Stručno vijeće čine:

 1. dr. sc. Irena Bosnić, prof.v.š.
 2. dr. sc. Anita Prelas Kovačević, prof.v.š.
 3. dr.sc. Zrinka Blažević Bognar, prof.v.š.
 4. mr.sc. Neven Garača, v.pred.
 5. Rikard Bakan, mag. oec., v. pred.
 6. doc.dr. sc. Dejan Tubić, v.pred.
 7. dr.sc. Damir Ribić, v.pred.
 8. Mladena Bedeković, univ. spec. oec., v.pred.
 9. Željka Kadlec, univ. spec. oec., v.pred.
 10. Božidar Jaković, mag.oec., v.pred.
 11. Enes Ciriković, dipl. ing., v.pred.
 12. Ivan Heđi, dipl.ing., v.pred.
 13. Marijana Špoljarić, prof., v.pred.
 14. Ivana Vidak, prof., pred., v.pred.
 15. Danijela Vakanjac, mag.oec., pred.
 16. Marko Hajba, mag.math., pred.
 17. Maja Resner, prof., pred.
 18. Mario Pecimotika, mag.educ.phys.et.inf., asistent
 19. Dino Dominik Magić, mag.educ.philol.angl., asistent
 20. Martina Kovačević, struč.spec.oec., asistent
 21. Nikolina Pleša Puljić, mag.oec., asistent
 22. Dragica Kiralj, dipl. oec., predstavnica zaposlenika
 23. Ivana Vidas, studentica, predstavnica studenata
 24. Iva Blažev, studentica, predstavnica studenata
 25. Valentino Špoljarić, student, predstavnik studenata
 26. Mario Brbot, student, predstavnik studenata

Sjednice Stručnog vijeća