Dekanski sat za studente 1. godine specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment održati će se u utorak 25. listopada 2022. godine u 15h u dvorani 1-15.

Pozivaju se svi studenti 1. godine specijalističkog diplomskog studija da obavezno nazoče dekanskom satu kako bi prigodno obilježili početak nastave na diplomskom studiju.

Veleučilište u Virovitici