doc. dr. sc. Dejan Tubić, prof.v.š.

Kontakt:

Rad sa studentima (konzultacije):

 • Uvijek, ali uz prethodnu najavu e-mailom

Akademski profil:

Životopis:

Dejan Tubić rođen je 17. lipnja 1985. godine u Osijeku, gdje završava osnovnu školu i Opću gimnaziju. Nakon toga upisuje Ekonomski fakultet u Osijeku. U studenom 2009. godine diplomira s izvrsnim uspjehom na smjeru „Marketing management“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Maneta Medića na temu „Uloga, utjecaj i značaj medija u svijetu i Hrvatskoj“ i stječe zvanje diplomiranog ekonomista. U prosincu 2009. godine upisuje poslijediplomski specijalistički studij „Marketing posebnih područja“ na Ekonomskom fakultetu u Osijeku koji uspješno završava 27. prosinca 2012. godine obranom završnog rada na temu „Osobitosti agroturizma na području Slavonije i Baranje“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Drage Ružića te stječe akademski naziv sveučilišni specijalist marketinga posebnih područja. U veljači 2012. godine upisuje poslijediplomski doktorski studij „Management“ na Ekonomskom fakultetu u Osijeku te 13. travnja 2015. godine obranom doktorske disertacije na temu „Model razvoja ruralnog turizma Kontinentalne Hrvatske“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Đule Borozan stječe akademsku titulu doktora znanosti u području društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, znanstvena grana organizacija i menadžment. Od siječnja 2012. godine živi u Virovitici gdje stječe prvo radno iskustvo na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici na radnom mjestu asistenta u Odjelu za turizam. Pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku izobrazbu završava 2014. godine na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. U studenom 2015. godine izabran je u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija. Od 1. prosinca 2015. godine imenuje se za voditelja Centra za upravljanje kvalitetom Visoke škole Virovitica. U svibnju 2016. godine izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija. Od studenog 2016. godine do 30. rujna 2020. godine obnaša funkciju pročelnika Odjela za turizam Visoke škole Virovitica. Odlukom Stručnog vijeća Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici od 30. travnja 2019. godine izabran je u nastavno zvanje višeg predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija. U ožujku 2017. godine imenuje se za člana Stručnog povjerenstva za provođenje inicijalne akreditacije za izvođenje studijskog programa preddiplomskog stručnog studija „Međunarodni menadžment u hotelijerstvu i turizmu“ Visoke škole za menadžment i dizajn ASPIRA koji će se izvoditi izvan sjedišta, sa mjestom izvođenja u Zagrebu. U srpnju 2020. godine izabran je u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u području društvenih znanosti, polje ekonomija. Od 01. listopada 2020. godine do 15. studenog 2021. godine obnaša funkciju prodekana za razvoj Veleučilišta u Virovitici. Od 16. studenog 2021. godine imenovan je dekanom Veleučilišta u Virovitici. Odlukom Stručnog vijeća Veleučilišta u Virovitici od 15. srpnja 2022. godine izabran je u nastavno zvanje profesora visoke škole za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija. Autor je ukupno 51 rada. U svibnju 2021. godine imenuje se za člana Radne skupine za razvoj seoskog turizma pri Ministarstvu turizma i sporta Republike Hrvatske. Dugi niz godina profesionalno bavio se treniranjem odbojke u muškom odbojkaškom klub Osijek, gdje je ostvario zapažene rezultate na državnoj razini. U slobodno vrijeme bavi se nogometom i odbojkom.

Znanstveni interes:

 1. Ruralni turizam i njegovi pojavni oblici
 2. Interesno udruživanje u turizmu
 3. Suvremeni turistički trendovi
 4. Specifični oblici turizma

Nastava:

 1. Specifični oblici turizma
 2. Inovativnost i kreativnost u turizmu
 3. Zdravstveni i wellness turizam
 4. Poslovni odnosi u ruralnom turizmu
 5. Specifični oblici ruralnog turizma
 6. Agroturizam
 7. Cikloturizam

Znanstvena knjiga:

 1. Tubić, D. (2019): Ruralni turizam: od teorije do empirije. Virovitica: Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.

