• Uredništvo prima neobjavljene radove na hrvatskom i/ili engleskom jeziku (ukoliko hrvatski jezik nije materinji autori su dužni poslati rad i na svom materinjem jeziku i engleskom jeziku, engleska verzija će biti objavljena u časopisu).
 • Uredništvo pridržava pravo prilagodbe rada općim pravilima uređivanja časopisa i standardu hrvatskog jezika.
 • Radovi se zaprimaju u elektroničkom obliku putem sustava Indico: https://indico.vuv.hr.
 • Upute za korištenje sustava Indico možete preuzeti ovdje.
 • Za dodatne informacije možete se obratiti na e-mail urednik@vuv.hr ili telefonski na broj +385 33 492 257.
 • Pristigli radovi podliježu jednostruko slijepoj, inozemnoj i/ili tuzemnoj recenziji.
 • Urednik i uredništvo mogu odbiti rad bez recenzije ako se ustanovi da se tema rada ne uklapa u tematiku časopisa, ako je rad nezadovoljavajuće kvalitete ili nije napisan i pripremljen prema uputama za autore.
 • Osim prostora za objavu radova posebno mjesto zauzimaju i prikazi. Prikazuju se domaća i strana izdanja koja nisu starija od 2 godine.
 • Recenzent(i) mogu rad ocijeniti na sljedeći način: a) rad se prihvaća za objavu, b) rad se prihvaća za objavu u izmjene predložene u recenziji, c) rad se odbija za objavu (negativna recenzija).
 • Urednik i uredništvo mogu u slučaju jedne pozitivne vanjske i jedne negativne vanjske recenzije rad poslati na treću, vanjsku i dodatnu recenziju.

Upute za izradu radova:

Obvezni obrasci za autore:

Obvezni obrasci za recenzente:

Rokovi za prijavu radova:

 • Časopis izlazi dva puta godišnje (lipanj-studeni). Rokovi za zaprimanje novih radova su sljedeći:
  • za radove koji će biti objavljeni u lipnju krajnji rok dostave je 01. svibanj tekuće godine
  • za radove koji će biti objavljeni u studenom objavljuje se posebno izdanje časopisa koje sadrži radove sa ReECON konferencije, više o konferenciji pročitajte na: reecon.hr
 • Potvrdu o primitku sažetka i njegovom prihvaćanju od strane uredništva dobit ćete kroz nekoliko dana, nakon čega je potrebno uredništvu dostaviti cjeloviti rad koji podliježe recenziji. Radovi prihvaćeni od strane uredništva bit će upućeni u daljnji postupak anonimne recenzije. Pozitivno recenzirani radovi objavljivat će se po principu first in, first out, a u časopisu će biti poredani po kategorijama navedenim u naslovu časopisa.

Troškovi recenzije i objave radova

 • Kotizacija za objavu pozitivno recenziranog rada iznosi 59,73€ kn + PDV (450,00 kn + PDV). Ovaj iznos uplaćuje se tek nakon dobivene pozitivne recenzije, a prije objave rada. Sve informacije o plaćanju autori će dobiti zajedno s informacijom o konačnom prihvaćanju recenziranog rada.