Veleučilište u Virovitici podsjeća studente na aktualne natječaje za dodjelu financijskih potpora u okviru Erasmus+ programa mobilnosti za studente i za zaposlenike. Rok za prijavu na natječaj je do isteka financijskih sredstava ili do isteka trajanja pojedinog projekta. Kompletirana dokumentacija dostavlja se osobno u kabinet Erasmus koordinatora 2-13 ili na e-mail adresu erasmus@vuv.hr.

Tekst natječaja, kao i popratna dokumentacija, dostupni su na sljedećim poveznicama:

Više informacija o samom Erasmus+ programu mobilnosti možete pronaći na web stranicama veleučilišta (https://vuv.hr/erasmus/) te kod Erasmus+ koordinatora (Danijela Vakanjac, mag.oec., pred., kabinet 2-13, erasmus@vuv.hr, 033/492-251).

Danijela Vakanjac, Erasmus koordinator