Rikard Bakan, mag.oec., v.pred., mail: rikard.bakan@vuv.hr, telefon: 033/492-274

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je u skladu s Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (Narodne novine, broj: 12/2014, 15/2014)

Veleučilište u Virovitici kao tijelo javne vlasti dužno je u strojno čitljivom obliku objaviti popis o registrima i bazama podataka iz svoje nadležnosti (tzv. asset lista) uz metapodatke i informacije o načinu pristupa odnosno ponovne uporabe.