Povjerenstvo za izbor dekana Veleučilišta u Virovitici nakon usvajanja Izvješća o prijavama kandidata za izbor dekana Veleučilišta u Virovitici od strane Stručnog vijeća Veleučilišta u Virovitici, javno objavljuje dana 05. studenog 2021. godine:

a)      imena i prezimena kandidata za izbor dekana prema redoslijedu zaprimanja prijava, a čije su prijave pravovaljane i koji ispunjavaju uvjete natječaja:

  1. doc.dr.sc. Dejan Tubić, v.pred. 

b)      program rada kandidata:

  1. doc.dr.sc. Dejan Tubić, v.pred. 

c)      poziv kandidatu za predstavljanje programa rada na sjednici Stručnog vijeća Veleučilišta u Virovitici koja će se održati dana 15. studenog 2021. godine (ponedjeljak) s početkom u 09,00 sati u dvorani 2-18, 1. kat, Ulica Matije Gupca 78, Virovitica.

        Povjerenstvo za izbor dekana