Privremene rang-liste za upise u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2021./2022. na 3. upisnom roku nalaze se ovdje.

Prigovori na privremene liste mogu se podnijeti 12. listopada 2021. od 7:00 h do 15:00 h na adresu elektroničke pošte referada@vuv.hr.

Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti na telefon 033/492-254.

Veleučilište u Virovitici