 19.07.2013. diplomirala je na Veleučilištu u Šibeniku iz kolegija Menadžment zaštićenih područja s temom „Menadžment zaštićenih područja na prostoru općine Voćin“ pod mentorstvom profesora Drage Marguša. Nakon završetka specijalističkog studija u Šibeniku vraća se kući te radi na zamjeni u trgovini mjesec dana. Trenutno je zaposlena u OŠ Voćin kao asistent u nastavi, pri čemu joj je od velikog značaja iskustvo stečeno na Visokoj školi u Virovitici i Veleučilištu u Šibeniku. Uz rad pjeva u zboru, član je Kulturno umjetničke udruge Voćin i tajnica  DVD-a Voćin. Iako radi nastoji djelovati kroz različite aktivnosti kako bi joj dan bio ispunjen, iako ističe kako su joj studentski dani bili najljepši period u životu.


MELITA VANĐIJA

Melita Vanđija rođena je 16.2.1974. godine u Bjelovaru. Udana je i majka sedamnaestogodišnjeg sina Ivana. Osnovnu školu završava u Velikoj Pisanici, a srednju ekonomsku školu u Centru za odgoj i usmjereno obrazovanje Bjelovar. Nakon završetka srednje škole 1992. godine prvo radno iskustvo stječe u Azeliji d.o.o. Bjelovar obavljajući poslove carinskog deklaranta. Od srpnja 1994. godine zaposlena je u MDM d.o.o. Virovitica na poslovima referenta uvoza i izvoza. U istoj tvrtki, 2005. godine postaje voditeljica poslovnice za međunarodnu špediciju, što obavlja i danas. Pohađala je razne stručne seminare, vezane za uvoz, izvoz i provoz roba. 2006. godine polaze stručni ispit za ovlaštenog carinskog zastupnika, pri Ministarstvu financija, Carinskoj upravi Republike Hrvatske. I tu slijedi prekretnica, kako Melita kaže, sa sve većom željom za daljnjim obrazovanjem i naravno usavršavanjem upisuje stručni studij Menadžmenta, smjer Informatički menadžment. “Jer samo znanje, vještine i kompetencije, osposobljavaju nas za daljnji posao koji obavljamo i čine nas “uspješnijim” od drugih”. Ulaganje u sebe i u obrazovanje okosnica je svakog uspjeha, bilo na osobnom, bilo na profesionalnom planu jer samo zadovoljan čovjek može dati maksimum bez obzira čime se bavi. Protekle tri godine, provedene na VŠMTI, za Melitu su prekrasno iskustvo jer je u školi upoznala kvalitetne mlade ljude, od samih kolega do ostalih djelatnika škole, koji će joj uvijek ostati u lijepom sjećanju. Naravno, tu su profesori i asistenti koji su sva svoja stručna znanja nesebično prenosili na studente te koji su uložili mnogo truda da bi adekvatno održali sva predavanja. Samo okruženje je bilo prekrasno, od načina komunikacije, pristupa radu, točnosti i organiziranosti te ostavljaju dojam ljudi koji s ljubavlju obavljaju svoj posao, a rezultat su zadovoljni i ambiciozni studenti. Melita je završila stručni studij Menadžmenta, smjer Informatički menadžment u rujnu 2012. godine, obranom završnog rada s temom “Ontologije i njihova primjena” pod mentorstvom dr.sc. Olivera Jukića, prof.v.š., a njen trud je višestruko nagrađen jer je dobila Dekanovu nagradu kao najbolja studentica u generaciji na što je izuzetno ponosna. O sebi, Melita je rekla: “U slobodno vrijeme bavim se čitanjem, veliki sam esteta te komunikativna i elokventna osoba, ljubiteljica modnih časopisa, modnih događanja… Naravno bez potpore mojih najmilijih i božje milosti to ne bi bilo moguće. Novostečena diploma otvara mi nove mogućnosti, odnosno napredovanje…, a moj savjet glasi da samo upornošću, radom na pravim stvarima i božjom milošću sve se može postići”.


