Raspored održavanja propedeutičke nastave za studente 1. godine stručnih preddiplomskih studija

24.09.2021|Komentari isključeni za Raspored održavanja propedeutičke nastave za studente 1. godine stručnih preddiplomskih studija

Propedeutička nastava će se održati u prostorima Veleučilišta u Virovitici u terminu od 28.09. do 30.09 prema sljedećem rasporedu:  Preddiplomski stručni studij Menadžment, smjer Informatički menadžment  Preddiplomski stručni studij Poduzetništvo, smjer Poduzetništvo Preddiplomski stručni studij Menadžment, [...]

Konačne rang liste i upis na specijalistički diplomski stručni studij Menadžmenta – 1. upisni rok 2021./2021.

24.09.2021|Komentari isključeni za Konačne rang liste i upis na specijalistički diplomski stručni studij Menadžmenta – 1. upisni rok 2021./2021.

Konačne rang liste i popise kandidata koji su na prvom upisnom roku ostvarili pravo upisa na specijalistički diplomski stručni studij Menadžmenta u akademskoj godini 2021./2022. možete pogledati ovdje: Rang-lista ukupna MMSP-R MMSP-I DM-R DM-I Upis [...]

Nova privremena uprava Veleučilišta

23.09.2021|Komentari isključeni za Nova privremena uprava Veleučilišta

Odlukom Upravnog vijeća Veleučilišta od 20. rujna 2021. godine za vršiteljicu dužnosti dekana imenovana je dr.sc. Irena Bosnić, prof.v.š., a odlukom Stručnog vijeća Veleučilišta od 22. rujna 2021. godine za vršitelja dužnosti prodekana za razvoj [...]

PRIVREMENE RANG-LISTE KANDIDATA ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ MENADŽMENTA U 2021./2022.

23.09.2021|Komentari isključeni za PRIVREMENE RANG-LISTE KANDIDATA ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ MENADŽMENTA U 2021./2022.

Privremene rang-liste na I. upisnom roku za upise u prvu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžmenta u akademskoj godini 2021./2022. možete pogledati u nastavku. Rang-lista ukupna MMSP-R MMSP-I DM-R DM-I Prigovori na privremene liste mogu [...]

Suradnja Veleučilišta u Virovitici sa Hrvatskim duhanima d.d.

23.09.2021|Komentari isključeni za Suradnja Veleučilišta u Virovitici sa Hrvatskim duhanima d.d.

U utorak, 22. rujna 2021. godine na 21. Danu polja duhana, pročelnica Odjela za ekonomiju Mladena Bedeković, univ.spec.oec., v.pred.  predstavila je rezultate istraživanja koje je provedeno u suradnji sa Hrvatskim duhanima d.d. U svrhu istraživanja, [...]

Poziv za prijavu – Exchange Programs at Pearson College London

22.09.2021|Komentari isključeni za Poziv za prijavu – Exchange Programs at Pearson College London

Pearson College London je objavio poziv za prijavu na program razmjene u trajanju od 3 tjedna na njihovoj instituciji, uz mogućnosti pokrivanja dijela školarine. Rok za prijavu je 30. rujna 2021. godine, a više informacija, kao i [...]

Upisi u 1. godinu preddiplomskih stručnih studija u ak. god. 2021./22. – jesenski upisni rok

16.09.2021|Komentari isključeni za Upisi u 1. godinu preddiplomskih stručnih studija u ak. god. 2021./22. – jesenski upisni rok

Upisi za pristupnike koji su prijavljivali studijske programe putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta, provode se u petak 17. rujna 2021. godine, 09:00 h, dvorana 1-06 u zgradi Veleučilišta u Virovitici, Ulica Matije [...]

Upisi u 1. godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija u ak. god. 2021./22. – prvi upisni rok

10.09.2021|Komentari isključeni za Upisi u 1. godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija u ak. god. 2021./22. – prvi upisni rok

• Podnošenje prijava Prijave za upis u 1. godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžmenta, smjerovi Destinacijski menadžment i Menadžment malih i srednjih poduzeća, podnose se 20. i 21. rujna 2021. od 07:00 do 15:00 h [...]

Poziv na volontiranje

26.07.2021|Komentari isključeni za Poziv na volontiranje

Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica poziva zainteresirane punoljetne mlade volontere da se prijave za volontiranje na području Grada Siska. Volonteri će, u dogovoru s koordinatoricom, provoditi društvene aktivnosti sa starijima (npr. tombola, bingo, vrtlarenje i [...]

