Autori svoje radove mogu prijaviti unutar određenog tematskog područja časopisa koja obuhvaćaju, ali nisu ograničena na:

1. Opća ekonomija, makroekonomija i mikroekonomija

2. Ekonomski razvoj

3. Suvremeni menadžerski procesi

4. Poduzetništvo, inovativnost i kreativnost

5. Marketing i poslovna komunikacija

6. Računovodstvo, financije i porezi

7. Međunarodna ekonomija i međunarodne integracije

8. Pravni aspekti menadžmenta i poduzetništva

9. Primjena matematike i statistike u ekonomiji

10. Suvremeni trendovi u turizmu

11. Turistički razvoj i institucionalna podrška razvoju turizmu

12. Turizam posebnih interesa

13. Ruralni oblici turizma

14. Ekonomija doživljaja

15. Interesna udruživanja u turizmu

16. Marketing u turizmu

17. Destinacijski menadžment

18. Interpretacija kulturne i prirodne baštine

19. Zaštita okoliša i održivi razvoj

20. Upravljanje ljudskim potencijalima u turizmu

21. Informacijsko-komunikacijske tehnologije

22. Arhitektura informacijskih sustava

23. Programsko inženjerstvo, programski jezici i tehnologije

24. Nove paradigme u razvoju softvera

25. Odabrana programska rješenja

26. Internet stvari (IoT)

27. Nove telekomunikacijske tehnologije i mreže novih generacija

28. Upravljanje telekomunikacijskom mrežom

29. Performanse mreže i kvaliteta usluge

30. Računarstvo u „oblaku“

31. E-sustavi i rješenja u javnoj upravi

32. Operacijski sustavi

Radovi u časopisu „ET²eR – Ekonomija, turizam, telekomunikacije i računarstvo“ mogu biti kategorizirani kao stručni rad, pregledni rad, prethodno priopćenje i izvorni znanstveni rad čija pojašnjenja se nalaze nadalje u tekstu. Pri tome moraju donositi važne informacije o stanju iz prakse i novosti iz tematskih područja uz popularizaciju struke.

  • stručni rad – sadrži korisne priloge iz struke i za struku, pri čemu se radi prenošenja informacija opisuju tuđi rezultati ili se opisuje primjena rezultata koji su već negdje primijenjeni. Stručni rad ne sadrži originalne rezultate niti izvorne informacije i spoznaje, a njegovo je težište na primjeni poznatih spoznaja te širenju i praktičnoj primjeni postojećih spoznaja.
  • pregledni rad – sadrži cjeloviti prikaz određenog problema o kome postoje već objavljene znanstvene informacije i rezultati znanstvenog istraživanja koji su u radu prikazani, analizirani i sintetizirani na nov način, pri čemu je posebna pozornost posvećena preglednoj i kritičkoj ocjeni postojećih informacija, spoznaja i rezultata istraživanja, uz navođenje cjelovitog pregleda literature o tretiranoj materiji.
  • prethodno priopćenje – sadrži nove znanstvene rezultate koji traže hitno objavljivanje, a istraživanja su u tijeku. Takav članak ne mora omogućavati ponavljanje i provjeru prikazanih rezultata. Objavljuje se samo uz obavezu autora da nakon toga objavi i izvorni znanstveni članak po završetku istraživanja.
  • Izvorni znanstveni rad – sadrži prvo objavljivanje izvornih istraživanja. On mora biti određen tako da se istraživanje može ponoviti, a da se pritom dobiju rezultati s istom točnošću u granicama pokusne greške, odnosno da se može provjeriti točnost analiza i zaključaka.