Za potrebe javnih visokih učilišta Republike Hrvatske nabavljena su dva softvera za provjeru autentičnosti: Turnitin PlagScan.

Licencije omogućuju neograničen broj provjera za svakog od upisanih studenata, a provjeru radova (od seminarskih do završnih i doktorskih) mogu izvršiti nastavnici i studenti, odnosno nenastavno osoblje, sukladno procedurama i potrebama na visokom učilištu.

Prijava u odabrani softver vrši se korištenjem AAI@EduHr elektroničkih identiteta.

Turnitin – sustav za provjeru autentičnosti

Upute za korištenje softvera Turnitin

Upute i animacije