Upisi u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija

Upisi na studije koji se izvode na Veleučilištu u Virovitici provode se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta, mrežne stranice www.postani-student.hr.

Javni natječaj za upis u prvu godinu stručnih prijediplomskih studija u ak.god. 2023./2024.

Više informacija o upisima možete dobiti na:

  • e-mail: referada@vuv.hr
  • kontakt telefon: 033/492-254 (radnim danom 11,00 – 13,00 sati)

Upisi u više godine stručnih studija (reguliranje statusa studenta)

Uvjeti za upis u ak. god. 2022./2023. (upis u višu godinu studija, odnosno ponovni upis u istu godinu studija) propisani su sljedećim odlukama:

Odluka o uvjetima upisa studenata stručnih prijediplomskih studija Veleučilišta u Virovitici u akademsku godinu 2023./2024.

Odluka o uvjetima upisa studenatstručnog diplomskog studija Menadžmenta Veleučilišta u Virovitici u akademsku godinu 2023./2024.

Posebno naglašavamo sljedeće:

  • za upis u višu godinu preddiplomskih stručnih studija redoviti i izvanredni studenti dužni su ostvariti najmanje 55 ECTS bodova u tekućoj godini studija;
  • za upis u višu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija redoviti studenti dužni su ostvariti najmanje 55 ECTS bodova u tekućoj godini studija, dok izvanredni studenti mogu upisati višu godinu bez obzira na broj stečenih ECTS bodova.

Nadalje:

  • prilikom prvog upisa više godine preddiplomskih stručnih studija student je obvezan upisati preostale nepoložene kolegije, te sve kolegije iz godine studija koju upisuje;
  • prilikom prvog upisa više godine preddiplomskih stručnih studija, a nakon ponavljačke godine studija, student je obvezan upisati preostale ne položene kolegije i sve kolegije iz godine studija koju upisuje. Student može upisati i kolegije s više godine studija za koje je stekao preduvjete po studijskom programu. Ukupno opterećenje studenta u oba slučaja ne smije biti manje od 55 ECTS-a, niti veće od 70 ECTS-a;
  • prilikom ponovnog upisa iste godine preddiplomskih stručnih studija (ponavljanje), student je obvezan upisati ne položene kolegije iz iste godine studija, te kolegije s više godine studija za koje je stekao preduvjete prema studijskom programu, s tim da ukupno opterećenje studenta ne smije biti manje od 55 ECTS-a, niti veće od 70 ECTS-a. Preduvjet za upis pojedinog kolegija s više godine studija je položen kolegij s trenutne godine studija prema tablicama koje se nalaze u privitku obavijesti (tzv. „vezani predmeti“):
  • prilikom ponovnog upisa iste godine specijalističkog diplomskog stručnog studija (ponavljanje 1. godine studija) redoviti i izvanredni studenti obvezni su upisati ne položene kolegije iz iste godine studija, te bilo koji kolegij s više (druge) godine studija, s tim da ukupno opterećenje studenta ne smije biti manje od 55 ECTS-a, niti veće od 70 ECTS-a. Na specijalističkom diplomskom stručnom studiju nema tzv. „vezanih predmeta“.

Uvjeti za upis pojedinih predmeta u ak. god. 2022./2023. (tzv. „vezani predmeti“)

OBRAZAC – I. godina preddipl. studij (ponovni upis)

OBRAZAC – II. godina preddipl. studij (prvi upis)

OBRAZAC – II. godina preddipl. studij (ponovni upis)

OBRAZAC – III. godina preddipl. studij

OBRAZAC – II. godina spec. dipl. studij