Voditeljica Centra: Danijela Vakanjac, mag.oec., v.pred.

  • tel: 033/492-251
  • e-mail: danijela.vakanjac@vuv.hr

Vijeće Centra:

  • Danijela Vakanjac, mag.oec., v.pred., predsjednica
  • Maja Resner, prof., pred., članica
  • Martina Jukić, mag. oec., članica

Zadaće Centra:

  • poslovi vezani uz Erasmus+ program i druge programe mobilnosti
  • poslovi vezani uz međunarodnu suradnju
  • aktivnosti poticanja internacionalizacije i promocije Veleučilišta na međunarodnoj razini
  • ostali poslovi vezani uz programe mobilnosti i međunarodnu suradnju

Više informacija o provedbi i aktivnostima Erasmus+ programa mobilnosti možete pronaći na poveznici.