Dosadašnji (stari) časopis „Praktični menadžment”  obuhvaćao je teme iz područja ekonomske i gospodarske prakse, poglavito one koje se bave problematikom i razumijevanjem suvremenih menadžerskih procesa. S obzirom na univerzalnu primjenjivost menadžmenta, časopis se bavio i onim temama koje su povezane s problematikom interdisciplinarnog pristupa suvremenim menadžerskim procesima i bio je otvoren za radove čija tematika pripada širem području društvenih znanosti. Tematska područja časopisa obuhvaćala su, ali nisu bila ograničena na:

 1. Suvremene menadžerske procese
 2.  Ekonomski razvoj i sustave
 3. Nove trendove gospodarstva
 4. Globalizacijske procese i izazove današnjice
 5. Aktualnosti iz svijeta poduzetništva
 6. Marketinške aktivnosti
 7. Računovodstvo, financije i poreze
 8. Informacijsko-komunikacijske tehnologije
 9. Inovativnost i kreativnost
 10. Međunarodnu integraciju i trendove u poslovanju
 11. Poslovnu administraciju i pravne aktivnosti u menadžmentu
 12. Primjenu matematike i statistike u ekonomiji.

Časopis „Praktični menadžment“ bio je namijenjen svim zainteresiranim stranama koje su željele dati doprinos poticanju i razvijanju primijenjene stručne djelatnosti. Čime se željelo naglasiti otvorenost i spremnost na suradnju sa svim relevantnim čimbenicima kao i na suradnju sa svima onima koji žele dati doprinos profiliranju i jačanju profesionalnog identiteta menadžerske struke. Svrha časopisa bila je upoznavanje široke javnosti s novostima iz navedenih područja i popularizacija struke. Časopis se bavio općom problematikom menadžmenta u svim vrstama organizacija.

Osim prostora za objavu stručnih radova iz područja društvenih znanosti posebno mjesto zauzimale su kolumne aktualnih osoba iz realnog sektora.

GLAVNI UREDNIK

dr.sc. Oliver Jukić, prof.v.š.