Poglavlje u udžbeniku:

 1. Tubić, D., Bakan, R., Ciriković E., Tolušić, E., Špeh, I. (2016.): Uvod u poduzetništvo, str. 7–18. u Bedeković, V. (ur.) (2016): Uvod u poduzetništvo, Virovitica: Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.

Brošura:

 1. Katica, D., Kušen, E., Sudarić, T., Tubić, D. (2021): Istraživanje: Kulturne rute – inovativni alat u razvoju i povećavanju atraktivnosti ruralnih područja. Zagreb: Hrvatska udruga za turističke i kulturne rute “TUR KULTUR”.

Popis radova:

 1. Tubić, D., Vidak, I., Bakan, R. (2022): Perception of creators and co-creators of national tourism policy on the level of rural tourism development. In: Erceg, A., Požega, Ž. (eds.), Interdisciplinary management research XVIII. (ISSN 1847-0408) (pp. 1000-1011), Opatija: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek.
 2. Tubić, D., Vidak, I., Kovačević, M. (2022): Accessible tourism in the national parks of the Republic of Croatia. In: Curcic, N., Caric, M., Roljevic Nikolic, S. (eds), Economic and Social Development (Book of Proceedings) 89th International Scientific Conference on Economic and Social Development – “Economical, Agricultural and Legal Frameworks of Sustainable Development” (ISSN 1849-7535) (pp. 36-44), Novi Sad: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency and University North, University Business Academy in Novi Sad, Faculty of Economics and Engineering Management in Novi Sad, “Tamiš” Institute, Pancevo, Faculty of Management University of Warsaw, Faculty of Law, Economics and Social Sciences Sale – Mohammed V University in Rabat, ENCGT – Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Tanger – Abdelmalek Essaadi University, Polytechnic of Medimurje in Čakovec.
 3. Gregorić, M., Kovačević, M., Tubić, D. (2022): Challenges and Sources of Advertising in Agritourism During the Covid-19 Pandemic. In: Leko Šimić, M., Crnković, B. (eds.), 11th International Scientific Symposium „Region, Entrepreneurship, Development” (ISSN 1848-9559) (pp. 222-240), Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek.
 4. Bakan, R., Tubić, D., Bato, M. (2022): Attitudes of the local population about Eu funds as a means for of tourism development in Virovitica-Podravina County. In. Tubić, D, Bakan, R., Pleša Puljić, N. (eds.), 5th International Rural Tourism Congress – rural tourism: quality, sustainability, inclusiveness, Congress proceedings (ISBN: 978-953-8028-17-5), (p.p. 570-584), Cavtat: Veleučilište u Virovitici i Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj “Klub članova selo”.
 5. Bosnić, I., Tubić, D., Tolušić, E. (2022): Cultural tourism in the rural area: A new approach to product development. In: Tubić, D., Bakan, R., Pleša Puljić, N. (eds.), 5th International Rural Tourism Congress (ISBN 978-953-8028-17-5), (pp. 585-595) Cavtat: Veleučilište u Virovitici i Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj “Klub članova selo”.
 6. Bakan, R., Tubić, D., Jaković, B. (2021): Associating to Create Unique Tourist Experiences of Small Wineries in Continental Croatia – Opportunities and Constraints. In: Zadel, Z., Smolčić Jurdana, D. (eds.), 6th International Scientific ToSEE – Conference Tourism in Southern and Eastern Europe 2021, Vol. 6. (e-ISSN 2706-2406) (pp. 53-68), Opatija: Faculty of Tourism and Hospitality management.
