dr.sc. Damir Ribić, prof.v.š.

KONTAKT:

RAD SA STUDENTIMA (KONZULTACIJE):

 • Ponedjeljkom od 13 do 15 h

ŽIVOTOPIS:

Rođen je 1978. godine u Virovitici, gdje završava osnovnu i srednju Ekonomsku školu. Nakon toga upisuje Ekonomski fakultet u Osijeku, kojega nakon 5 godina studiranja  uspješno završava. Na Ekonomskom fakultetu 2002. diplomira smjer marketing managemant sa izvrsnim uspjehom, pod mentorstvom prof.dr.sc. Antuna Šundalića na temu „Socio-ekonomske i kulturne promjene Hrvatskog društva u uvjetima tranzicije i globalizacije“. Nakon odsluženog vojnog roka, zapošljava se u Ministarstvu Financija, Poreznoj upravi Virovitica, na radno mjesto Samostalnog upravnog referenta, gdje radi do 2005. godine. Za to vrijeme polaže Državni stručni ispit iz Upravnog područja financija – bankarstvo, porezni sustav i carinski sustav. 2003. godine upisuje Poslijediplomski znanstveni studij marketinga na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, a kojega sa izvrsnim prosjekom ocjena završava u 11. mjesecu 2007. godine, te stječe akademski stupanj magistra znanosti. Magistarski studij završava pod mentorstvom prof.dr.sc. Đurđane Ozretić Došen obranom magistarskog rada na temu „Utjecaj promocijskih aktivnosti na prodaju bankarskih usluga”. Nakon isteka pripravničkog staža u Poreznoj upravi, u 2. mjesecu 2005. godine počinje raditi u Slavonskoj banci, Podružnica Virovitica, na radnom mjestu osobnog bankara u poslovanju sa građanstvom. Na istom radnom mjestu provodi dvije godine, kada prelazi na poslove stručnog suradnika-financijskog savjetnika u poslovanju sa pravnim osobama, a nakon toga na radno mjesto Voditelja odjela poslovanja sa pravnim osobama. U navedenom periodu stječe iskustvo u poslovanju sa malim i srednjim poduzetništvom, te u poslovanju sa velikim poduzećima i javnim institucijama. Pripajanjem Slavonske banke Hypo alpe-adria-banci, od 01.03.2009. godine postaje zaposlenik Hypo-alpe-adria banke d.d. Tijekom sedam godina rada u banci, polaže brojne tečajeve, interne i eksterne obuke na temu bankarskog sustava (interni tečajevi HYPO), te obuke prodajnih vještina, naprednih prodajnih vještina, vještina pregovaranja i sl. Prolazi brojne edukacije na temu procjene kreditnih rizika i financijske analize u poslovanju sa trgovačkim društvima i javnim institucijama. Aktivno sudjeluje u donošenju kreditnih odluka kao član kreditnog odbora Podružnice. U istome razdoblju stječe i licencu HANFA-e za zastupnika i posrednika u osiguranju. Od 01.11.2012. prestaje sa radom u Hypo-alpe-adria banci, te započinje rad u Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, podružnica Virovitica, na radno mjesto Višeg voditelja poslovnog odnosa u poslovanju sa gospodarstvom i poduzetništvom. Na tome radnom mjestu obavlja poslove upravljanja poslovnim odnosima banke sa klijentima koje čine srednja i velika trgovačka društva, od kreditiranja do svih ostalih potreba koje takvo trgovačko društvo može imati u odnosu sa bankom. Tijekom tri godine rada u Raiffeisen banci, polaže brojne tečajeve i edukacije u sklopu bankarske Corporate akademije, kao što su: napredne kreditne analize,  riznica i investicijsko bankarstvo, kreditne prijevare, pravni poslovi u bankarstvu, sprječavanje pranja novca, leasing, factoring, i brojni drugi. Od 2005. godine radi kao stručni suradnik-predavač u obrtničkoj komori Virovitica, gdje predaje predmet «Gospodarstvo i pravni propisi» prilikom stručne izobrazbe obrtnika različitih profesija. Povremeno održava različita stručna predavanja kao gost predavač u Strukovnoj školi Virovitica, Obrtničkoj komori Virovitičko-podravske županije, te Visokoj školi za informatički menadžment u Virovitici. Tijekom listopada 2011. godine stječe naslovno nastavno zvanje predavač za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, te započinje suradnju kao vanjski suradnik Visoke škole za informatički menadžment u Virovitici, na kolegijima „Financijski Menadžment“, „Logistika u poduzetništvu“, te „Pokretanje i upravljanje poduzetničkim poduhvatom“. Od 01.03.2016. postaje stalni zaposlenik Visoke škole za informatički menadžment u Virovitici, te uz postojeće kolegije, preuzima kolegije „Poduzetništvo“, Upravljanje kvalitetom“, te „Upravljanje malim i srednjim poduzećima“. 2016. godine upisuje poslijediplomski doktorski studij Menadžment na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Doktorski studij završava 2021. godine pod mentorstvom prof.dr.sc. Željka Požege obranom doktorske disertacije na temu „Visokoškolske institucije kao čimbenici poticanja i razvoja poduzetništva“ te stječe akademski stupanj doktora znanosti. Oženjen je i otac dva sina. U slobodno vrijeme bavi se nogometom i skijanjem, te aktivno sudjeluje u radu izvršnog odbora skijaškog kluba „SKVIKI“ Virovitica.

