Stručno vijeće čine:

 1. dr.sc. Oliver Jukić, prof.v.š.
 2. dr. sc. Irena Bosnić, prof.v.š.
 3. dr. sc. Anita Prelas Kovačević, prof.v.š.
 4. dr.sc. Zrinka Blažević Bognar, prof.v.š.
 5. mr.sc. Neven Garača, v.pred.
 6. Rikard Bakan, mag. oec., v. pred.
 7. dr. sc. Dejan Tubić, v.pred.
 8. dr.sc. Damir Ribić, v.pred.
 9. Mladena Bedeković, univ. spec. oec., v.pred.
 10. Željka Kadlec, univ. spec. oec., pred.
 11. Božidar Jaković, mag.oec., v.pred.
 12. Enes Ciriković, dipl. ing., pred.
 13. Ivan Heđi, dipl.ing., v.pred.
 14. Marijana Špoljarić, prof., v.pred.
 15. Ivana Vidak, prof., pred., v.pred.
 16. Danijela Vakanjac, mag.oec., pred.
 17. Marko Hajba, mag.math., pred.
 18. Maja Resner, prof., pred.
 19. Mario Pecimotika, mag.educ.phys.et.inf., asistent
 20. Dino Dominik Magić, mag.educ.philol.angl., asistent
 21. Martina Kovačević, struč.spec.oec., asistent
 22. Nikolina Pleša Puljić, mag.oec., asistent
 23. Dragica Kiralj, dipl. oec., predstavnica zaposlenika
 24. Ivana Vidas, studentica, predstavnica studenata
 25. Iva Blažev, studentica, predstavnica studenata
 26. Valentino Špoljarić, student, predstavnik studenata
 27. Mario Brbot, student, predstavnik studenata

Sjednice Stručnog vijeća