doc. dr. sc. Dejan Tubić, v. pred., vršitelj dužnosti

Kontakt:

Rad sa studentima (konzultacije):

 • Uvijek, ali uz prethodnu najavu e-mailom

Akademski profil:

Životopis:

Dejan Tubić rođen je 17. lipnja 1985. godine u Osijeku, gdje završava osnovnu školu i Opću gimnaziju. Nakon toga upisuje Ekonomski fakultet u Osijeku. U studenom 2009. godine diplomira s izvrsnim uspjehom na smjeru „Marketing management“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Maneta Medića na temu „Uloga, utjecaj i značaj medija u svijetu i Hrvatskoj“ i stječe zvanje diplomiranog ekonomista. U prosincu 2009. godine upisuje poslijediplomski specijalistički studij „Marketing posebnih područja“ na Ekonomskom fakultetu u Osijeku koji uspješno završava 27. prosinca 2012. godine obranom završnog rada na temu „Osobitosti agroturizma na području Slavonije i Baranje“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Drage Ružića te stječe akademski naziv sveučilišni specijalist marketinga posebnih područja. U veljači 2012. godine upisuje poslijediplomski doktorski studij „Management“ na Ekonomskom fakultetu u Osijeku te 13. travnja 2015. godine obranom doktorske disertacije na temu „Model razvoja ruralnog turizma Kontinentalne Hrvatske“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Đule Borozan stječe akademsku titulu doktora znanosti u području društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, znanstvena grana organizacija i menadžment. Od siječnja 2012. godine živi u Virovitici gdje stječe prvo radno iskustvo na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici na radnom mjestu asistenta u Odjelu za turizam. Pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku izobrazbu završava 2014. godine na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. U studenom 2015. godine izabran je u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija. Od 1. prosinca 2015. godine imenuje se za voditelja Centra za upravljanje kvalitetom Visoke škole Virovitica. U svibnju 2016. godine izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija. Od studenog 2016. godine obnaša funkciju pročelnika Odjela za turizam Visoke škole Virovitica. Odlukom Stručnog vijeća Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici od 30. travnja 2019. godine izabran je u nastavno zvanje višeg predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija. U ožujku 2017. godine imenuje se za člana Stručnog povjerenstva za provođenje inicijalne akreditacije za izvođenje studijskog programa preddiplomskog stručnog studija „Međunarodni menadžment u hotelijerstvu i turizmu“ Visoke škole za menadžment i dizajn ASPIRA koji će se izvoditi izvan sjedišta, sa mjestom izvođenja u Zagrebu. U srpnju 2020. godine izabran je u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u području društvenih znanosti, polje ekonomija. Autor je ukupno 39 radova. Dugi niz godina profesionalno bavio se treniranjem odbojke u muškom odbojkaškom klubu Osijek, gdje je ostvario zapažene rezultate na državnoj razini. U slobodno vrijeme bavi se nogometom i odbojkom.

Znanstveni interes:

 1. Ruralni turizam i njegovi pojavni oblici
 2. Interesno udruživanje u turizmu
 3. Suvremeni turistički trendovi
 4. Specifični oblici turizma

Nastava:

 1. Specifični oblici turizma
 2. Inovativnost i kreativnost u turizmu
 3. Zdravstveni i wellness turizam
 4. Poslovni odnosi u ruralnom turizmu
 5. Specifični oblici ruralnog turizma
 6. Agroturizam
 7. Cikloturizam

Znanstvena knjiga:

 1. Tubić, D. (2019): Ruralni turizam: od teorije do empirije. Virovitica: Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.

Poglavlje u udžbeniku:

 1. Tubić, D., Bakan, R., Ciriković E., Tolušić, E., Špeh, I. (2016.): Uvod u poduzetništvo, str. 7–18. u Bedeković, V. (ur.) (2016): Uvod u poduzetništvo, Virovitica: Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.