NASTAVA:

 • Poduzetništvo
 • Pokretanje i upravljanje poduzetničkim poduhvatom
 • Upravljanje u malim i srednjim poduzećima
 • Upravljanje kvalitetom
 • Logistika u poduzetništvu
 • Poslovno odlučivanje u malim i srednjim poduzećima
 • Makroekonomija

OBJAVLJENI RADOVI:

 1. Ribić, D, Požega, Ž., (2022.): The economic environment as a predictor of entrepreneurial intentions, Ekonomska misao i praksa, Sveučilište u Dubrovniku, Vol. 31, No 2, UDK: 338.1:005.342, str. 505-520
 2. Ribić, D., Barnaki, M.: (2020): Poduzetnik kao nositelj poduzetničkog pothvata, ET²eR – Ekonomija, turizam, telekomunikacije i računarstvo, Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u ViroviticiVirovitica, Vol II, br. 2., 2020., str. 13 – 18, ISSN 2670-8930.  
 3. Ribić, D., Suk, D.: (2019): Crowdfunding modeli, ET²eR – Ekonomija, turizam, telekomunikacije i računarstvo, Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Virovitica, Vol I, br. 2., 2019., str. 1 – 7, ISSN 2670-8930.
 4. Blažević Bognar, Z., Ribić, D., Hegedušić, T., „Importance of continuous research of employer’s needs in Virovitica county for adequate workforce structuringEconomic and Social Development, 42nd International Scientific Conference on Economic and Social Development, London, United Kingdom, 12-13 June 2019., Online Edition, str. 233 – 242, ISSN 2584-6485
 5. Ribić, D., Vakanjac, D. (2017): Proces kreditiranja građana od strane banaka u Republici Hrvatskoj, Praktični menadžment, VSMTI, Virovitica, Vol. VIII., broj 1., 2017., str. 29 – 37, ISSN: 1849-0689, UDK: 336.77
 6. Ribić,D, Tutić, K.: (2018): Rudarenje podataka kao podrška procesu odlučivanja, 5 međunarodna konferencija Inovacije tehnologije, edukacija i menadžment, Međimursko Veleučilište u Čakovcu, ISSN: 2584-7562, 79-84

 7. Ribić,D., Oremuš, I.: (2018): Procurement standards of multinational companies, VII. međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj, Osijek, ISSN 1848-9559, str. 602-617.

 8. Ribić, D., Pleša-Puljić, N.: (2018): EDUCATION AS A FACTOR OF SUCCESS IN AGRICULTURAL PRODUCTION OF TOBACCO, Interdisciplinary management research XIV, Opatija 2018., str. 563-578, ISSN 1847-0408

 9. Ribić, D., Bedeković, M., Kadlec, Ž. (2017.): Efficiency of business incubators as generators for development of entrepreneurship, Interdisciplinary management research XIII, Opatija 2017., str. 563-576, ISSN 1847-0408
 10. Bedeković, M., Kadlec, Ž., Ribić, D. (2017): Financial literacy of the student population in professional studies of the college of tourism and IT  management in Virovitica// VI. međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj, Osijek, ISSN 1848-9559, str. 991-1000.
 11. Kadlec, Ž., Bedeković, M., Ribić, D. (2017): The influence of managing risks on strategic management of enterprises in Virovitica county // VI. međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj, Osijek, ISSN 1848-9559, str. 202-210
 12. Blažević Bognar, Z., Ribić, D., Križnjak, V., „The influence of motivators on blood donors attitudes“, Economic and Social Development, 17th International Scientific Conference on Economic and Social Development – “Managerial Issues in Modern Business”, Warsaw, Poland, 20-21 October 2016., Online Edition, str. 128 – 135, ISSN 1849-7535
 13. Ribić, D., Blažević Bognar, Z., „Utjecaj obrazovne institucije na poticanje i razvoj poduzetništva“, ICEL – 6 Međunarodna konferencija o učenju za poduzetništvo, Zagreb, 27 listopada 2016, ISSN 1849-8310
 14. Ribić, D., Ribić, I., „Social entrepreneurship” Economic and Social Development, 18th International Scientific Conference on Economic and Social Development – “ Building Resilient Society“, Zagreb, Croatia, 9-10 December 2016.,  Online Edition, str. 287 – 298, ISSN 1849-7535
 15. Ribić, D., „Djelovanje promocije na korištenje usluge dječje štednje“, Tržište, časopis za tržišnu teoriju i praksu, Zagreb, Vol.XX, broj 1, 2008., str. 95-108, ISSN: 0353-4790, UDK: 659:336.722.142-053.2
 16. Ribić, D., „Sposobnost zaduživanja trgovačkih društava“, Praktični menadžment, Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Virovitica, Vol. I., broj 1., 2010., str. 91 – 96, ISSN: 1847-8107, UDK: 339.7
 17. Ribić, D., „Procjena kreditnog rizika“, Praktični menadžment, Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Virovitica, Vol. II., broj 2., 2011., str. 107 – 114, ISSN: 1847-8107, UDK: 336:338.3

