Povjerenstvo za završni rad Veleučilišta u Virovitici čine:

  1. Mladena Bedekovićuniv.spec.oec., v.pred., pročelnica Odjela za ekonomiju – predsjednica (e-mail: mladena.bedekovic@vuv.hr)
  2. Ivan Heđidipl.ing., v.pred., pročelnik Odjela za informacijsko-komunikacijske tehnologije – član
  3. Rikard Bakan, mag.oec., v.pred., pročelnik Odjela za turizam – član
  4. Marija Klipadipl. iur. – tajnica 
  5. Marina Čordašev, – zamjenica tajnice