Popis radova:

 1. Tubić, D., Bakan, R., Jaković, B. (2020): Rural tourism in Croatia: The Academic Community Concludes. In: Barković, D., Dernoscheg, K.H, Erceg, A., Glavaš, J., Pap, N., Runzheimer, B. Wentzel, D. (eds.), Interdisciplinary management research XVI. (ISSN 1847-0408) (pp. 1792-1802), Opatija: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek.
 2. Ćorluka, G., Peronja, I., Tubić, D. (2020): Cruise Port Passenger Flow Analysis: a Cruise Port Governance Perspective. NAŠE MORE: znanstveni časopis za more i pomorstvo (UDK 656.615:338.48(262)), Vol. 67., No. 3: 181-191.
 3. Tubić, D., Bakan, R., Jaković, B. (2019): Agritourism in Croatia: an overview of current research. In: Barković, D., Crnković, B., Dernoscheg, K.H, Pap, N., Runzheimer, B. Wentzel, D. (eds.), Interdisciplinary management research XV. (ISSN 1847-0408) (pp. 1430-1443), Opatija: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek.
 4. Bakan, R., Tubić, D., Jošt, H. (2019): Possibilities for the development of creative tourism based on Podravina’s naïve art heritage. In: Zadel, Z., Smolčić Jurdana, D. (eds.), 5th International Scientific ToSEE – Conference Tourism in Southern and Eastern Europe 2019, Vol. 5. (ISSN 1848-4050) (pp. 47-59), Opatija: Faculty of Tourism and Hospitality management.
 5. Tubić, D., Škrget, D., Bakan, R. (2019): Cultural-traditional events as a foundation of rural area development of Eastern Croatia. In: Leko Šimić, M., Crnković, B. (eds.), 8thInternational scientific symposium economy of eastern Croatia – vision and growth. (ISSN 1848-9559) (pp. 1356-1364), Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek.
 6. Jaković, B., Tubić, D., Bakan, R. (2019): Tourism challenges of protected areas in Croatia. In: Leko Šimić, M., Crnković, B. (eds.), 8th International scientific symposium economy of eastern Croatia – vision and growth. (ISSN 1848-9559) (pp. 733-748), Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek.
 7. Golub, B., Jaković, B., Tubić, D. (2019): Potencijali razvoja ekoturizma na hrvatskim rijekama. U: Geić, S. (ur.), Zbornik radova 2. Kongresa eko i održivog turizma (ISBN: 978-953-57411-7-6) (str. 30-35.), Zagreb: LUX i Visoka škola Aspira.
 8. Zagorščak, V., Jaković, B., Tubić, D. (2019): Parkovi prirode – okosnica razvoja turizma Kontinentalne Hrvatske. U: Geić, S. (ur.), Zbornik radova 2. Kongresa eko i održivog turizma (ISBN: 978-953-57411-7-6) (str. 59-67.), Zagreb: LUX i Visoka škola Aspira.
 9. Tubić, D., Bakan, R., Randelj, J. (2018): Limiting factors of agrotourism farm businesses. In: Smolčić Jurdana, D., Milohnić, I. (eds.), 4th International Rural Tourism Congress “NEW ERA – THE ERA OF RURAL TOURISM” (ISBN: 978-953-7842-42-0) (pp. 288-298), Opatija: Sveučilište u Rijeci Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj “Klub članova selo”.
 10. Bakan, R., Tubić, D., Komar, M. (2018): By networking up to the competitiveness of tourist destination in Continental Croatia. In: Smolčić Jurdana, D., Milohnić, I. (eds.), 4th International Rural Tourism Congress “NEW ERA – THE ERA OF RURAL TOURISM” (ISBN: 978-953-7842-42-0) (pp. 1-8), Opatija: Sveučilište u Rijeci Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj “Klub članova selo”.
 11. Tubić, D., Bakan, R., Randelj, J. (2018): The marketing activities and barriers of the agrotourism economies of Continental region of the Republic of Croatia: TFF owners perception. In: Barković, D., Crnković, B., Dernoscheg, K.H, Pap, N., Runzheimer, B. Wentzel, D. (eds.), Interdisciplinary management research XIV. (ISSN 1847-0408) (pp. 1162-1174), Opatija: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek.
 12. Bosnić, I., Tubić, D., Kovačević, M. (2018): E-marketing as a function of rural tourism development: case stady of Slavonia, Baranja and Srijem. In: Smolčić Jurdana, D., Milohnić, I. (eds.), 4th International Rural Tourism Congress “NEW ERA – THE ERA OF RURAL TOURISM” (ISBN: 978-953-7842-42-0) (pp. 329-337), Opatija: Sveučilište u Rijeci Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj “Klub članova selo”
