Časopis „Praktični menadžment“ bio je namijenjen svim zainteresiranim stranama koje su željele dati doprinos poticanju i razvijanju primijenjene stručne djelatnosti čime se željelo naglasiti otvorenost i spremnost na suradnju sa svim relevantnim čimbenicima kao i na suradnju sa svima onima koji žele dati doprinos profiliranju i jačanju profesionalnog identiteta menadžerske struke. Svrha časopisa bila je upoznavanje široke javnosti s novostima iz navedenih područja i popularizacija struke. Časopis se bavio općom problematikom menadžmenta u svim vrstama organizacija. Osim prostora za objavu stručnih radova iz područja društvenih znanosti posebno mjesto zauzimale su kolumne aktualnih osoba iz realnog sektora.

Časopis je izlazio od 2010. do 2017. godine te je u tiskanom izdanju izdano 12 brojeva te elektronički 8 brojeva.

Dostupan na Portalu hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa: https://hrcak.srce.hr/practicalmanagement

Zbornik radova Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici je prva publikacija koju je tadašnja Visoka škola izdala, sadržavao je stručne i znanstvene radove profesora, asistenata i vanjskih suradnika multidisciplinarnog karaktera. Cilj je bio kroz akademske i javne rasprave te različita promišljanja protumačiti brojna pitanja koja podupiru zamisao o suvremenom hrvatskom društvu kao društvu znanja.

Zbornik radova izašao je u dva broja tijekom 2009. i 2010. godine.