Pozivaju se svi zainteresirani studenti i nastavnici da u srijedu, 22. 11. 2023. nazoče predavanju Ivane Jurković, mag.educ.philol.angl.et germ., v. pred..

Predavanje na temu „Present Perfect in Technical English“ namijenjeno je prvenstveno studentima 1. godine Računarstva i Elektrotehnike i održat će se u srijedu s početkom u 17.00 sati na Veleučilištu u Virovitici u dvorani 1-06, ali je relevantno i za sve ostale studente koji pohađaju kolegije iz engleskog jezika i zanima ih ova gramatička tema.

Ivana Jurković zaposlenica je Veleučilišta u Bjelovaru od 2012. godine i kao viši predavač nositeljica je kolegija iz engleskog jezika na studijima Računarstva, Mehatronike i Sestrinstva, doktorandica je na Poslijediplomskom doktorskom studiju Lingvistika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te članica Udruge nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama i međunarodne asocijacije Global Engineers’ Language Skills.

Veleučilište u Virovitici