 13. Bosnić, I., Tubić, D., Randelj, J. (2018): Analysis of adventure forms of river-based tourism on Croatian rivers. In:  Milohnić, I., Smolčić Jurdana, D. (eds.) 24th Biennial International Congress Tourism & Hospitality Industry 2018 – Trends and Challenges (ISSN 1848-4581) (pp. 35-44), Opatija: Faculty of Tourism and Hospitality Management.
 14. Tvrdak, M., Jurić, K., Tubić, D. (2018): Improving the cultural and historical heritage of Eastern Croatia through the model of eco-agrotourism. In: Mašek Tonković, A.; Crnković, B. (eds.), 7th International scientific symposium economy of eastern Croatia – vision and growth. (ISSN 1848-9559) (pp. 73-81), Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek.
 15. Bakan, R., Tubić, D., Randelj, J. (2018): Food heritage – a key factor for positioning slavonia as a lifestyle destination. In: Mašek Tonković, A.; Crnković, B. (eds.), 7th International scientific symposium economy of eastern Croatia – vision and growth. (ISSN 1848-9559) (pp. 700-709), Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek.
 16. Jaković, B., Tubić, D., Bakan, R. (2018): Touristic Events as Generators of Visitations Increase and Tourism Sustainability of Nature Parks in Continental Croatia? International Scientific Journal TURIZAM (ISSN 1450-6661), Vol. 22., No. 1: 19-31.
 17. Tubić, D., Randelj, J., Dragojević, I. (2018): Cyclotourism in the continental part of the Republic of Croatia on the example of Virovitica-Podravina County. U: Breslauer, N. (ur.), Zbornik radova 5. Međunarodne konferencije „Menadžment turizma i sporta“, God. 5., Broj 5., (ISSN 2584-7562) (str. 74-86.), Čakovec: Međimursko veleučilište u Čakovcu.
 18. Tubić, D., Škrget, D., Jaković, B. (2017): Improving cultural tourism of the Eastern Slavonia through culturally-traditional events. In: Mašek Tonković, A. (eds.), 6th International scientific symposium economy of eastern Croatia – vision and growth. (ISSN 1848-9559) (pp. 947-956), Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek.
 19. Tubić, D., Bakan, R., Jaković, B. (2017): Agritourism: A new power of Croatian tourism. In: Jautz, U., Cini, V. (eds.), Interdisciplinary management research XIII. (ISSN 1847-0408) (pp. 1230-1241), Opatija: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek.
 20. Jaković, B., Bakan, R., Tubić, D. (2017): Competitiveness of local destinations based on traditional events. In: Marković, S., Smolčić Jurdana, D. (eds.), Tourism in Southern and Eastern Europe 2017, Vol. 4. (ISSN 1848-4050) (pp. 213-225), Opatija: Faculty of Tourism and Hospitality management.
 21. Tubić, D., Jaković, B., Bakan, R. (2016): Cultural tourism: the backbone of the upcoming tourism development in eastern Croatia. U: Maček Tonković, A. (ed.), 5th International scientific symposium economy of eastern Croatia – vision and growth. (ISSN 1848-9559) (pp. 1043-1053.), Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek.
 22. Špeh, I., Tubić, D. (2016): Implementacija e-learning sustava u visokoškolskim ustanovama. Praktični menadžment (specijalno izdanje) (ISSN 1847-8107), Vol. VII., br. 1: 47 – 52.
 23. Bakan, R., Tubić, D., Jaković, B. (2016): Integrated aproach to tourist experineces – an imperative for branding and compettive advantages for detinations in Continental Croatia. U: Jautz, U., Cini, V. (eds.), Interdisciplinary management research XII, (ISSN 1847-0408) (pp. 1077-1088.), Opatija: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek.
 24. Jaković, B., Tubić, D., Bakan, R. (2016): Touristic events as generators of visitations increase and tourism sustainability of Nature parks. U: Vasiljević, Đ. (ed.), Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas, [Abstract book] (ISBN 978-86-7031-409-2) (pp. 117-119), Novi Sad: Faculty of Sciences, Department of Geography, Tourism and Hotel Management.
 25. Tubić, D., Britvić, J., Jaković, B. (2015): Tourism cluster – promoter of rural development in Croatia. In: Jautz, U., Cini, V. (eds.), Interdisciplinary management research XI, (ISSN 1847-0408) (pp. 1077-1088.), Opatija: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek.
