Poštovane kolegice i kolege,

Udruga diplomiranih studenata Veleučilišta u Virovitici „ALUMNI VUV“ pravni je sljednik Udruge diplomiranih studenata Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici „ALUMNI VŠMTI“ koja je osnovana s ciljem povezivanja i udruživanja studenata koji su diplomirali na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici i Veleučilištu u Virovitici sa željom za učvršćivanjem specifičnog osjećaja povezanosti uspostavljenoga na samom početku studiranja na Veleučilištu.

Neke od osnovnih zadaća Udruge ALUMNI VUV su:

  • razvijanje suradnje između Veleučilišta u Virovitici i tvrtki ili organizacija u kojima rade diplomirani studenti Visoke škole i Veleučilišta
  • unapređivanje djelatnosti Veleučilišta i promocija boljitka Veleučilišta kao institucije
  • poticanje i unaprjeđivanje stručnih, znanstvenih i praktičnih aktivnosti svoga članstva
  • djelovanje u međunarodnoj znanstvenoj i stručnoj razmjeni te uspostavljanje kontakata s udrugama diplomiranih studenata u zemlji i inozemstvu
  • organiziranje okruglih stolova o značajnim gospodarskim problemima, poticanje organiziranja skupova i predavanja za članove Udruge s pravom pristupa javnosti
  • znanstvena i stručna suradnja s Veleučilištem
  • organiziranje susreta apsolvenata Veleučilišta s menadžerima
  • suradnja sa Studentskim zborom i ostalim organizacijama studenata Veleučilišta u Virovitici

Podupirući raznovrsne aktivnosti, osobito one koje su usmjerene prema senzibiliziranju javnosti za teme povezane s praćenjem zapošljavanja i profesionalnog razvoja bivših studenata Visoke škole i Veleučilišta, Udruga ALUMNI VUV predstavlja akademsku jezgru okupljanja visokoobrazovanih stručnjaka koji će svojim znanjima, kompetencijama, vještinama i poduzetničkim duhom stvarati nove vrijednosti.

U nadi da ćemo s nadolazećim generacijama diplomiranih studenata Veleučilišta u Virovitici unaprijediti dosadašnje aktivnosti Udruge ALUMNI VUV pozivam vas da nam se pridružite i tako postanete dijelom naše akademske Udruge koja samo tako može rasti i napredovati u svom društvenom djelovanju. Sa svojim interesom za članstvom, upitima, prijedlozima i idejama javite nam se na mail: alumni@vuv.hr/ ema.sesvecan@vuv.hr.

Predsjednica Udruge ALUMNI VUV

Ema Sesvečan, mag.oec.

Statut udruge Alumni 

Poziv i kontakt podaci za ALUMNI Veleučilišta u Virovitici

Pristupnica za ALUMNI Veleučilišta u Virovitici

Podaci za uplatu članarine

Poštovani kolegice i kolege

Nakon uspješno provedenog postupka inicijalne akreditacije koju je provodila Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Visoka škola Virovitica dobila je dopusnicu ministra znanosti  obrazovanja i sporta za izvođenje specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžmenta, smjerovi: Destinacijski menadžment i Menadžment malih i srednjih poduzeća. Dobivanjem dopusnice za izvođenje ovog studija svim bivšim studentima Visoke škole Virovitica koji su završili bilo koji od smjerova na prijediplomskim stručnim studijima i stekli zvanje stručnog prvostupnika ekonomije omogućili smo nastavak studiranja na diplomskoj razini, odnosno na 4. i 5. godini studija u statusu redovitog ili izvanrednog studenta. Specijalistički diplomski stručni studij Menadžmenta traje dvije godine, a njegovim se završetkom stječe 120 ECTS bodova.

Poštovani članovi udruge „ALUMNI VŠMTI“ i svi diplomirani studenti Visoke škole Virovitica, pozivamo Vas da razmislite o nastavku studiranja na 4. i 5. godini (u statusu redovitog ili izvanrednog studenta) i da nam se od jeseni pridružite.

Sve informacije vezane za programske sadržaje studija, natječaj, razredbeni postupak, upis i početak nastave na specijalističkom diplomskom studiju biti će dostupne  na web stranici Visoke škole na linku: https://www.vuv.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=3669

S radošću Vas očekujemo!