DUNJA OSMANOVIĆ,

IVA CVRTILA

Dunja Osmanović, rođena je 20.7.1988. u Sarajevu, a 1992. godine zbog rata u njenom radnom gradu sa svojom obitelji seli u Novigrad Podravski gdje i danas živi. U Novigradu Podravskom završava osnovnu školu te upisuje Opću gimnaziju „Fran Galović” u Koprivnici. U Gimnaziji upoznaje Ivu Cvrtilu. Iva Cvrtila, rođena 17.9.1988. u Koprivnici. Živi sa svojom obitelji u Glogovcu gdje je završila osnovnu školu. 2002. godine upisuje Opću gimnaziju „Fran Galović” u Koprivnici gdje započinje prijateljstvo između Dunje i Ive. Nakon uspješno završene gimnazije, djevojke igrom slučaju ne upisuju željene fakultete te ih ta situacija još više zbližava. Te, 2007., godine odlučuju da će sljedećih godinu dana ostati kod kuće čekajući upise za željene fakultete. Odlučuju se javljati na oglase za posao i nakon prvog obavljenog razgovora obje dobivaju posao u jednom trgovačkom lancu. Netom prije početka rada u dnevnim novinama slučajno vide da drugi dan u Virovitici počinju upisi na Visoku školu za menadžment u turizmu i informatici. Djevojke shvate taj članak sudbonosnim i odluče da neće raditi već sutradan odlaze na upise u Viroviticu. Obje upisuju Visoku školu kao prva generacija, smjer Informatički menadžment. Tada počinje njihova avantura u Virovitici u kojoj su promijenile nekoliko stanova, prisustvovale prvoj, ali i svim ostalim studentskim večerima četvrtkom u „Štednoj”, trenirale kuglanje i odbojku za Visoku školu, bile članice marketinškog tima Visoke škole i s njim predstavljale Visoku školu na različitim manifestacijama, i ono što je najvažnije stekle su kvalitetno znanje i kompetencije tako da su odmah nakon diplomiranja upisale diplomski studij, kao redoviti studenti na Veleučilištu u Šibeniku, smjer menadžment. Nakon dvije godine završavaju svoje studentske obaveze, Iva je ove godine diplomirala s temom „Rizik upravljanja projektom”, a Dunja čeka poziv za obranu na temu „Analiza bankarskih rizika”. Za vrijeme studiranja u Šibeniku prisustvovale se na Međunarodnom skupu „Turizam i sigurnost”. Ove godine obje su dobile pripravnički staž u Koprivnici, u tvrtci ,,Orion”: na mjestu pripravnika u komercijali. Tvrtka „Orion” bavi se distribucijom zabavne pirotehnike, izvođenjem vatrometa i scenskih efekata. Cilj pripravničkog staža je da prođu kroz sve faze prodajnog procesa. Do sada su prošle kroz funkcije marketinga, financija, ugovaranja novih poslova te se raduju upravo započetoj sezoni prodaje pirotehnike i s ponosom ističu da će upravo vatromet njihove tvrtke obilježiti doček Nove godine u svim većim gradovima diljem Hrvatske. Tvrtka „Orion” omogućuje im stalnu edukaciju tako da su do sada sudjelovale na seminarima vezanim za prodaju, pregovaranje i strateško odlučivanje. Trenutno su na pola svoga pripravničkog staža te su vrlo zadovoljne što su dobile mogućnost da znanja stečena tijekom obrazovanja u Virovitici i Šibeniku sada mogu primijeniti i u praksi. Studiranje u Virovitici opisuju kao najbolje provedeno vrijeme u svom životu. Kao prva generacija, svi studenti bili su iznimno povezani s profesorima jer su obje strane bile nove u tim ulogama. Međusobno smo surađivali, poštovali jedni druge, ali isto tako imali smo i prijateljski odnos sa svima. Posebno bi u tome istaknule našu dekanicu prof.dr.sc. Vesnu Bedeković, koja nam je od početka studija pružila svaku vrstu pomoći, od konzultacija kako napisati prve seminare, kako pronaći izgubljene ključeve ili kako se bolje snaći u do tada nepoznatom gradu. Ponosne su i na dobar odnos i sa svim ostalim profesorima, osobito s profesorom koji im je bio mentor završnih radova dr.sc. Oliverom Jukićem, prof.v.š., te s profesorom mr.sc. Neven Garačom, v.pred., s kojima su nastavile suradnju i na Veleučilištu u Šibeniku tako što su im velikodušno pomagali u predmetima iz njihove domene. Osim s profesorima, dobar odnos su nastavile i sa svojim bivšim redovitim i izvanrednim kolegama koje i danas vrlo rado posjećuju u Virovitici te se prisjećaju zajedničkih studentskih anegdota, poput kasnonoćnih zajedničkih vježbanja statistike i sličnih predmeta ili pak veselih team buidinga izvanrednih studenata. Dunja i Iva osjećaju se ponosno što su imale mogućnost biti prva generacija u gradu koji se zadnjih godina ubrzano razvija i napreduje te ima sve predispozicije da postane poznati studentski grad u okolici i šire.