 26. Jaković, B., Tubić, D., Đurović, M. (2015): Sustainable development of rural tourism by developing new and authentic tourism products. In: Janković, S., Smolčić Jurdana, D. (eds.), Tourism in Southern and Eastern Europe 2015, Vol. 3. (ISSN 1848-4050) (pp. 103-114), Opatija: Faculty of Tourism and Hospitality management.
 27. Đurović, M., Jaković, B., Tubić, D. (2015): Hotel Corporate Social Responsibility (CSR) reporting. The Macrotheme Review: A multidisciplinary journal of global macro trends, (ISSN 1848-4735), Vol. 4., Issue 6: 50-61.
 28. Tubić, D., Britvić, J., Jaković, B. (2014): Cluster as the development tool of rural tourism in Continental Croatia. In: Jautz, U., Cini, V. (eds.), Interdisciplinary management research X, (ISBN 978-953-253-126-8) (pp. 919-928.), Opatija: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek.
 29. Bosnić, I., Tubić, D., Stanišić, J. (2014): Role of destination management in strengthening the competitiveness of Croatian tourism. Ekonomski vjesnik / ECONVIEWS: Review of contemporary business, entrepreneurship and economic issues (ISSN 0353-359X), Vol. 27., No. 1: 153-170.
 30. Jaković, B., Tubić, D., Bosnić, I. (2014): Importance of indigenous rural products for branding of Agro-tourism destination. In: Maček Tonković, A. (ed.), 3rd International scientific symposium Economy of Eastern Croatia – vision and growth, (ISSN 1848-9559) (pp. 48-56), Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek.
 31. Bosnić, I., Tubić, D., Tukera, E. (2014): Cikloturizam u internet okruženju. U: Breslauer, N. (ur.), Zbornik radova 3. Međunarodne konferencije „Menadžment turizma i sporta“, God. 3., Broj 3., (ISBN: 978-953-56303-8-8) (str. 191-196.), Čakovec: Međimursko veleučilište u Čakovcu.
 32. Tubić, D., Bosnić, I., Bedeković, V. (2013): Key aspects of agrotourism businesses in times of crisis. U: Radić Lakoš, T. (ur.), Zbornik radova 1. znanstvenostručne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem „Izazovi današnjice: Turizam danas – za sutra“, God. 7., Broj 4., (ISSN 1846-6699) (str. 255-266), Šibenik: Veleučilište u Šibeniku.
 33. Tubić, D., Bosnić, I., Blažević, Z. (2013): Analiza poslovanja agroturizma na području Slavonije i Baranje. Ekonomski vjesnik (ISSN 0353-359X), Vol. 26., No. 2: 683-694.
 34. Bosnić, I., Tubić, D. (2013): The use of information and communication technology in agro-tourism of Slavonia and Baranja. U: Plenković, J. (ur.), Society and Technology – Dr. Juraj Plenković 2013. (ISBN: 978-953-6226-25-2) (str. 552-563), Zagreb: Hrvatsko komunikološko društvo.
 35. Tubić, D., Bosnić, I. (2013): EU funds importance for tourism of Virovitica-podravina county. In: Jautz, U., Turkalj, Ž. (eds.), Interdisciplinary management research IX, (ISBN 978-953-253-117-6) (pp. 915-924.), Opatija: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek.
 36. Tubić, D., Bosnić, I., Blažević, Z. (2012): Biciklističke rute u razvoju sportsko -rekreativnog turizma Međimurja. U: Breslauer, N. (ur.), Međunarodna konferencija o menadžmentu u turizmu i sportu, (ISSN: 1848-4514) (str. 263-268.), Čakovec: Međimursko veleučilište u Čakovcu.
 37. Bosnić, I., Tubić, D. (2012): Globalization and agrotourism development: the case of Slavonia and Barania. In: Jautz, U., Turkalj, Ž. (eds.), Interdisciplinary management research VIII, (ISBN 978-953-253-105-3) (pp. 1011-1020.), Opatija: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek.
 38. Blažević, Z., Tubić, D., Brdar, M. (2012): Crisis management – Key to sustainble development of tourist destination. In: Maček Tonković, A. (ed.), 1st International scientific symposium economy of Eastern Croatia – yesterday, today, tomorrow (ISBN 978-953-253-106-0) (pp. 207-215.), Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek.
 39. Britvić, J., Blažević, Z., Tubić, D. (2012): Analysis of competitive advantages of organization with the implemented standards of social responsibility sa 8000 and iso 26000:2010. In: Maček Tonković, A. (ed.), 1st International scientific symposium economy of Eastern Croatia – yesterday, today, tomorrow (ISBN 978-953-253-106-0) (pp. 356-364.), Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek.

