Veleučište u Virovitici

UREDNIŠTVO časopisa
ET2eR – EKONOMIJA, TURIZAM, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARSTVO

Matije Gupca 78
33 000 Virovitica
Republika Hrvatska

Tel: +385 33 492 257
Fax: +385 33 721 037
E-mail: urednik@vuv.hr
Web: www.vuv.hr/et2er/

Uredništvo:
dr.sc. Irena Bosnić, Veleučilište u Virovitici
Mario Pecimotika, mag.educ.phys.et inf., Veleučilište u Virovitici
dr.sc. Dejan Tubić, Veleučilište u Virovitici
mr.sc. Neven Garača, Veleučilište u Virovitici
Ivan Heđi, dipl.ing., Veleučilište u Virovitici
Mladena Bedeković, univ.spec.oec., Veleučilište u Virovitici
Željka Kadlec, univ.spec.oec., Veleučilište u Virovitici
Ivana Vidak, dipl.bibl. i prof., Veleučilište u Virovitici

Glavni urednik/Editor in chief:
dr.sc. Irena Bosnić, Veleučilište u Virovitici

Izvršni urednik/Executive Editor:
Mario Pecimotika, mag. educ. phys. et inf., Veleučilište u Virovitici

Lektura:
Ivana Vidak, dipl.bibl. i prof., Veleučilište u Virovitici

Tehnički urednik:
Mario Pecimotika, mag. educ. phys. et inf., Veleučilište u Virovitici