Voditelj centra: dr.sc. Damir Ribić, v.pred.

 • Tel.: 033/492-273
 • e-mail: damir.ribic@vuv.hr

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak, 7:00 – 15:00h

Vijeće Centra:

dr.sc. Damir Ribic, v.pred.,voditelj Centra, predsjednik 
dr.sc. Anita Prelas Kovacevic, prof.v.s., članica 
Martina Kovacevic, struc.spec.oec., asistentica, članica 
 • karijera savjetovanja i profesionalno usmjeravanje studenata,
 • umreżavanje poslodavaca i studenata te posredovanje pri zapošljavanju,
 • umrežavanje poslodavaca kao potencijalnih davatelja stipendije i studenata,
 • upoznavanje s mogućnostima daljnjeg školovanja i mogućnostima na tržištu rada,
 • informiranje o mogućnosti psihološkog savjetovanja za studente,
 • karijerno savjetovanje usmjereno prema maturantima,
 • organiziranje edukativnih radionica,
 • stvaranje suradnje i partnerstva s poslodavcima,
 • ostali poslovi u vezi s razvojem karijera.

Odluka o osnivanju Centra za karijere

Odluka o imenovanju članova Vijeća Centra za karijere