Obrazac za kupnju udžbenika u izdanju Veleučilišta

Ispunjavanjem i slanjem ovog obrasca stvarate obvezu kupovine udžbenika kroz dva radna dana.

U slučaju otkazivanja narudžbe i za sva pitanja obavezno se javite na racunovodstvo@vuv.hr

NAPOMENA:

Studentima Veleučilišta u Virovitici odobrava se prodaja publikacija s popustom od 15% na početku svakog semestra, odnosno tijekom mjeseca ožujka i listopada. Popust ne vrijedi za izdanje Ruralni turizam: od teorije do empirije, autora Dejana Tubić

Pravnim osobama moguće je odobriti rabat ovisno o broju udžbenika koji se naručuje/prodaje i to:

  • za narudžbu do 10 primjeraka udžbenika po naslovu -5% rabat
  • za narudžbu 11-50 primjeraka udžbenika po naslovu -20% rabat
  • za narudžbu od 51 primjeraka udžbenika po naslovu -30% rabat

Nakon zaprimljenog računa na e-mail, plaćanje izvršiti na IBAN: HR2623600001102210556  ili u Računovodstvu te s dokazom o uplati knjigu preuzeti u Centru za knjižničku djelatnosti Veleučilišta ili zatražiti dostavu na kućnu adresu (trošak dostave publikacije iznosi 5,00 eura).

Dostupna izdanja

NAZIV IZDANJA Prodajna cijena s PDV-om Prodajna cijena s 15% popusta
Upravljanje krizom i rizicima, Željka Kadlec, v.pred.  33,50 eur  28,47 eur
Ruralni turizam: od teorije do empirije, dr.sc. Dejan Tubić, v.pred. (ne prodaje se s popustom)  30,00 eur
1,2,3,4… Menadžment, I. izd., mr.sc. Neven Garača, v.pred.  17,00 eur  14,45 eur
Uvod u telekomunikacijske mreže, dr.sc. Oliver Jukić, prof.v.š.  17,00 eur  14,45 eur
Interkulturalni aspekti menadžmenta, prof.dr.sc. Vesna Bedeković  17,00 eur  14,45 eur
Uvod u građu računala, dr.sc. Oliver Jukić, pred. Marijana Špoljarić, prof.  11,00 eur  9,35 eur
Matematika za stručni studij ekonomije, dr.sc. Vlado Halusek, v.pred., pred. Marijana Špoljarić, prof.  17,00 eur  14,45 eur
Nastavni materijal za kolegij Financijska matematika, Špoljarić M. (2012.)  7,00 eur  5,95 eur
Osnove pregovaranja, dr.sc. Anita Prelas Kovačević 15,00 eur 12,75 eur
Financijski menadžment u teoriji i praksi, Danijela Vakanjac, mag.oec., dr.sc. Mladena Bedeković 30,00 eur 25,50 eur
Osnove komuniciranja, Ivana Vidak Teskera, dipl.bibl. i prof, v.pred., Martina Kovačević, mag.oec. 18,00 eur 15,30 eur

Obrazac za narudžbu