Udžbenik „Upravljanje krizom i rizicima“ novo je izdanje u nakladništvu Veleučilišta u Virovitici, a koje pokriva nastavni sadržaj u okviru kolegija Krizni menadžment i Upravljanje rizikom. Autorica udžbenika Željka Kadlec, univ.spec.oec., v.pred. je i nositeljica navedenih kolegija.  S obzirom na aktualna zbivanja, prožeta kriznim situacijama, udžbenik je namijenjen širem krugu čitatelja. Iako je kriza nepredvidiva, pred svakom je organizacijom izazov pri upravljanju rizicima i kriznim situacijama što ovaj udžbenik olakšava kroz svoje smjernice. Njime je dan strukturiran pregled osnovnih pojmova i elemenata upravljanja krizom te predlošci koji mogu pomoći u boljoj organizaciji pri upravljanju rizicima i krizom.

IZ RECENZIJA:

„Radi se o odlično strukturiranom, detaljno i praktično razrađenom udžbeniku na temu upravljanja krizama i rizicima, pripremljenom prema nastavnom planu za predmet. I tema i njena obrada vrlo su aktualne i relevantne. Tekst je pisan dobrim stilom, jasnim jezikom i sažetim načinom obrade tema uz obilne ilustracije tablicama, primjerima i slikama. Svako je poglavlje zaokružena cjelina koja „komunicira“ s čitateljem (studentom) kroz zadatke i rasprave, a završava opsežnom listom za ponavljanje. Autorica je koristila relevantnu literaturu i dala originalni doprinos obradi ove teme. Ne samo da je izradila odličan udžbenik već tekst ima vrline priručnika i „male enciklopedije“ ideja, istraživanja, pojmova, metodologija i pristupa upravljanju krizama i rizicima čime, vjerujem, zavrjeđuje pažnju šire javnosti od samog obrazovnog okruženja. U svakom slučaju, tekst je vrlo vrijedan objavljivanja i zato predlažem da se prihvati bez izmjena i što prije podastre obrazovnoj i stručnoj javnosti.„

prof.dr.sc. Velimir Srića (professor emeritus)

Ekonomski fakultet u Zagrebu

„Udžbenik Upravljanje krizom i rizicima pruža osnovne elemente i znanja o procesu menadžmenta i kako njime upravljati. Predstavljanjem osnovnih definicija, obilježja i karakteristika kriznog upravljanja te uzroka poslovne krize za njeno rano otkrivanje udžbenik omogućuje uvid u upravljanje poduzećem u kriznim situacijama i pripremne radnje za njenu uspješnu realizaciju. Nadalje, se može istaknuti primjenjivost udžbenika koji daje detaljan pregled svih faza pri procesu upravljanja krizom, od preventivnih akcija do same identifikacije krize i njezinih uzroka do reaktivnih akcija za njeno upravljanje i savladavanje te pretpostavke za uspješno krizno komuniciranje. Samim time obrađuje se kompletno nastavno gradivo kolegija Krizni menadžment kao i većeg dijela kolegija Upravljanje rizikom čime se omogućuje pokrivenost očekivanih ishoda učenja utvrđenih studijskim programom i izvedbenim planom nastave. Iako, je kriza nepredvidiva, pred svakim poduzećem i organizacijom je izazov kako se nositi s nadolazećom situacijom u kojoj je nužno poduzeti određene korektivne aktivnosti kako bi se njome uspješno upravljalo. Udžbenik osim teoretskog dijela daje i jednostavan prikaz kako napraviti krizni plan djelovanja prilagođen svakom poduzeću kao i izradu registra rizika, kroz definiranje i klasifikaciju. Upravljanje krizom i rizicima u ovom udžbeniku prvenstveno je namijenjeno stjecanju znanja studenata u području menadžmenta i poduzetništva, ali i svim ostalima koji traže odgovore pri upravljanju krizom.“

prof.dr.sc. Zdravko Tolušić

Ekonomski fakultet u Osijeku

Veleučilište u Virovitici