IZLAGANJA NA STRUČNIM SKUPOVIMA I KONFERENCIJAMA

 1. Ribić, D., Blažević Bognar, Z., Hegedušić T. (2019) Importance of Continuous Research of Employer’s Needs in Virovitica County for Adequate Workforce Structuring, 42nd International Scientific Conference on Economic and Social Development – London, 12-13 June 2019, (ISSN 1849-7535), str. 233-242
 2. Ribić, Damir; Blažević, Zrinka. Utjecaj obrazovne institucije na poticanje i razvoj poduzetništva. // Obrazovanje za poduzetništvo – E4E : znanstveno stručni časopis o obrazovanju za poduzetništvo6 (2016) , 2; 133145 (prethodno priopćenje, ostalo).
 3. Ribić, Damir; Pleša Puljić, Nikolina. EDUCATION AS A FACTOR OF SUCCESS IN AGRICULTURAL PRODUCTION OF TOBACCO // INTERDISCIPLINARY MANAGEMENT RESEARCH XIV / Barković, Dražen ; Crnković, Boris ; Dernoscheg, Karl – Heinz ; Pap, Norbert ; Runzheimer, Bodo ; Wentzel, Dirk ; (ur.). Osijek : Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek Croatia, Postgraduate Doctoral Study Program in Management, 2018. 563-578 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 4. Ribić, Damir; Bedeković, Mladena; Kadlec, Željka. EFFICIENCY OF BUSINESS INCUBATORS AS GENERATORS FOR DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP // INTERDISCIPLINARY MANAGEMENT RESEARCH XIII / Bacher, Urban ; Barković, Dražen ; Dernoscheg, Karl – Heinz ; Lamza – Maronić, Maja ; Matić, Branko ; Pap, Norbert ; Runzheimer, Bodo (ur.). Opatija : Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek Croatia,, 2017. 563-576 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 5. Ribić, Damir; Tutić, Kristijan. RUDARENJE PODATAKA KAO PODRŠKA PROCESU ODLUČIVANJA // INOVACIJE, TEHNOLOGIJE, EDUKACIJA I MENADŽMENT / Horvat, Petra (ur.). Čakovec : Međimursko veleučilište u Čakovcu, 2018. 79-84 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

UDŽBENICI I SKRIPTE:

 1. Ribić, D., Pleša-Puljić, N. (2020): Osnove poduzetništva, Školska knjiga, Zagreb, ISBN: 978-953-0-30293-8
 2. Ribić D.Blažević Z., Bosnić I., Kiralj D., Bedeković M. (2016.): Poslovni plan, str. 49–71. ur. Oberman Peterka, S., Delić, A., Perić., J., (ur.) (2016): Poduzetništvo u malim I srednjim poduzećima, Virovitica: Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici – poglavlje u knjizi

PRIRUČNICI

 1. Ribić, D., Šujica, A. (2021): Osnove gospodarstva, priručnik za polaganje majstorskog ispita, Hrvatska obrtnička komora, Zagreb, ISBN: 978-953-99596-5-2  
PROJEKTI
 1. Sudionik projekta – GASTROTOP (Comprehensive educational support of food-service providers facilitating demand on emerging special dietary restrictions consumer market, HUHR/1901/4.1.1/0058); Nositelj projekta: Visoko gospodarsko učilište u Križevcima. Partneri: Mađarsko poljoprivredno sveučilište, Kampus u Kaposvaru, Veleučilište u Virovitici, Šomodska trgovačka i industrijska komora iz Kaposvara i Trgovačka i industrijska komora Zalske županije iz Zalaergeszega; Europski fond za regionalni razvoj, Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.
 2. Sudionik projekta – Akcijski plan za upravljanje posjetiteljima Centra za posjetitelje „KUĆA ČAJA-OAZA MIRA“; Nositelj projekta: Veleučilište u Virovitici; Izvor financiranja: Općina Špišić Bukovica u sklopu projekta „Kuća čaja – oaza mira“, KK 06.1.2.03.001
 3. Voditelj projekta – Prethodno vrednovanje izrade strategije urbanog razvoja  područja grada Virovitice; Nositelj projekta: Veleučilište u Virovitici; Izvor financiranja: Grad Virovitica, 20.12.2021. – 31.12.2022.
 4. Voditelj projekta “Studentski startup inkubator” u suradnji sa Virovitičko-podravskom županijom, Mrežom poduzetničkih inkubatora Virovitičko-podravske županije te Lean startup Hrvatska, u razdoblju od 12.srpnja 2021. godine do 30. listopada 2021. godine.
 5. Sudionik projekta – Usvajanje principa Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u stručnim studijskim programima poduzetništva (HR 3.1.15-0052). Nositelj projekta: Visoka škola Virovitica; Suradnici na projektu: Ekonomski fakultet u Osijeku, Veleučilište u Rijeci, Veleučilište VERN, Visoka škola Nikola Šubić Zrinski, Hrvatska udruga poslodavaca