Studenti Veleučilišta u Virovitici dana 6. studenoga 2023. godine nazočili su gostujućem predavanju kojega je održala mr.sc. Tina Živković, predstavnica Slatinske banke d.d., na temu ”Kreditiranje kao oblik financiranja poslovnih subjekata”.

S obzirom da je odluka o načinu financiranja jedno od glavnih područja kojima se bave menadžeri u poduzećima, ovo predavanje od iznimne je važnosti za studente koji pohađaju financijske kolegije na prijediplomskoj razini, kao i na diplomskoj razini stručnih studija.

Tako je studentima pojašnjen jedan od najčešćih oblika financiranja poslovnih subjekata – kreditiranje, u okviru kojega su detaljno pojašnjene sve faze kreditnog procesa, od donošenja same odluke o ovakvom načinu financiranja, postupku obrade kredita, procjene kreditne sposobnosti, do kontrole i praćenja rizika sudionika kreditnog postupka.

S obzirom na prikazanu i pojašnjenu tematiku financijskog sadržaja iz perspektive financijske institucije, ostvaren je izniman praktični doprinos teorijskim nastavnim sadržajima za potrebe navedenih financijskih kolegija.

Veleučilište u Virovitici