Voditelj centra: Josip Knežević, prof.

Aktivnosti Centra: 

 • organizacija rada Studentskog doma
 • provedba poslova u svezi provedbe natječaja za ostvarivanje prava na smještaj studenata
 • obavljanje kontrole za smještaj stanara u studentskom domu
 • kontrola i potpis naloga za fakturiranje usluga smještaja studenata
 • kontrola naplate stanarine za dom
 • organizacija aktivnosti u domu, radionice, predavanja, tribine i drugi sadržaji
 • organizacija poslova u svezi pružanja usluga korištenja perilice, sušilice, najma bicikla itd.
 • organizacija rada noćnih pazitelja i pomoćnog osoblja
 • planiranje i organizacija poslova vezanih za održavanje zgrade studentskog doma
 • provedba zakonskih propisa i akata u Centru
 • sudjelovanje u pripremi općih akata studentskog doma

Web stranica studentskog doma – https://studom.vuv.hr