Raspored javnih obrana diplomskih radova 30.09.2021. možete pogledati ovdje.

Upute za javne obrane diplomskih radova 30.09.2021.

Raspored javnih obrana završnih radova 17.09.2021. možete pogledati ovdje.

Upute za javne obrane završnih i diplomskih radova 17.09.2021.

Raspored javnih obrana završnih i diplomskih radova 08. i 09.06.2021. možete pogledati ovdje.

Upute za javne obrane završnih i diplomskih radova 08. i 09.06.2021.

Obrane završnih radova studenata Saša Oliver, Domagoj Peršić i Joško Vudrag (pogledati ovdje) koje su se trebale održati u petak 20. 11. 2020. u 14.00 sati zbog epidemiološke situacije se odgađaju za sljedeći tjedan. Točan termin će biti objavljen naknadno.

Raspored javnih obrana završnih i diplomskih radova 20.11.2020. i 24.11.2020. možete pogledati ovdje.

Upute za javne obrane završnih i diplomskih radova 20.11.2020. i 24.11.2020.

Raspored javnih obrana završnih i diplomskih radova 25.09.2020. možete pogledati ovdje.

Upute za javne obrane završnih i diplomskih radova 25.09.2020.

Raspored javnih obrana završnih i diplomskih radova 17.09.2020. možete pogledati ovdje.

Upute za javne obrane završnih i diplomskih radova 17.09.2020.

Raspored javnih obrana završnih i diplomskih radova 04. i 05.06.2020. možete pogledati ovdje.

Raspored javnih online obrana završnih radova 04.06.2020. možete pogledati ovdje.

Raspored javnih obrana završnih i diplomskih radova 17. i 18.12.2019. možete pogledati ovdje.


ARHIVA


Raspored javnih obrana diplomskih radova 14.11.2019. možete pogledati ovdje.

Raspored javnih obrana diplomskih radova 27.9.2019. možete pogledati ovdje.

Raspored javnih obrana završnih radova 17.9.2019. možete pogledati ovdje.

Raspored javnih obrana završnih i diplomskih radova 5., 6. i 10.6.2019. možete pogledati ovdje.

Raspored javnih obrana završnih radova 17. i 18.12.2018. možete pogledati ovdje.

Raspored javnih obrana diplomskih radova od 27.9. i 28.9.2018. možete pogledati ovdje.

Raspored javnih obrana završnih radova od 18.9. i 19.9.2018. možete pogledati ovdje.

Raspored javnih obrana završnih i diplomskih radova od 4.6. i 5.6.2018. možete pogledati ovdje.

Raspored obrana završnih radova od 29.9.2017. možete pogledati ovdje.

Raspored obrana završnih radova od 18. i 19.9.2017. možete pogledati ovdje.

Raspored obrana završnih radova od 1.6.2017. možete pogledati ovdje.