Ime i prezime

Zvanje

Termin konzultacija

Kabinet

dr.sc. Oliver Jukić profesor visoke škole ponedjeljak, 13:00-14:00 h 2-02
dr.sc. Anita Prelas Kovačević profesor visoke škole srijeda, 14:00-15:00 h 1-19
dr.sc. Irena Bosnić profesor visoke škole utorak, 16:00 – 17:00 h 2-03
dr.sc. Zrinka Blažević-Bognar profesor visoke škole ponedjeljak, 13:00-15:00 h 1-04
mr.sc. Neven Garača viši predavač utorak, 14,00 do 16,00 2-15
doc.dr. sc. Dejan Tubić viši predavač utorak, 13:00 -14:00 h 2-01
Rikard Bakan, mag. oec. viši predavač četvrtak, 14:00-15:00 h i  17,00 – 17,30 2-14
dr. sc. Damir Ribić viši predavač ponedjeljak, 13:00–15:00 h 1-07
Marijana Špoljarić, mag.educ.math.et inf. viši predavač utorak, 13:00–14:00 h 1-17
Ivan Heđi, dipl.ing. viši predavač utorak, 14:00-15:00 h 2-24
Mladena Bedeković, univ.spec.oec. viši predavač ponedjeljak, 14:00-15:00 h 2-13
Božidar Jaković, mag. oec. viši predavač ponedjeljak, 12:00–13:00 h 2-17
Ivana Vidak, prof. i dipl. bibl. viši predavač srijeda, 11:00 -12:00 h 1-14
Željka Kadlec, univ. spec. oec. viši predavač ponedjeljak, 13:00-14:00h 1-03
Enes Ciriković, dipl. ing. viši predavač utorak, 12:00-13:00 h 1-16
Danijela Vakanjac, mag.oec. predavač srijeda, 12:00-13:00 h 1-03
Marko Hajba, mag. math. predavač srijeda, 09:00–10:00 h 1-17
Maja Resner, prof. predavač ponedjeljak, 13:00–14:00 h 1-12
Martina Kovačević, struč.spec.oec. asistent ponedjeljak 11:00-12:00 h 2-17
Mario Pecimotika, mag.educ.phys.et inf. asistent četvrtak, 10:00–11:00 h 2-20
Dino-Dominik Magić,  mag.educ.ang.et fil. asistent ponedjeljak, 12:00 – 13:00 h 1-12

TERMINI KONZULTACIJA VANJSKIH SURADNIKA

Pola sata prije i pola sata nakon održavanja nastave u kabinetu nastavnika/asistenta

NAPOMENA ZA STUDENTE:

Putem e-maila je moguće sa predmetnim nastavnicima dogovoriti termin konzultacija i u drugo vrijeme od onog navedenog u gornjoj tablici. Također, moguće je dogovoriti i termin konzultacija putem Zoom platforme.