Financijska agencija je vodeća hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Iako u državnom vlasništvu, Fina posluje isključivo na tržišnom principu. Uspješno surađujemo s bankama, Hrvatskom narodnom bankom, brojnim poslovnim sustavima i drugim subjektima poslovnog života. Tehnološki smo orijentirana tvrtka koja ima vrlo široko područje informatičkih znanja, objedinjenih u Sektoru informatike. Radimo u svim informatičkim tehnološkim domenama, od mrežno-komunikacijskih tehnologija, centralnih i distribuiranih obradnih sustava do razvoja zahtjevnih aplikativnih rješenja koja u najvećoj mjeri stvaramo unutar vlastitih razvojnih timova. Od drugih se razlikujemo po tome što koristimo različite napredne informatičke tehnologije i rješenja koji su u IT svijetu rijetko tako široko obuhvaćene i međusobno povezane na jednome mjestu. Naš IT čini više od 280 stručnjaka, koji su sudjelovali na strateški važnim projektima i servisima, poput Platnog prometa, REGOS-a, Registra zaposlenih u javnom sektoru, Centralnog obračuna plaća, Nacionalnog klirinškog sustava, e-Računa, e-Plaćanja, Prisilne naplate osnova za plaćanje, PKI servisa i e-Građana.

Fina raspisuje natječaj za stipendiranje studenata, uz mjesečni iznos stipendije od 398 eura neto.

Na natječaj se može prijaviti redoviti student druge i treće godine preddiplomskog/stručnog studija odnosno redoviti student prve godine diplomskog studija na sljedećim fakultetima:

– Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu: smjer Informacijski i poslovni sustavi, Informacijsko i programsko inženjerstvo, Organizacija poslovnih sustava, Baze podataka i Baze znanja,
– Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku: smjer Komunikacije i informatika, Računarstvo,
– Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu: smjer Računarstvo, Elektronika i računalno inženjerstvo, Komunikacijska i informacijska tehnologija,
– Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu i Splitu: smjer Primijenjena matematika, Računarstvo i matematika,
– Tehničko veleučilište u Zagrebu: smjer Informatika, Računarstvo,
– Veleučilište u Bjelovaru: smjer Računarstvo,
– Veleučilište Virovitici: smjer Računarstvo,
– Veleučilište u Rijeci: smjer Informatika, Informacijske tehnologije u poslovnim sustavima,
– Ekonomski fakultet Split: smjer Informatički menadžment,
– Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za stručne studije (Kopilica): smjer Računarstvo i Primijenjeno računarstvo,
– Ekonomski fakultet u Zagrebu – specijalistički diplomski stručni studij Elektroničko poslovanje u privatnom i javnom sektoru

Pravo na sudjelovanje na natječaju ima student koji:
– je redovno upisan u akademskoj godini za koju se raspisuje Natječaj: drugu i treću godinu preddiplomskog/stručnog studija, prvu godinu diplomskog/specijalističkog studija,
– je ukupan prethodni studij završio u roku od:

  • 4 godine (za studente prve godine diplomskog/specijalističkog studija),
  • 3 godine (za studente treće godine preddiplomskog/stručnog studija),
  • 2 godine (za studente druge godine preddiplomskog/stručnog studija),

– ima prosjek ocjena iznad 3,00
– nije korisnik niti jedne druge stipendije kao pomoć za studij.

Što treba sadržavati prijava?
– životopis
– potvrdu o redovnom upisu za akademsku godinu 2023./2024.
– prijepis ocjena (prosjek ocjena) tijekom dosadašnjeg studija
– izjavu studenta da nije korisnik druge obvezujuće stipendije
– potvrdu o visini dohotka i primitaka članova zajedničkog kućanstva (potvrdu nadležne Porezne uprave Ministarstva financija o prosječnom mjesečnom prihodu po članu kućanstva ostvarenom u razdoblju od 1.1. do 31.08.2023. godine)
– potvrde o eventualnim postignućima na natjecanjima, priznanjima, nagradama i dodatnom obrazovanju

Koje su obveze stipendista?
– potpisivanje Ugovora o stipendiranju
– redovno izvršavanje obveza na fakultetu
– odabrani kandidat obvezuje se po završetku studija zasnovati radni odnos u Fini u trajanju od jedne godine za svaku akademsku godinu za koju je primao stipendiju

Kako će se birati stipendisti?
– kandidati koji zadovoljavaju tražene uvjete bit će uključeni u selekcijski postupak (testiranje i intervju s IT rukovoditeljima)

Što nudimo?
– mjesečnu stipendiju u iznosu od 398 eura neto u trajanju od minimalno 12 mjeseci
– mogućnost obavljanja studentske stručne prakse i izrade diplomskog rada
– zapošljavanje po završetku studija (sukladno potrebama poslodavca) u dinamičnom i prijateljskom radnom okruženju, uz mogućnost usavršavanja i profesionalnog razvoja te suradnju s vrhunskim stručnjacima iz područja

Kako se prijaviti?
Vaše prijave s potrebnom dokumentacijom pošaljite do 16.11.2023. godine na mail adresu stipendija@fina.hr. Iskoristi priliku za dobivanje novčane potpore i posla u Fini!