 7. Tubić, D., Kovačević, M., Jaković, B. (2021): Uloga agroturizma u revitalizaciji ruralnih područja. In: Bašić, F., Akrap, A., Feletar, D., Perić Kaselj, M., Knežević, D, (eds.), Zbornik radova 2. međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država“, Svezak II – znanstvena knjiga Sigurnosni i gospodarski aspekti migracija (ISBN: 978-953-6028-55-9) (pp. 315-329), Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, Zagreb Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Razred za prirodne znanosti.
 8. Tubić, D., Subotičanec, P. (2021): The attitudes of the private sector towards the CRO card model in Koprivnica-Križevci county. Obrazovanje za poduzetništvo – E4E: znanstveno stručni časopis o obrazovanju za poduzetništvo (ISSN 1849-7845), Vol. 11 No. 1: 48-66.
 9. Bakan, R., Tubić, D., Jaković, B. (2021): Agritourism Farms as Stakeholders of Gastronomic Experience. Agriculturae Conspectus Scientificus (ISSN 1331-7768), Vol. 86., No. 3: 283-291.
 10. Tubić, D., Bakan, R., Kovačević, M. (2021): The Degree of Attractiveness of Agritouristic Estates from the Perspective of the Visitors. Proceedings of the 5th International Scientific and Professional Conference „The Challenges of Today“, (ISBN 978-953-7566-46-3) (pp. 328-335), Šibenik: Polytechnic of Šibenik.
 11. Jaković, B., Tubić, D., Bakan, R. (2021): Position of Adventure Tourism in Nature Park Tourism of Continental Croatia. In: Leko Šimić, M., Crnković, B. (eds.), 10th International Scientific Symposium „Region, Entrepreneurship, Development” (ISSN 1848-9559) (pp. 106-122), Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek.
 12. Jaković, B., Tubić, D., Bakan, R. (2021): Adventure Tourism Position in Tourism of Protected Areas: The State And Interest of Researchers in Croatia. In: Barković, D., Dernoscheg, K.H, Erceg, A., Glavaš, J., Pap, N., Runzheimer, B. Wentzel, D. (eds.), Interdisciplinary management research XVI. (ISSN 1847-0408) (pp. 1091-1109), Opatija: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek.
 13. Tubić, D., Bakan, R., Jaković, B. (2020): Rural tourism in Croatia: The Academic Community Concludes. In: Barković, D., Dernoscheg, K.H, Erceg, A., Glavaš, J., Pap, N., Runzheimer, B. Wentzel, D. (eds.), Interdisciplinary management research XVI. (ISSN 1847-0408) (pp. 1792-1802), Opatija: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek.
 14. Ćorluka, G., Peronja, I., Tubić, D. (2020): Cruise Port Passenger Flow Analysis: a Cruise Port Governance Perspective. NAŠE MORE: znanstveni časopis za more i pomorstvo (UDK 656.615:338.48(262)), Vol. 67., No. 3: 181-191.
 15. Tubić, D., Bakan, R., Jaković, B. (2019): Agritourism in Croatia: an overview of current research. In: Barković, D., Crnković, B., Dernoscheg, K.H, Pap, N., Runzheimer, B. Wentzel, D. (eds.), Interdisciplinary management research XV. (ISSN 1847-0408) (pp. 1430-1443), Opatija: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek.
 16. Bakan, R., Tubić, D., Jošt, H. (2019): Possibilities for the development of creative tourism based on Podravina’s naïve art heritage. In: Zadel, Z., Smolčić Jurdana, D. (eds.), 5th International Scientific ToSEE – Conference Tourism in Southern and Eastern Europe 2019, Vol. 5. (ISSN 1848-4050) (pp. 47-59), Opatija: Faculty of Tourism and Hospitality management.
 17. Tubić, D., Škrget, D., Bakan, R. (2019): Cultural-traditional events as a foundation of rural area development of Eastern Croatia. In: Leko Šimić, M., Crnković, B. (eds.), 8thInternational scientific symposium economy of eastern Croatia – vision and growth. (ISSN 1848-9559) (pp. 1356-1364), Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek.
