Upravno vijeće čine:

  1. Branko Ptiček, struč.spec.ing.admin.chris., predsjednik
  2. izv.prof. dr.sc. Vesna Bedeković, prof.v.š., članica
  3. mr.sc.Vesna Šerepac, članica
  4. dr.sc. Mladena Bedeković, prof.v.š., članica
  5. Ivana Vidak, prof. i. dipl. bibl., v.pred., članica

Sjednice Upravnog vijeća