MARIJANKA KOMAR

Marijanka Komar rođena je 9. travnja 1973. godine u Virovitici. Srednju ekonomsku školu također je završila u Virovitici, gdje i živi sa suprugom Tihomirom, sinom Mihaelom i kćerkom Nikolinom. Nakon završetka srednje škole nije radila u struci pa je pohađala i završila informatički tečaj, te položila stručni ispit za pomoćnog knjižničara. Zaposlena je u Gradskoj knjižnici i čitaonici u Virovitici. Voli rad s ljudima, nove izazove i stjecanje novih znanja pa se zato i odlučila na studiranje uz posao i obitelj. Dodatna motivacija za upis studija bila je ta, što joj se kao i mnogima pružila mogućnost studiranja u vlastitom gradu. Osnovni cilj studiranja bio joj je postići osobni i poslovni uspjeh. Stručni studij upisala je 2008. godine kao izvanredni student i završila u rujnu 2011. obranom završnog rada „Zapošljavanje, praćenje i razvoj ljudskih potencijala”, pod mentorstvom pred. Anite Prelas Kovačević, dipl. oec. Što se tiče studiranja uz posao i obitelj, Marijanka kaže da joj nije bilo nimalo lako niti jednostavno, no međutim, donijelo je nove izazove te nova poznanstva i prijateljstva koja će ostati do kraja života. „Ekipa koja je ostala do kraja studija bila je predivna, bili smo složni, pomagali jedni drugima i iako je bilo naporno i stresno, školovanje je brzo završilo.” Kako je zaposlena u Gradskoj knjižnici i čitaonici ima priliku novim studentima pomoći u traženju literature za seminarske i završne radove što ju jako veseli i pruža veliko zadovoljstvo. Članica je udruge ALUMNI-VŠMTI i želja joj je da ta udruga ima što više članova i da što bolje djeluje. U slobodno vrijeme Marijanka čita, radi ručni rad, te izrađuje razne ukrase ii aranžmane. Obožava cvijeće, a posebno suncokret i ruže.