 18. Jaković, B., Tubić, D., Bakan, R. (2019): Tourism challenges of protected areas in Croatia. In: Leko Šimić, M., Crnković, B. (eds.), 8th International scientific symposium economy of eastern Croatia – vision and growth. (ISSN 1848-9559) (pp. 733-748), Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek.
 19. Golub, B., Jaković, B., Tubić, D. (2019): Potencijali razvoja ekoturizma na hrvatskim rijekama. U: Geić, S. (ur.), Zbornik radova 2. Kongresa eko i održivog turizma (ISBN: 978-953-57411-7-6) (str. 30-35.), Zagreb: LUX i Visoka škola Aspira.
 20. Zagorščak, V., Jaković, B., Tubić, D. (2019): Parkovi prirode – okosnica razvoja turizma Kontinentalne Hrvatske. U: Geić, S. (ur.), Zbornik radova 2. Kongresa eko i održivog turizma (ISBN: 978-953-57411-7-6) (str. 59-67.), Zagreb: LUX i Visoka škola Aspira.
 21. Tubić, D., Bakan, R., Randelj, J. (2018): Limiting factors of agrotourism farm businesses. In: Smolčić Jurdana, D., Milohnić, I. (eds.), 4th International Rural Tourism Congress “NEW ERA – THE ERA OF RURAL TOURISM” (ISBN: 978-953-7842-42-0) (pp. 288-298), Opatija: Sveučilište u Rijeci Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj “Klub članova selo”.
 22. Bakan, R., Tubić, D., Komar, M. (2018): By networking up to the competitiveness of tourist destination in Continental Croatia. In: Smolčić Jurdana, D., Milohnić, I. (eds.), 4th International Rural Tourism Congress “NEW ERA – THE ERA OF RURAL TOURISM” (ISBN: 978-953-7842-42-0) (pp. 1-8), Opatija: Sveučilište u Rijeci Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj “Klub članova selo”.
 23. Tubić, D., Bakan, R., Randelj, J. (2018): The marketing activities and barriers of the agrotourism economies of Continental region of the Republic of Croatia: TFF owners perception. In: Barković, D., Crnković, B., Dernoscheg, K.H, Pap, N., Runzheimer, B. Wentzel, D. (eds.), Interdisciplinary management research XIV. (ISSN 1847-0408) (pp. 1162-1174), Opatija: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek.
 24. Bosnić, I., Tubić, D., Kovačević, M. (2018): E-marketing as a function of rural tourism development: case stady of Slavonia, Baranja and Srijem. In: Smolčić Jurdana, D., Milohnić, I. (eds.), 4th International Rural Tourism Congress “NEW ERA – THE ERA OF RURAL TOURISM” (ISBN: 978-953-7842-42-0) (pp. 329-337), Opatija: Sveučilište u Rijeci Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj “Klub članova selo”
 25. Bosnić, I., Tubić, D., Randelj, J. (2018): Analysis of adventure forms of river-based tourism on Croatian rivers. In:  Milohnić, I., Smolčić Jurdana, D. (eds.) 24th Biennial International Congress Tourism & Hospitality Industry 2018 – Trends and Challenges (ISSN 1848-4581) (pp. 35-44), Opatija: Faculty of Tourism and Hospitality Management.
 26. Tvrdak, M., Jurić, K., Tubić, D. (2018): Improving the cultural and historical heritage of Eastern Croatia through the model of eco-agrotourism. In: Mašek Tonković, A.; Crnković, B. (eds.), 7th International scientific symposium economy of eastern Croatia – vision and growth. (ISSN 1848-9559) (pp. 73-81), Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek.
 27. Bakan, R., Tubić, D., Randelj, J. (2018): Food heritage – a key factor for positioning slavonia as a lifestyle destination. In: Mašek Tonković, A.; Crnković, B. (eds.), 7th International scientific symposium economy of eastern Croatia – vision and growth. (ISSN 1848-9559) (pp. 700-709), Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek.
 28. Jaković, B., Tubić, D., Bakan, R. (2018): Touristic Events as Generators of Visitations Increase and Tourism Sustainability of Nature Parks in Continental Croatia? International Scientific Journal TURIZAM (ISSN 1450-6661), Vol. 22., No. 1: 19-31.