Otvoren proces prijave kandidata za pohađanje seminara i polaganje ispita za turističkog vodiča

23.07.2021|Komentari isključeni za Otvoren proces prijave kandidata za pohađanje seminara i polaganje ispita za turističkog vodiča

Veleučilište u Virovitici objavilo je oglas za održavanje seminara i polaganje ispita za turističkog vodiča za područje Virovitičko-podravske, Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije. Prijave će se zaprimati 45 dana od objave oglasa. Seminar će se organizirati [...]

Održan partnerski sastanak u okviru EU projekta GastroTop

19.07.2021|Komentari isključeni za Održan partnerski sastanak u okviru EU projekta GastroTop

Nakon prvotnih online partnerskih sastanaka, dana 19. srpnja 2021. godine u prostorima Veleučilišta u Virovitici održan je prvi sastanak projektnog tima uživo. Uz članove projektnog tima Veleučilišta u Virovitici, sastanku su prisustvovali članovi projektnog tima [...]

Upisi u 1. godinu preddiplomskih stručnih studija u ak. god. 2021./22. – ljetni upisni rok

15.07.2021|Komentari isključeni za Upisi u 1. godinu preddiplomskih stručnih studija u ak. god. 2021./22. – ljetni upisni rok

Upisi za pristupnike koji su prijavljivali studijske programe putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta, provode se u četvrtak 22. srpnja 2021. godine, prema sljedećem rasporedu u zgradi Veleučilišta u Virovitici, Ulica Matije Gupca [...]

DOVRŠENA migracija AAI@EduHr korisničkih oznaka na novu domenu vuv.hr

06.07.2021|Komentari isključeni za DOVRŠENA migracija AAI@EduHr korisničkih oznaka na novu domenu vuv.hr

Obavještavaju se svi studenti, nastavno osoblje te ostali korisnici da je uspješno dovršena migracija domene iz usluga sustava AAI@EduHr s dosadašnje vuv.hr na novu vuv.hr. Tijekom prelaska na novu domenu neke usluge bile su kraće vrijeme nedostupne, [...]

VAŽNO: Migracija AAI@EduHr korisničkih oznaka na novu domenu vuv.hr

23.06.2021|Komentari isključeni za VAŽNO: Migracija AAI@EduHr korisničkih oznaka na novu domenu vuv.hr

Obavještavaju se svi studenti, nastavno osoblje te ostali korisnici da je u planu migracija domene iz usluga sustava AAI@EduHr s dosadašnje vuv.hr na novu vuv.hr. Realizacija migracije dogodit će se u ponedjeljak 5.7.2021. te se tijekom [...]

Poziv za prijavu na natječaj “Start up Veleučilišta u Virovitici”

22.06.2021|Komentari isključeni za Poziv za prijavu na natječaj “Start up Veleučilišta u Virovitici”

Veleučilište u Virovitici u suradnji sa Mrežom Poduzetničkih inkubatora Virovitičko-podravske županije organizira program razvijanja poduzetničkih ideja s ciljem selekcije i odabira najbolje poduzetničke ideje. Po okončanju programa najbolja poduzetnička ideja i najbolji poslovni plan, moći [...]

U Glasu Slavonije objavljen razgovor s prodekanom za razvoj i članom Odjela za turizam doc.dr.sc. Dejanom Tubićem

21.06.2021|Komentari isključeni za U Glasu Slavonije objavljen razgovor s prodekanom za razvoj i članom Odjela za turizam doc.dr.sc. Dejanom Tubićem

O tome da se važnost našega Veleučilišta sve više prepoznaje na regionalnoj ali i nacionalnoj razini govori i činjenica kako je u Magazinu br. 1048 s glavnom temom tjedna „Turizam 2021. – Veliko otvaranje…“ koji [...]

Studentska anketa

15.06.2021|Komentari isključeni za Studentska anketa

Veleučilište u Virovitici provest će studentsku anketu kojom će ocjenjivati nastavnike, zaposlenike u službama Veleučilišta čiji je rad u neposrednoj vezi sa studentima, kao i samu organizaciju i izvedbu nastave iz pojedinih kolegija. Anketa će [...]

Posjet Gradskom muzeju Virovitica

02.06.2021|Komentari isključeni za Posjet Gradskom muzeju Virovitica

U utorak, 1. lipnja 2021. godine studenti prve godine smjera Menadžment ruralnog turizma u pratnji Ivane Vidak, dipl.bibl. i prof., v.pred. i Martine Kovačević, struč.spec.oec., asistentice, a u sklopu terenske nastave iz kolegija Komunikacija i [...]

Sve vijesti

Za prikaz obavijesti potrebna je prijava sa AAI@Edu.hr podacima Veleučilišta u Virovitici. Prijaviti se možete ovdje