Upisi za pristupnike koji su prijavljivali studijske programe putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta, provode se u utorak 19. srpnja 2022. godine, prema sljedećem rasporedu u zgradi Veleučilišta u Virovitici, Ulica Matije Gupca 78, Virovitica, prizemlje, dvorana 1-06:

 • 09:00 h – studij Menadžmenta smjer Informatički menadžment, studij Menadžmenta smjer Menadžment ruralnog turizma, studij Poduzetništva, smjer Poduzetništvo
 • 12:00 hstudij Računarstva smjer Programsko inženjerstvo i studij Elektrotehnike smjer Telekomunikacije i informatika

Pristupnici se prozivaju redom prema rang listi NISpVU-a, a pristupnik kojega se prozove i nije prisutan, gubi pravo upisa.

Pristupnici su dužni priložiti sljedeće dokumente:

 • svjedodžbu o državnoj maturi za pristupnike koji su završili gimnazijski program obrazovanja  (izvornik ili presliku ovjerenu kod javnog bilježnika), odnosno potvrdu o položenom ispitima državne mature uz koju je potrebno priložiti i svjedodžbu o završnome radu/ispitu za sve ostale pristupnike (izvornik ili presliku ovjerenu kod javnog bilježnika),
 • jednu fotografiju (3×5 cm),
 • potvrdu o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci, radi ostvarivanja prava na studentsku prehranu),
 • potvrdu o plaćenim troškovima upisa u iznosu od 200,00 kuna. Kandidati koji su na rang-listi Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta ostvarili više od 600 bodova (ukupno) oslobođeni su plaćanja troškova upisa.
 • potvrdu o plaćenim troškovima školarine u iznosu od 7.500,00 kn samo za pristupnike koji su već prethodno bili upisani na drugo javno visoko učilište u RH u statusu redovitog studenta na istoj razini.

Pristupnici su dužni osobno pristupiti upisu. U slučaju opravdane spriječenosti javiti se na referada@vuv.hr.

VAŽNE INFORMACIJE:

 1. Pristupnici kojima do dana upisa 19. srpnja 2022. nisu uručene svjedodžbe o državnoj maturi, odnosno potvrde o položenim ispitima državne mature, dužni su ih poslati poštom najkasnije do petka 22. srpnja 2022.
 2. Ulazak u zgradu Veleučilišta moguć je samo pristupnicima za upis. Molimo da roditelji i ostale osobe u pratnji ne ulaze u zgradu radi sprečavanja nastanka gužve.
 3. Sve uplate troškova potrebno je izvršiti na žiro račun Veleučilišta u Virovitici, a dokaz o tome donijeti na upis (žiro račun IBAN HR56 23600001102210556, poziv na broj: OIB pristupnika, svrha: ____  i ime i prezime pristupnika). Primjer uplatnice dostupan na https://vuv.hr/studenti/obrasci )
 4. Obavezno ponijeti svoju kemijsku olovku za popunjavanje dokumentacije.

Sve dodatne informacije pristupnici mogu dobiti na telefon 033/492-254 ili putem e-maila: referada@vuv.hr.

Studentska referada