 29. Tubić, D., Randelj, J., Dragojević, I. (2018): Cyclotourism in the continental part of the Republic of Croatia on the example of Virovitica-Podravina County. U: Breslauer, N. (ur.), Zbornik radova 5. Međunarodne konferencije „Menadžment turizma i sporta“, God. 5., Broj 5., (ISSN 2584-7562) (str. 74-86.), Čakovec: Međimursko veleučilište u Čakovcu.
 30. Tubić, D., Škrget, D., Jaković, B. (2017): Improving cultural tourism of the Eastern Slavonia through culturally-traditional events. In: Mašek Tonković, A. (eds.), 6th International scientific symposium economy of eastern Croatia – vision and growth. (ISSN 1848-9559) (pp. 947-956), Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek.
 31. Tubić, D., Bakan, R., Jaković, B. (2017): Agritourism: A new power of Croatian tourism. In: Jautz, U., Cini, V. (eds.), Interdisciplinary management research XIII. (ISSN 1847-0408) (pp. 1230-1241), Opatija: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek.
 32. Jaković, B., Bakan, R., Tubić, D. (2017): Competitiveness of local destinations based on traditional events. In: Marković, S., Smolčić Jurdana, D. (eds.), Tourism in Southern and Eastern Europe 2017, Vol. 4. (ISSN 1848-4050) (pp. 213-225), Opatija: Faculty of Tourism and Hospitality management.
 33. Tubić, D., Jaković, B., Bakan, R. (2016): Cultural tourism: the backbone of the upcoming tourism development in eastern Croatia. U: Maček Tonković, A. (ed.), 5th International scientific symposium economy of eastern Croatia – vision and growth. (ISSN 1848-9559) (pp. 1043-1053.), Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek.
 34. Špeh, I., Tubić, D. (2016): Implementacija e-learning sustava u visokoškolskim ustanovama. Praktični menadžment (specijalno izdanje) (ISSN 1847-8107), Vol. VII., br. 1: 47 – 52.
 35. Bakan, R., Tubić, D., Jaković, B. (2016): Integrated aproach to tourist experineces – an imperative for branding and compettive advantages for detinations in Continental Croatia. U: Jautz, U., Cini, V. (eds.), Interdisciplinary management research XII, (ISSN 1847-0408) (pp. 1077-1088.), Opatija: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek.
 36. Jaković, B., Tubić, D., Bakan, R. (2016): Touristic events as generators of visitations increase and tourism sustainability of Nature parks. U: Vasiljević, Đ. (ed.), Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas, [Abstract book] (ISBN 978-86-7031-409-2) (pp. 117-119), Novi Sad: Faculty of Sciences, Department of Geography, Tourism and Hotel Management.
 37. Tubić, D., Britvić, J., Jaković, B. (2015): Tourism cluster – promoter of rural development in Croatia. In: Jautz, U., Cini, V. (eds.), Interdisciplinary management research XI, (ISSN 1847-0408) (pp. 1077-1088.), Opatija: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek.
 38. Jaković, B., Tubić, D., Đurović, M. (2015): Sustainable development of rural tourism by developing new and authentic tourism products. In: Janković, S., Smolčić Jurdana, D. (eds.), Tourism in Southern and Eastern Europe 2015, Vol. 3. (ISSN 1848-4050) (pp. 103-114), Opatija: Faculty of Tourism and Hospitality management.
 39. Đurović, M., Jaković, B., Tubić, D. (2015): Hotel Corporate Social Responsibility (CSR) reporting. The Macrotheme Review: A multidisciplinary journal of global macro trends, (ISSN 1848-4735), Vol. 4., Issue 6: 50-61.
