Vijeće Veleučilišta čine:

 1. doc.dr.sc. Dejan Tubić, prof.struč.stud.
 2. dr.sc. Irena Bosnić, prof.struč.stud.
 3. dr.sc. Damir Ribić, prof.struč.stud.
 4. dr.sc. Mladena Bedeković, prof.struč.stud.
 5. dr.sc. Anita Prelas Kovačević, prof.struč.stud.
 6. dr.sc. Zrinka Blažević Bognar, prof.struč.stud.
 7. dr.sc. Željka Kadlec, v.pred.
 8. mr.sc. Neven Garača, v.pred.
 9. Rikard Bakan, mag.oec., v.pred.
 10. dr.sc. Božidar Jaković, v.pred.
 11. Ivan Heđi, dipl.ing., v.pred.
 12. Enes Ciriković, dipl.ing., v.pred.
 13. Marijana Špoljarić, mag.educ.math. et inf., v.pred.
 14. Ivana Vidak, dipl.bibl. i prof., v.pred.
 15. Danijela Vakanjac, mag.oec., v.pred.
 16. Marko Hajba, mag.math., pred.
 17. Maja Resner, prof., pred.
 18. Danijel Koprivanac, dipl.ing., pred.
 19. Nikolina Pleša Puljić, mag.oec., pred. (Ema Sesvečan, mag.oec., pred. zamjena)
 20. Martina Kovačević, mag.oec., asistent
 21. Dino Dominik Magić, mag.educ.philol.angl., asistent
 22. Ivan Benke, mag.ing.comp., pred.
 23. Martina Jukić, mag.oec., asistent
 24. Siniša Kovačević, mag.ing.tech.inf., asistent
 25. Alen Lančić, mag.math., asistent
 26. Andrea Pavić, univ.mag.oec.
 27. Dragica Kiralj, dipl.oec., predstavnica nenastavnog osoblja
 28. Laura Rudić, studentica
 29. Melani Posavčević, studentica
 30. Đurica Dakić, student

Sjednice Vijeća Veleučilišta