Izlaganja na kongresima, znanstvenim skupovima i konferencijama:

 1. Tubić, D., Bakan, R., Jaković, B. (2019): Agritourism in Croatia: an overview of current research. Interdisciplinary management research XV. Opatija, 16.-18. svibnja 2019. godine (ppt prezentacija, predavanje).
 2. Tubić, D., Bakan, R., Randelj, J. (2018): Limiting factors of agrotourism farm businesses. In: Smolčić Jurdana, D., Milohnić, I. (eds.), 4th International Rural Tourism Congress “NEW ERA – THE ERA OF RURAL TOURISM”. Supetar, 09-13. svibnja 2018. (ppt prezentacija, predavanje).
 3. Tubić, D., Bakan, R., Randelj, J. (2018): The marketing activities and barriers of the agrotourism economies of Continental region of the Republic of Croatia: TFF owners perception. Interdisciplinary management research XIV. Opatija, 18.-20. svibnja 2018. (ppt prezentacija, predavanje).
 4. Bakan, R., Tubić, D., Randelj, J. (2018): Food heritage – a key factor for positioning slavonia as a lifestyle destination. 7th International scientific symposium economy of eastern Croatia – vision and growth. Osijek, 24.-26. svibnja 2018. (ppt prezentacija, predavanje).
 5. Tubić, D., Škrget, D., Jaković, B. (2017): Improving cultural tourism of the Eastern Slavonia through culturally-traditional events. 6th International scientific symposium economy of eastern Croatia – vision and growth. Osijek, 25.-27. svibnja 2017. (ppt prezentacija, predavanje).
 6. Tubić, D., Bakan, R., Jaković, B. (2017): Agritourism: A new power of Croatian tourism. Interdisciplinary management research XIII. Opatija, 19.-21. svbnja 2017. (ppt prezentacija, predavanje).
 7. Bakan, R., Tubić, D., Jaković, B. (2016): Integrated aproach to tourist experineces – an imperative for branding and compettive advantages for detinations in Continental Croatia. Interdisciplinary management research XII, Opatija 20.-22. svibnja 2016. (ppt prezentacija, predavanje).
 8. Tubić, D., Britvić, J., Jaković, B. (2015): Tourism cluster – promoter of rural development in Croatia, Interdisciplinary management research XI, Opatija, 15-17. svibnja 2015. (ppt prezentacija, predavanje).
 9. Tubić, D., Britvić, J., Jaković, B. (2014): Cluster as the development tool of rural tourism in Continental Croatia, Interdisciplinary management research X, Opatija, 16.-18. svibnja 2014. (ppt prezentacija, predavanje).
 10. Tubić, D., Bosnić, I., Bedeković, V. (2013): Key aspects of agrotourism businesses in times of crisis, 1. znanstvenostručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem „Izazovi današnjice: Turizam danas – za sutra“, Šibenik, 19.-20. rujna 2013. (ppt prezentacija, predavanje).
 11. Bosnić, I., Tubić, D. (2013): The use of information and communication technology in agro-tourism of Slavonia and Baranja, Society and Technology – Dr. Juraj Plenković 2013., Opatija, 28.-30. lipnja 2013. (ppt prezentacija, predavanje).
 12. Tubić, D., Bosnić, I. (2013): EU funds importance for tourism of Virovitica-podravina county, Interdisciplinary management research IX, Opatija, 10.-12. svibnja 2013. (ppt prezentacija, predavanje).
 13. Bosnić, I., Tubić, D. (2012): Globalization and agrotourism development: the case of Slavonia and Barania, Interdisciplinary management research VIII, Opatija, 11.-13. svibnja 2012. (ppt prezentacija, predavanje).
 14. Tubić, D., Bosnić, I., Blažević, Z. (2012): Biciklističke rute u razvoju sportsko-rekreativnog turizma Međimurja, 2. Međunarodna konferencija o menadžmentu u turizmu i sportu, Čakovec, 12.-13. travnja 2012. (ppt prezentacija, predavanje).
 15. Blažević, Z., Tubić, D., Brdar, M. (2012): Crisis management – Key to sustainble development of tourist destination, 1. Međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske- jučer, danas, sutra, Osijek, 17.-18. svibnja 2012. (ppt prezentacija, predavanje).