 40. Tubić, D., Britvić, J., Jaković, B. (2014): Cluster as the development tool of rural tourism in Continental Croatia. In: Jautz, U., Cini, V. (eds.), Interdisciplinary management research X, (ISBN 978-953-253-126-8) (pp. 919-928.), Opatija: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek.
 41. Bosnić, I., Tubić, D., Stanišić, J. (2014): Role of destination management in strengthening the competitiveness of Croatian tourism. Ekonomski vjesnik / ECONVIEWS: Review of contemporary business, entrepreneurship and economic issues (ISSN 0353-359X), Vol. 27., No. 1: 153-170.
 42. Jaković, B., Tubić, D., Bosnić, I. (2014): Importance of indigenous rural products for branding of Agro-tourism destination. In: Maček Tonković, A. (ed.), 3rd International scientific symposium Economy of Eastern Croatia – vision and growth, (ISSN 1848-9559) (pp. 48-56), Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek.
 43. Bosnić, I., Tubić, D., Tukera, E. (2014): Cikloturizam u internet okruženju. U: Breslauer, N. (ur.), Zbornik radova 3. Međunarodne konferencije „Menadžment turizma i sporta“, God. 3., Broj 3., (ISBN: 978-953-56303-8-8) (str. 191-196.), Čakovec: Međimursko veleučilište u Čakovcu.
 44. Tubić, D., Bosnić, I., Bedeković, V. (2013): Key aspects of agrotourism businesses in times of crisis. U: Radić Lakoš, T. (ur.), Zbornik radova 1. znanstvenostručne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem „Izazovi današnjice: Turizam danas – za sutra“, God. 7., Broj 4., (ISSN 1846-6699) (str. 255-266), Šibenik: Veleučilište u Šibeniku.
 45. Tubić, D., Bosnić, I., Blažević, Z. (2013): Analiza poslovanja agroturizma na području Slavonije i Baranje. Ekonomski vjesnik (ISSN 0353-359X), Vol. 26., No. 2: 683-694.
 46. Bosnić, I., Tubić, D. (2013): The use of information and communication technology in agro-tourism of Slavonia and Baranja. U: Plenković, J. (ur.), Society and Technology – Dr. Juraj Plenković 2013. (ISBN: 978-953-6226-25-2) (str. 552-563), Zagreb: Hrvatsko komunikološko društvo.
 47. Tubić, D., Bosnić, I. (2013): EU funds importance for tourism of Virovitica-podravina county. In: Jautz, U., Turkalj, Ž. (eds.), Interdisciplinary management research IX, (ISBN 978-953-253-117-6) (pp. 915-924.), Opatija: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek.
 48. Tubić, D., Bosnić, I., Blažević, Z. (2012): Biciklističke rute u razvoju sportsko -rekreativnog turizma Međimurja. U: Breslauer, N. (ur.), Međunarodna konferencija o menadžmentu u turizmu i sportu, (ISSN: 1848-4514) (str. 263-268.), Čakovec: Međimursko veleučilište u Čakovcu.
 49. Bosnić, I., Tubić, D. (2012): Globalization and agrotourism development: the case of Slavonia and Barania. In: Jautz, U., Turkalj, Ž. (eds.), Interdisciplinary management research VIII, (ISBN 978-953-253-105-3) (pp. 1011-1020.), Opatija: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek.
 50. Blažević, Z., Tubić, D., Brdar, M. (2012): Crisis management – Key to sustainble development of tourist destination. In: Maček Tonković, A. (ed.), 1st International scientific symposium economy of Eastern Croatia – yesterday, today, tomorrow (ISBN 978-953-253-106-0) (pp. 207-215.), Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek.
 51. Britvić, J., Blažević, Z., Tubić, D. (2012): Analysis of competitive advantages of organization with the implemented standards of social responsibility sa 8000 and iso 26000:2010. In: Maček Tonković, A. (ed.), 1st International scientific symposium economy of Eastern Croatia – yesterday, today, tomorrow (ISBN 978-953-253-106-0) (pp. 356-364.), Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek.

Izlaganja na kongresima, znanstvenim skupovima i konferencijama:

 1. Tubić, D., Bakan, R., Kovačević, M. (2021): The Degree of Attractiveness of Agritouristic Estates from the Perspective of the Visitors.,Šibenik, 7.-9. listopada 2021. godine (ppt prezentacija, predavanje).
 2. Jaković, B., Tubić, D., Bakan, R. (2021): Adventure Tourism Position in Tourism of Protected Areas: The State And Interest of Researchers in Croatia. Opatija, 13.-15. svibnja 2021. godine (ppt prezentacija, predavanje).
 3. Tubić, D., Golub, B. (2021): COVID-19 as an incentive for the development of rural tourism in the Republic of Croatia. Communication Management Forum 2021, Zagreb, 19.-20. ožujka 2021. godine (ppt prezentacija, predavanje).
 4. Tubić, D., Bakan, R., Jaković, B. (2019): Agritourism in Croatia: an overview of current research. Interdisciplinary management research XV. Opatija, 16.-18. svibnja 2019. godine (ppt prezentacija, predavanje).
 5. Tubić, D., Bakan, R., Randelj, J. (2018): Limiting factors of agrotourism farm businesses. In: Smolčić Jurdana, D., Milohnić, I. (eds.), 4th International Rural Tourism Congress “NEW ERA – THE ERA OF RURAL TOURISM”. Supetar, 09-13. svibnja 2018. (ppt prezentacija, predavanje).
 6. Tubić, D., Bakan, R., Randelj, J. (2018): The marketing activities and barriers of the agrotourism economies of Continental region of the Republic of Croatia: TFF owners perception. Interdisciplinary management research XIV. Opatija, 18.-20. svibnja 2018. (ppt prezentacija, predavanje).
 7. Bakan, R., Tubić, D., Randelj, J. (2018): Food heritage – a key factor for positioning slavonia as a lifestyle destination. 7th International scientific symposium economy of eastern Croatia – vision and growth. Osijek, 24.-26. svibnja 2018. (ppt prezentacija, predavanje).
 8. Tubić, D., Škrget, D., Jaković, B. (2017): Improving cultural tourism of the Eastern Slavonia through culturally-traditional events. 6th International scientific symposium economy of eastern Croatia – vision and growth. Osijek, 25.-27. svibnja 2017. (ppt prezentacija, predavanje).
 9. Tubić, D., Bakan, R., Jaković, B. (2017): Agritourism: A new power of Croatian tourism. Interdisciplinary management research XIII. Opatija, 19.-21. svbnja 2017. (ppt prezentacija, predavanje).
 10. Bakan, R., Tubić, D., Jaković, B. (2016): Integrated aproach to tourist experineces – an imperative for branding and compettive advantages for detinations in Continental Croatia. Interdisciplinary management research XII, Opatija 20.-22. svibnja 2016. (ppt prezentacija, predavanje).
 11. Tubić, D., Britvić, J., Jaković, B. (2015): Tourism cluster – promoter of rural development in Croatia, Interdisciplinary management research XI, Opatija, 15-17. svibnja 2015. (ppt prezentacija, predavanje).
 12. Tubić, D., Britvić, J., Jaković, B. (2014): Cluster as the development tool of rural tourism in Continental Croatia, Interdisciplinary management research X, Opatija, 16.-18. svibnja 2014. (ppt prezentacija, predavanje).
 13. Tubić, D., Bosnić, I., Bedeković, V. (2013): Key aspects of agrotourism businesses in times of crisis, 1. znanstvenostručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem „Izazovi današnjice: Turizam danas – za sutra“, Šibenik, 19.-20. rujna 2013. (ppt prezentacija, predavanje).
 14. Bosnić, I., Tubić, D. (2013): The use of information and communication technology in agro-tourism of Slavonia and Baranja, Society and Technology – Dr. Juraj Plenković 2013., Opatija, 28.-30. lipnja 2013. (ppt prezentacija, predavanje).
 15. Tubić, D., Bosnić, I. (2013): EU funds importance for tourism of Virovitica-podravina county, Interdisciplinary management research IX, Opatija, 10.-12. svibnja 2013. (ppt prezentacija, predavanje).
 16. Bosnić, I., Tubić, D. (2012): Globalization and agrotourism development: the case of Slavonia and Barania, Interdisciplinary management research VIII, Opatija, 11.-13. svibnja 2012. (ppt prezentacija, predavanje).
 17. Tubić, D., Bosnić, I., Blažević, Z. (2012): Biciklističke rute u razvoju sportsko-rekreativnog turizma Međimurja, 2. Međunarodna konferencija o menadžmentu u turizmu i sportu, Čakovec, 12.-13. travnja 2012. (ppt prezentacija, predavanje).
 18. Blažević, Z., Tubić, D., Brdar, M. (2012): Crisis management – Key to sustainble development of tourist destination, 1. Međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske- jučer, danas, sutra, Osijek, 17.-18. svibnja 2012. (ppt prezentacija, predavanje).

Projekti:

 1. Suradnik u provedbi projekta izrade Akcijski plan za upravljanje posjetiteljima Centra za posjetitelje „Kuća čaja – Oaza mira“ (trajanje projekta: od 28.04.2022. do 09.06.2022.).
 2. Voditelj projekta IN-KULTUR – kulturnom inovacijom za rast zajednice (trajanje projekta: od 10.03.2022. do 15.06.2022.).
 3. Suradnik u provedbi projekta izrade Akcijskog plana za upravljanje posjetiteljima u zaštićenom području (trajanje projekta: od 17.09.2020. do 28.02.2020.).
 4. Suradnik u provedbi projekta izrade Strateškog plana razvoja turizma na području Općine Suhopolje (trajanje projekta: od 25.11.2019. do 15.12.2019.).
 5. Suradnik u provedbi projekta izrade Akcijskog plana za razvoj cikloturizma u prekograničnom području (trajanje projekta: od 26.09.2018. do 31.01.2019.).
 6. Suradnik u provedbi projekta Edukacija za male poduzetnike u ruralnom turizmu (trajanje projekta: od 20.11.2017. do 22.11.2017. godine).
 7. Voditelj projekta „HR 3.1.15 0052 Usvajanje principa Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u stručnim studijskim programima poduzetništva“ (trajanje projekta: od 18.6.2015. do 18.9.2016.).
 8. Suradnik u provedbi projekta Implementacija destinacijskog menadžmenta na području Virovitičko-podravske županije – izrada Glavnog plana razvoja turizma na području općine Pitomača do 2020 godine (trajanje projekta: od 1.6.2013. do 1.3.2014. godine).
 9. Suradnik u provedbi projekta Izrada Glavnog plana razvoja turizma Općine Kreševo (BIH) za razdoblje od 2014. do 2020. godine (trajanje projekta: od 1.7.2014. do 28.2.2015. godine).

Gostujuće predavanje:

 1. Pozvano predavanje na konferenciji “Fresh Click – klikni za autentičnost i sigurnost” na temu Izazovi poslovanja agroturističkih gospodarstava u doba pandemije Covid 19. Zagreb, 14. prosinca 2020. godine (ppt prezentacija, predavanje).
 2. Javno predavanje kao gost predavač na temu „Ograničavajući i poticajni čimbenici poslovanja agroturističkih gospodarstava“ na Međunarodnoj konferenciji o regionalnoj suradnji u okviru 16. Međunarodnog sajma ekologije – EKOBIS 2018., Bihać, 13. rujna 2018. godine.
 3. Javno predavanje kao gost predavač na temu „Agroturizam u Hrvatskoj: turizam sadašnjice ili budućnosti?“ na Veleučilištu u Rijeci, 07. prosinca 2018. godine.

Javna predavanja:

 1. Javno predavanje na temu „Poduzetništvo i samozapošljavanje“ na Okruglom stolu u organizaciji Zavoda za zapošljavanje Područne službe Virovitica u sklopu 5. Sajma poslova (27.3.2012.).