Dana 30. studenog 2022. godine u 13,00 sati, u dvorani broj: 2-15, Veleučilišta u Virovitici, Ulica Matije Gupca 78, nastupno predavanje u postupku izbora u nastavno zvanje predavača za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnikaodržat će pristupnik Danijel Koprivanac, dipl.ing., na temu: ” Mjerenje i podešavanje parametara mikroklimatskih uvjeta „ . Pozivaju se članovi Stručnog vijeća Veleučilišta u Virovitici, nastavnici, studenti i druge zainteresirane osobe da prisustvuju predavanju.