Projekti:

 1. Suradnik u provedbi projekta izrade Akcijskog plana za razvoj cikloturizma u prekograničnom području (trajanje projekta: od 26.09.2018. do 31.01.2019.).
 2. Suradnik u provedbi projekta Edukacija za male poduzetnike u ruralnom turizmu (trajanje projekta: od 20.11.2017. do 22.11.2017. godine).
 3. Voditelj projekta „HR 3.1.15 0052 Usvajanje principa Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u stručnim studijskim programima poduzetništva“ (trajanje projekta: od 18.6.2015. do 18.9.2016.).
 4. Suradnik u provedbi projekta Implementacija destinacijskog menadžmenta na području Virovitičko-podravske županije – izrada Glavnog plana razvoja turizma na području općine Pitomača do 2020 godine (trajanje projekta: od 1.6.2013. do 1.3.2014. godine).
 5. Suradnik u provedbi projekta Izrada Glavnog plana razvoja turizma Općine Kreševo (BIH) za razdoblje od 2014. do 2020. godine (trajanje projekta: od 1.7.2014. do 28.2.2015. godine).

Gostujuće predavanje:

 1. Javno predavanje kao gost predavač na temu „Ograničavajući i poticajni čimbenici poslovanja agroturističkih gospodarstava“ na Međunarodnoj konferenciji o regionalnoj suradnji u okviru 16. Međunarodnog sajma ekologije – EKOBIS 2018., Bihać, 13. rujna 2018. godine.
 2. Javno predavanje kao gost predavač na temu „Agroturizam u Hrvatskoj: turizam sadašnjice ili budućnosti?“ na Veleučilištu u Rijeci, 07. prosinca 2018. godine.

Javna i pozvana predavanja:

 1. Javno predavanje na temu „Poduzetništvo i samozapošljavanje“ na Okruglom stolu u organizaciji Zavoda za zapošljavanje Područne službe Virovitica u sklopu 5. Sajma poslova (27.3.2012.).

Iz medija: