dr.sc. Oliver Jukić, prof.v.š.

Kontakt

Tel: 033 721-099
Fax: 033 721-037
E-mail: oliver.jukic@vuv.hr

Rad sa studentima

Uvijek, ali zbog postojanja drugih obveza najsigurnije je unaprijed dogovoriti termin.

Konzultacije

Ponedjeljkom u terminu 13,00-14,00

Životopis

Oliver Jukić rođen je 10. lipnja 1974. u Osijeku, Republika Hrvatska. Od 1975. živi u Slatini, gdje 1992. završava srednju školu, a 1996. diplomira na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, smjer Telekomunikacije i informatika. Nositelj je Rektorove nagrade 1995. godine za najbolji studentski rad. Početkom 1997. zapošljava se na matičnom Zavodu za telekomunikacije kao mlađi asistent. Na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu magistrira 1998. godine na temu „Modeliranje realizacije telekomunikacijskih resursa potporom koordinata jezičnog prostora“, a nakon toga upisuje i doktorski studij koji završava 2. ožujka 2012. obranom doktorske disertacije “Formalna specifikacija telekomunikacijskih problema i agenata za njihovo rješavanje”. Na Zavodu za telekomunikacije ostao je do 1999., kada prelazi u tvrtku STROM telekom s.r.o. u Pragu, Češka Republika. Tamo radi dvije i pol godine na poslovima razvoja programske podrške za digitalne telefonske centrale, a nakon toga u vlastitoj tvrtki u Hrvatskoj na projektima upravljanja telekomunikacijskom mrežom (Hrvatska, Slovenija, Češka, Rusija, Njemačka, Pakistan).
S Visokom školom za menadžment u turizmu i informatici surađuje od samih početaka 2007. godine, prvo kao asistent, a potom i kao v.d. pomoćnika dekana za nastavu, prodekan za nastavu, v.d. dekana te kao dekan. Voditelj je Centra za istraživanje i razvoj, a u nastavno zvanje profesora visoke škole izabran je 2013. godine.
Član je strukovne organizacije IEEE, autor je više od trideset znanstvenih i stručnih radova objavljivanih na konferencijama i u časopisima u zemlji i inozemstvu. Na međunarodnoj konferenciji MIPRO 2010 originalni znanstveni rad “ABCDE – Alarm Basic Correlations Discovery Environment” proglašen je jednim od tri najbolja rada cijele konferencije, a na međunarodnoj konferenciji MIPRO 2015 originalni znanstveni rad “Improving city infrastructure resilience capacity: water-supply network case study” proglašen je jednim od tri najbolja rada savjetovanja “Telekomunikacije i informacije”. U suradnji s kolegicom pred. Marijanom Špoljarić, prof., autor je prvog udžbenika Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici “Uvod u građu računala”, te udžbenika “Uvod u telekomunikacijske mreže”.
Trenutno je student druge, završne godine na “Sustavnom studiju duhovnosti”, koji je sastavnica “Karmelskih studija duhovnosti” (Papinski teološki fakultet, Institut za duhovnost “Teresianum”, Rim).
Autor je romana “Sudačka nadoknada” i “Revanche”. Pobjednik Natječaja za kratku priču-satiru “Slavko Kolar” 2016. godine. U slobodno vrijeme bavi se nogometom, tenisom i glazbom. Godine 1997. snimio je CD s tamburaškim sastavom “Marinijanci”. Ponosni je nositelj Spomenice Domovinskog rata, oženjen, otac dvije djevojčice.

Nastava

 1. Građa računala i operacijski sustavi
 2. Osnove programiranja
 3. Računalne mreže
 4. Projektiranje i analiza informacijskih sustava
 5. Uvod u ICT tehnologije

Projekti

Upravljanje mrežom i uslugama temeljenim na znanju

Interesi

 1. Upravljanje telekomunikacijskom mrežom
 2. Formalne metode specifikacije
 3. Programski jezici
 4. Metode predstavljanja znanja

Objavljeni radovi

Popis radova iz Hrvatske znanstvene bibliografije

Pozvana i javna predavanja

 • Alarm correlations in network management and service monitoring
  Faculty of Electrical Engineering and Computer Science at the University of Maribor, Slovenia.
  Maribor, March 17th, 2014. (Senate Room)
 • Upravljanje telekomunikacijskom mrežom
  Organizatori: Udruga inovatora Hrvatske i Hrvatska zajednica tehničke kulture
  Slatina, 17. travnja 2009, 11,00 (sajam Agro Arca)
 • Mobilne mreže druge generacije (GSM i GPRS)
  Organizatori: Grad Slatina i Udruga inovatora Virovitičko-podravske županije
  Slatina, 26. ožujka 2009, 19,30 (Hrvatski dom)

Putniku namjerniku…

Molitva Majke Terezije

Danas se osjećate loše?

Život u prošlom stoljeću

Hit dana