MAJA MILČIĆ ŠIROKI

Maja Milčić Široki, rođena je 7. rujna 1982. godine u Virovitici gdje i danas živi sa suprugom. Nakon završene jezične gimnazije nije imala financijske mogućnosti upisati fakultet koji je željela, tako da se odmah prijavljuje na Zavod za zapošljavanje i traži posao. Dok čeka na posao, Maja ne gubi vrijeme već koristi svaku priliku da se obrazuje, pa tako 2002. godine završava informatički tečaj za računalnog operatora, za programe obradu teksta (Word) i tablično računanje (Excel). 2005. godine kao izvanredni student upisuje stručni studij Trgovine i računovodstva u Varaždinu. Studiranje u drugom gradu je bilo naporno, jer kako kaže Maja: “Predavanja su bila petkom i subotom, a predmeti poput statistike i računovodstva su mi predstavljali veliki problem jer ih nisam imala u srednjoj školi. Nakon tri godine sam odustala i 2008. godine upisujem prvu godinu na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, smjer informatički menadžment.” Maju je jako razveselila vijest o otvaranju Visoke škole u Virovitici I sjeća se tih dana: ” Priznajem, u početku sam bila jako skeptična i nisam mislila da ću uz rad uspjeti završiti VŠMTI, ali kolegije koji su mi ranije stvarali probleme, sada sam s lakoćom položila zbog uloženog vlastitog truda i velike pomoći profesora i asistenata kroz zanimljiva predavanja i vježbe.” 0 svom studiranju, Maja dalje kaže: “Prva godina na VŠMTI je brzo prošla, bili smo zatrpani sa seminarima, vježbama i predavanjima. Taman kada smo mislili da će nam biti malo lakše, druga godina je bila još teža. Ponovno seminari, projekti i puno, puno vježbi. Na trećoj godini nas je ostalo oko četrdeset, mučili smo se, učili i bili uporni. I dok smo s jedne strane jedva čekali završetak, s druge strane nam je bilo žao što se bliži kraj. Moram reći da sam upoznala divne prijatelje, svoje kolege i kolegice. Stvarno smo bili jako složni i međusobno si pomagali.” U rujnu 2011. obranom završnog rada s temom „Utjecaj jezičnih kompetencija na uspješnost poslovanja u EU” pod mentorstvom profesorice Jelene Šimić završava stručni studij Informatičkog menadžmenta stekavši zvanje stručne prvostupnice ekonomije za informatički menadžment. U 12. mjesecu 2011. zapošljava se u Konzumu na radnom mjestu administratora. Obavlja poslove unosa robe, povrata, narudžbe dobavljačima, promjena cijena, označavanje kataloga… Maja Milčić Široki posebno je ponosna na svoj projekt „Kako radi naša prodavaonica” koji je sama izradila prema Kaizen metodi kao sustavu kontinuiranog i postupnog poboljšanja kvalitete, čime je dokazala da je na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici stekla zavidne kompetencije. Maja je kreativna i svestrana osoba koja u slobodno vrijeme uživa opuštajući se u prirodi, a velika ljubav joj je cvijeće, posebno orhideje. Također, voli obnavljati stare predmete i zapravo iz ničega stvoriti nešto lijepo i korisno. 0 svom slobodnom vremenu Maja kaže: “Kada uhvatim malo vremena izrađujem predmete od žice, slike sa suhim ili umjetnim cvijećem, a otkrila sam i salvetnu tehniku koja je vrlo jednostavna, a daje jednu posebnu čar starim predmetima. Vrlo je lijep osjećaj kada sami nešto napravite i poklonite to svojim prijateljima ili obitelji.” Maja je članica udruge ALUMNI VŠMTI s čijim se članovima povremeno druži četvrtkom od 16.00 do 18. 00 sati u prostoriji Visoke škole. Nada se skorašnjem otvaranju specijalističkog diplomskog studija Menadžmenta na Visokoj školi, kako bi mogla proširiti svoja znanja, steći neka nova poznanstva i prijatelje. Vratiti se opet u „školske klupe” i slušati zanimljiva predavanja, ali ovog puta u novoj zgradi Visoke škole uz nove izazove.


DENI KEGLEVIĆ

Deni Keglević rođena je 1. kolovoza 1989. godine u Virovitici. Srednjoškolsko obrazovanje stječe u Strukovnoj školi u Virovitici, smjer ekonomija i trgovina, zvanje komercijalist. Odmah nakon završetka srednje škole nastavlja školovanje i upisuje se u prvoj generaciji Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, kao redovni student stručnog studija Informatičkog menadžmenta. Zadovoljna dobivenim obrazovanjem, s punim pravom, očekivala je da će se zaposliti odmah po završetku školovanja, međutim teška krizna vremena nisu mnogo obećavala pa Deni odlučuje opet uložiti u svoje obrazovanje i upisuje se u program osposobljavanja za obavljanje knjigovodstvenih poslova pri Pučkom otvorenom učilištu Aspekt u Virovitici. Konačno joj se uloženi trud isplatio i dobiva posao u Mulleru – trgovina Zagreb d.o.o. na radnom mjestu prodajnog savjetnika. Znanje i kompetencije stečene na Visokoj školi uvelike koristi na svom sadašnjem radnom mjestu, te stječe nova znanja, iskustva i vještine u svim segmentima trgovačke mreže od nabave do kontakata s krajnjim kupcima, korisnicima proizvoda. Na pitanje je li zadovoljna postignutim i koji su joj dojmovi iz školovanja Deni kaže: „Kako smo bili prva generacija, sve što smo radili i sve što se oko mene događalo, za mene su nezaboravni dojmovi koje ću pamtiti cijeli život. Od samih predavanja, snalaženja prilikom prikupljanja skripti za učenje, pripremanja te dolaženja na ispite, a sve s određenim ciljem kojega je okrunio događaj koji se dogodio 29. travnja 2011. godine, a to je prva promocija prvostupnika Visoke škole za menadžment u turizmu i inormatici u Virovitici. Promocija je zasigurno ono nešto najljepše, najveće i najdraže što ću uvijek pamtiti, to je nagrada za sav uloženi trud, sva odricanja i ono što smo svi najviše čekali.” Deni je pisala završni rad iz kolegija Radno pravo, pod mentorstvom mr.sc. Brune Moslavca na temu „Mobbing kao poseban oblik diskriminacije radnika”.


