Konačne rang-liste za upise u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2021./2022. na 3. upisnom roku nalaze se ovdje.

Upisi se provode 13. listopada 2021. u Studentskoj referadi od 15,00 – 16,30 h.

Veleučilište u Virovitici