CENTAR ZA KARIJERE je mjesto podrške studentima koje pružanjem usluga:

 • informiranja,
 • savjetovanja (individualnog i grupnog),
 • organizacijom tematskih edukacija i radionica te
 • suradnjom s partnerima (poslodavcima)

pomaže studentima da pronađu i iskoriste svoje potencijale na najbolji mogući način, da unaprijede svoje osobne vještine, da vrate samopouzdanje i postanu lideri svog života.

Glavne zadaće Centra

 • karijerna savjetovanja i profesionalno usmjeravanje studenata,
 • umreżavanje poslodavaca i studenata te posredovanje pri zapošljavanju,
 • umrežavanje poslodavaca kao potencijalnih davatelja stipendije i studenata,
 • upoznavanje s mogućnostima daljnjeg školovanja i mogućnostima na tržištu rada,
 • informiranje o mogućnosti psihološkog savjetovanja za studente,
 • karijerno savjetovanje usmjereno prema maturantima,
 • organiziranje edukativnih radionica,
 • stvaranje suradnje i partnerstva s poslodavcima,
 • ostali poslovi u vezi s razvojem karijera.

Vijeće Centra čine:

dr.sc. Anita Prelas Kovačević, prof.v.š. voditeljica Centra i predsjednica Vijeća

Danijela Vakanjac, mag.oec., pred. član

Martina Kovačević, struč.spec.oec., član

Ako imaš pitanje ili prijedlog i ako želiš saznati nešto više o Centru slobodno nas kontaktiraj na:

e-mail: anita.prelas.kovacevic@vuv.hr