ŽELJKA KADLEC

Željka Kadlec rođena je 26.12.1982. godine u Virovitici. Stanuje u prigradskom naselju Podgorju, sa suprugom i dvoje male djece. Visoku školu za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, smjer Informatički menadžement, upisuje u prvoj generaciji kao redovita studentica s ostvarenim najvećim brojem bodova na razredbenom postupku prilikom upisa na Visoku školu. Da je vrijedna studentica potvrdila je tijekom studiranja, a na samom kraju studija, kao najboljoj studentici u njenoj generaciji dodijeljena joj je Dekanova nagrada. Odmah nakon završetka studija u Virovitici, upisuje specijalistički diplomski stručni studij Menadžmenta na Veleučilištu u Šibeniku, gdje je trenutno na završnoj godini studija. Hrabra, mlada žena koja bi trebala biti primjer svim mladim ljudima ističe da je upisom na Visoku školu za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici pronašla svoj „životni put” i neće odustati dok ne dođe do cilja, a to je završetak diplomskog stručnog ^ studija Menadžmenta na Veleučilištu u Šibeniku. Prisjećajući se samih početaka studiranja u Virovitici i izvršavanja studentskih obveza uz dvoje male djece napominje:” Drugo dijete rodila sam kada se otvarala naša Visoka škola, lako sam bila pozvana da kao studentica s postignutim najboljim rezultatom na razredbenom postupku sudjelujem u svečanom činu otvorenja Visoke škole, nažalost nisam mogla jer sam baš u tom trenutku rađala svoje drugo dijete. Dva tjedna kasnije već sam sjedila na predavanjima. Unatoč tome, nisam zanemarila svoju tek rođenu djevojčicu Tamaru, trčala sam je dojiti pod pauzom između dva predavanja i tako godinu dana. Nikada nisam izostala s predavanja” – objašnjava Željka situaciju u kojoj se našla te 2007/2008, akademske godine. Odlaskom u Šibenik, Željka Kadlec dobiva potvrdu o kvaliteti netom završene škole i znanja koje je stekla:” Tek kada sam došla na Veleučilište u Šibenku potvrdilo se moje mišljenje da smo puno naučili na Visokoj školi u Virovitici. Uz znanje koje smo stekli i dobru organizaciju, nije mi teško uhvatiti se u koštac sa svakim izazovom koji je preda mnom. Već imam jedan objavljeni rad na 18. Međunarodnom znanstvenom skupu „Društvo i tehnologija” koji se održavao u Lovranu od 28-30.lipnja.2011. Na skupu sam izložila rad pod nazivom „Razumijevanje interkulturalne komunikacije, potreba modernog menadžera” koji sam napisala zajedno s profesorom Nevenom Garačom i kolegicom Ivom Cvrtila. Također, tijekom studiranja u Šibeniku bila nazočila sam i na Međunarodnom skupu „Turizam i sigurnost” u Vodicama”, što za mene predstavlja vrijedno iskustvo i solidnu podlogu za daljnji rad.


