Poštovane kolegice i kolege,

u ime svih studenata Veleučilišta u Virovitici želim Vam srdačnu dobrodošlicu i puno uspjeha na početku akademskog obrazovanja uz želju da stečenim znanjima i kompetencijama svijet u budućnosti učinite naprednijim i boljim.

Vjerujem da ćemo s Vama, novom snagom koju Vi predstavljate, studentske aktivnosti dodatno unaprijediti i uspješno odgovoriti svim izazovima i zahtjevima kako bi proces akademskog obrazovanja na našem Veleučilištui učinili kvalitetnijim, zanimljivijim i dinamičnijim.

Studentski zbor Veleučilišta u Virovitici nestranačko je i apolitično tijelo koje, sukladno Zakonu o studentskom zboru (NN 139/97), čine svi studenti koji studiraju na Veleučilištu.

Neke od zadaća studentskog zbora su:

 • briga o kvaliteti života studenata, kvaliteti procesa studiranja i
 • kvaliteti studentskog standarda,
 • briga o ostvarivanju studentskih prava i drugih pitanja važnih za studente,
 • poticanje izvannastavnih aktivnosti studenata
 • biranje studentskih predstavnika u odgovarajuće organizacije, ustanove i
 • trgovačka društva kojima je osnivač Veleučilišta
 • predlaganje nadležnim tijelima plan financiranja studentskih aktivnosti
 • obavljanje poslova od interesa za studente Veleučilišta

Dobrodošli!
Predsjednik Studentskog zbora
Filip Betlemović


Sastav Studentskog zbora Veleučilišta u Virovitici


DOKUMENTI

 1. Pravilnik o izbornom postupku za provedbu izbora za Studentski zbor
 2. Statut Studentskog zbora Veleučilišta u Virovitici
 3. Etički kodeks akademskog ponašanja studenata Veleučilišta u Virovitici
 4. Pravilnik o financiranju Studentskog zbora i studentskih programa Veleučilišta u Virovitici

DOSADAŠNJI PREDSJEDNICI/PREDSJEDNICE STUDENTSKOG ZBORA 


AKTIVNOSTI STUDENTSKOG ZBORA