DINKA GOLUB

Dinka Golub rođena je 25.07.1962.g u Virovitici gdje i danas živi sa suprugom i troje djece. Već duže vrijeme radi u u Raiffeisen banci na radnom mjestu osobnog bankara i voli posao koji radi jer ju svakodnevna komunikacija i rad s ljudima u potpunosti ispunjavaju. Prvo zvanje suradnika u odgojno obrazovnom procesu stekla je u Virovitici 1981. godine u tadašnjem Centru za odgoj i usmjereno obrazovanje, nakon čega se zaposlila u Raiffeisen banci. Na vijest o otvaranju Visoke škole u Virovitici Dinka je ovako reagirala: „Otvaranje I početak rada   Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici doživjela sam kao osobnu šansu, a osnovni razlog odabira stručnog studija Informatičkog menadžmenta, bila je srodnost s poslom koji obavljam te želja za stjecanjem novih znanja i cjeloživotnim obrazovanjem. Prednost studiranja u Virovitici svakako je školovanje u vlastitom gradu koje zaposlenim studentima uvelike olakšava redovito pohađanje nastave. Tako sam 2007. godine postala izvanredna studentica prve generacije studenata Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.„ Za dane studiranja vežu je brojne lijepe uspomene. Rado se sjeća tih dana kada je s kolegicama i kolegama, izvanrednim studentima, koji iza sebe imaju već određeno iskustvo, proživljavala još jednu mladost. “Stekla sam brojne prijatelje, bilo je užitak družiti se s njima. Jedni druge smo motivirali, bodrili, pomagali savjetima. U svemu su nam izlazili u susret i naši profesori koji su se trudili osigurati nam što kvalitetnije materijale za što kvalitetnije izvođenje nastave. I danas mi nedostaju „čavrljanja” uz kavu i kovanje planova kako u najkraćem roku što uspješnije riješiti kolokvije, položiti što više ispita… Ni u kom slučaju nije bilo jednostavno uskladiti svoje zahtjevne zadatke na radnom mjestu s onima u obitelji i na studiju.” Dinka Golub studij završava 2010.g obranom diplomskog rada iz kolegija Interkulturalni menadžment pod vodstvom mentorice v.pred. mr.sc. Vesne Bedeković s temom „Suvremeni menadžment u uvjetima globalnog poslovanja”. Vrijeme provedeno na Visokoj školi Dinka smatra svojim osobnim uspjehom kojim je stekla nova znanja i proširila vlastite vidike, a učlanjenjem u Udrugu ALUMNI VŠMTI ostala povezana sa svojim kolegama i Visokom školom.


ŽELJKA RAVLIĆ

Željka Ravlić rođena je 24. rujna 1974. godine u Pitomači, gdje živi sa suprugom i dvije kćeri. Zaposlena je u MUP-u RH, Policijskoj upravi Virovitičko-podravskoj, Odjel zajedničkih i upravnih poslova, Odsjek za upravne poslove. Stručni studij informatičkog menadžmenta na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici upisala je 2007. godine kao izvanredni student. Nakon završetka studija 2010. godine unaprijeđena je na radno mjesto Višeg upravnog referenta u Odjelu zajedničkih i upravnih poslova Policijske uprave Virovitičko-podravske. O iskustvima studiranja uz rad na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici i značaju koji je završeni Stručni studij informatičkog menadžmenta imao za njeno radno mjesto ističe: „Budući da sam tijekom studija bila zaposlena i studirala sam uz rad, kombinirati posao sa studiranjem nije bilo nimalo lako niti jednoistavno, međutim, u svakom slučaju bilo je izazovno. Moj osobni cilj bio je postići osobni i poslovni uspjeh, a osnovna pretpostavka svakog, pa i najmanjeg uspjeha je učinkovit raspored vremena. Znanje i kompetencije stečene na Visokoj školi I uvelike koristim na svom sadašnjem radnom mjestu. Pisanje mog završnog rada na temu: „Položaj žena u rukovodećim strukturama službi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na primjeru Virovitičko-podravske županije” pod mentorstvom v.pred.mr.sc Vesne Bedeković, kao i istraživanje koje sam u okviru završnog rada provela u tijelima državne uprave koristilo mi je, jer sam uspostavila uspješne kontakte s ljudima koji rade na različitim radnim mjestima i rukovodećim položajima u službama lokalne i područne samouprave. Također, rezultati moga istraživanja pružili su korisne informacije o zastupljenosti žena u službama jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave u Virovitičko-podravskoj županiji. Osnova mog daljnjeg razvoja, kako profesionalnog tako i osobnog je cijeloživotno učenje i usavršavanje, a uspješan završetak trogodišnjeg školovanja na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici rezultat je mog vlastitog truda, rada, zalaganja i odgovornosti prema sebi, koji je u meni je potakao veliku želju za daljnjim školovanjem i odnosno upisom i završetkom diplomskog studija.”